.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: BIBLIA 

Desať Božích prikázaní


Desať Božích prikázaní

Nenarušíš manželstvo!

Šieste prikázanie


Už skutočnosť, že existuje ešte jedno prikázanie, ktoré znie: „Nebaž po žene blížneho svojho!“, ukazuje, ako málo sa šiestym prikázaním myslí to, čo v ňom vidí pozemský zákon.

„Nenarušíš manželstvo“ môže tiež znieť: „Nenarušíš manželský mier!“ Pod slovom mier sa však rozumie harmónia. Tým je zároveň stanovené, aké vôbec má byť manželstvo; pretože tam, kde niet čo rozbiť alebo narušiť, nemá žiadnu platnosť ani prikázanie, ktoré sa neriadi pozemským chápaním a ľudskými zákonmi, ale podľa vôle Božej.

Manželstvo je teda len tam, kde vládne harmónia a mier ako niečo samozrejmé, a kde sa človek usiluje žiť pre toho druhého a činiť mu radosť. Jednostrannosť a  zvádzajúca, ubíjajúca nuda sú od počiatku a navždy vylúčené, rovnako ako túžba po rozptýlení alebo nepochopenie! To sú vražedné nástroje každého šťastia.

Práve takéto zlo nemôže nastať v pravom manželstve, kde jeden skutočne žije pre druhého, pretože nepochopenie a túžba po rozptýlení sú dôsledkom sebectva, ktoré chce žiť len samo pre seba, nie však pre toho druhého!

Pri pravej duševnej láske je ale vzájomné radostné odovzdávanie sa tomu druhému celkom samozrejmé, a tým je aj úplne vylúčené, aby niektorá strana bola ukracovaná. Predpokladom toho však je, že aj stupeň vzdelania viažúcich sa osôb nevykazuje príliš veľkú priepasť! To je podmienka, ktorú vo veľkom vesmíre vyžaduje zákon príťažlivosti rovnakého druhu, ktorá musí byť splnená, ak má byť šťastie úplné.

Avšak tam, kde nenájdeme mier a harmóniu, nezaslúži si manželstvo, aby bolo manželstvom nazývané, pretože ním ani nie je. Je to len pozemské spoločenstvo, ktoré ako také pred Bohom nemá žiadnu hodnotu a nemôže preto ani priniesť požehnanie v tom zmysle, aké sa očakáva v skutočnom manželstve.

V šiestom prikázaní je teda podľa vôle Božej predpokladom skutočné manželstvo! Iné chránené nie je. Beda však tomu, kto sa opováži akýmkoľvek spôsobom narušiť pravé manželstvo! Jeho zdanlivé víťazstvo tu na zemi ho očakáva potom v úplne inej podobe! Plný zdesenia a s prianím radšej ujsť bude musieť vstúpiť do ríše, kde naňho čakajú dôsledky jeho činov.

Porušenie manželstva je dokonca už to, keď sa niekto pokúša rozdeliť dvoch z duše sa milujúcich, ako to často robia rodičia v prípade, ak tá, či iná pozemská okolnosť nezodpovedá ich želaniu! A beda tiež tej žene, beda tomu mužovi, či sú mladí alebo starí, ktorí zo závisti alebo flirtu vedome vnesú do vzťahu rozpor, alebo dokonca zapríčinia rozchod takéhoto páru!

Čistá láska medzi dvoma ľuďmi má byť posvätná pre každého. Má v ňom vyvolať úctu a rešpekt, nie však žiadostivosť! To ona je pod ochranou vôle Božej!

Ak sa v človeku prebúdza pocit nečistej žiadostivosti, nech sa obráti a jasným okom rozhliadne po tých, ktorí sa citovo ešte na nikoho neupli. Ak hľadá vážne a trpezlivo, určite nájde človeka, ktorý sa k nemu hodí tak, ako to chcel Boh. Potom s ním bude aj šťastný bez toho, aby uvalil na seba vinu, ktorá nikdy nemôže priniesť a poskytnúť šťastie!

Veľkou chybou týchto ľudí často býva to, že sa snažia ísť za spočiatku slabým naliehaním pocitu, ktorý v sebe násilne zadržiavajú, živia fantazírovaním, až kým nezosilnie, nenaplní ich, a trýznivo nedoženie i k hriechu!

Tisíce ľudských duší by nemuseli byť zatratené, keby chceli vždy dbať na začiatok. Tento začiatok, ak nebol vytvorený vypočítavosťou rozumu, vzniká iba z flirtu, ktorý nie je hodný človeka, a má pôvod v skazených zvykoch rodinného a hlavne spoločenského života! Oni sú často doslovne svadobnými trhmi, o nič lepšími, ako obchody s otrokmi! To sú skutočné semeniská cudzoložstva.

Vy, rodičia, chráňte sa, aby ste sa neprevinili voči deťom rozbitím manželstva z rozumovej vypočítavosti! Nespočetne mnohí sú už do toho zapletení. Budú potrebovať veľa námahy a úsilia, aby sa z toho opäť vymanili!

Vy, deti, buďte opatrné, aby ste sa snáď nestali narušiteľmi mieru medzi vašimi rodičmi, inak ste aj vy vinné rozbíjaním manželstva! Dobre si to rozmyslite. Inak sa stávate nepriateľmi svojho Boha. A niet jediného takého nepriateľa, ktorý by nakoniec nemusel v nevýslovných mukách prepadnúť skaze bez toho, že by Boh musel čo len prstom pohnúť! Nikdy nesmieš narušiť mier a harmóniu medzi dvoma ľuďmi. To si vštep do srdca, aby to vždy varovne stálo pred tvojím duševným zrakom.Kto sa nenamáha, aby Pánovo slovo aj správne pochopil, ten sa previňuje! Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 4292632 od 1.1.2007