.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: BIBLIA 

Desať Božích prikázaní


Desať Božích prikázaní

Nebudeš bažiť po žene
blížneho svojho!

Deviate prikázanie


Toto prikázanie je ostro a jasne namierené proti telesne–zvieracím pudom, ktoré sa v človeku, žiaľ, až príliš často vzmáhajú, len čo sa mu k tomu naskytne príležitosť!

Tak sme sa hneď dotkli toho, čo predstavuje pre ľudí najväčšiu pascu. Upadnú do nej takmer všetci, akonáhle s ňou prídu do styku - je to príležitosť!

Pud sa prebúdza a usmerňuje iba myšlienkami! Človek to môže ľahko pozorovať na sebe. Pud sa nemôže ozvať, ak k tomu chýbajú myšlienky. Je od nich úplne závislý. Bez výnimky!

Ani tvrdenie, že aj dotyk môže prebudiť pud, nie je správne. Je to iba klam. Hmat prebúdza myšlienku a myšlienky potom prebúdzajú pud! Práve príležitosť je pokušením, ktorého sa majú ľudia obávať, lebo dáva možnosť prebudenia myšlienok.

Preto najlepšou ochranou proti vzbudeniu telesne–zvieracích pudov je pre ľudí oboch pohlaví, ak sa budú príležitosti vyhýbať! To je záchranný pás pre ľudstvo, až kým nezosilnie natoľko, že bude schopné so zdravou samozrejmosťou udržať krb svojich myšlienok čistý. Potom bude porušovanie tohto prikázania úplne vylúčené.

Mnoho očistných búrok musí dovtedy prehrmieť ponad ľudstvo, ale tento záchranný pás pomôže každému, kto sa bude snažiť, aby nevytvoril príležitosť pre vznik myšlienok dráždiacich pud a k zvodnému osamoteniu dvoch rôznych pohlaví!

To nech si každý vryje do pamäti plamenným písmom; lebo nie je také ľahké sa duševne oslobodiť od následkov prestúpenia tohto prikázania, keďže tu do úvahy pripadá aj druhá strana! A len zriedkakedy býva príležitosť na súčasný vzostup.

„Nebudeš bažiť po žene blížneho svojho!“ Tým sa nemyslí len manželka, ale ženský rod vo všeobecnosti! Teda aj dcéry! A keďže sa jasne hovorí: „Nebudeš bažiť!“, myslí sa tým len telesný pud, nie snáď čestné a úprimné uchádzanie sa!

Pri týchto jasných slovách nemôže vôbec dôjsť k omylu. Ide tu o prísne Božie prikázanie namierené proti zvádzaniu, znásilneniu a pošpineniu myšlienkami tajnej žiadostivosti! Už táto žiadostivosť, ako východiskový bod prestúpenia prikázania má za následok trest v podobe karmy, ktorá sa nevyhnutne musí nejakým spôsobom rozuzliť, skôr než sa duša môže od následkov svojho skutku oslobodiť.

Niekedy je toto dianie, ktoré ľudia často považujú za malichernosť, dokonca rozhodujúce pre ich budúci osud počas tohto pozemského bytia alebo pre druh nasledujúcej inkarnácie na zemi. Neberte preto moc myšlienok na ľahkú váhu, lebo im v pätách zákonite v rovnakej miere kráča aj zodpovednosť! Ste zodpovední i za to najmenšie ľahkovážne zmýšľanie, pretože aj ono už zapríčiňuje škody v jemnohmotnom svete. Tom svete, ktorý vás čaká po tomto pozemskom živote.

Ak však žiadostivosť dospeje až k zvedeniu, teda k hrubohmotnému činu, bojte sa odplaty, ak už nie ste schopní telesne a duševne ho na zemi napraviť!

Či už k zvedeniu došlo lichotivým spôsobom alebo pod nátlakom, ak aj bol napokon dosiahnutý zo strany ženy i súhlas, zvratné pôsobenie sa tým nedá zmierniť. Začalo totiž pôsobiť už pri žiadostivosti, a všetok použitý dôvtip a umenie prispieva len k jeho zostreniu. Ani konečný súhlas ženy ho nezruší!

Ospravedlnením nie je ani to, ak si človek nahovára, že tu bola pravdepodobnosť manželstva. Práve to by bola najhrubšia lož. Manželstvo bez duševnej lásky je pred Bohom neplatné. Duševná láska ale zostáva najlepšou ochranou proti porušeniu prikázania, lebo opravdivo milujúci človek chce pre milovaného vždy len to najlepšie, a preto nikdy nebude mať nečisté želania alebo požiadavky, voči ktorým je toto prikázanie predovšetkým namierené!

Buďte preto ostražití, vyhýbajte sa každej príležitosti a ľahkovážnej bezstarostnosti. V prvom rade si uchovajte krb vašich myšlienok čistý. Potom nikdy neporušíte toto prikázanie.Kto sa nenamáha, aby Pánovo slovo aj správne pochopil, ten sa previňuje! Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 4292619 od 1.1.2007