.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: ČLOVEK 

Človek a samovražda + prvá pomoc


Človek a samovražda + prvá pomoc

Samovraždou umiera denne na našej planéte okolo 1000 ľudí, asi 10000 sa o samovraždu pokúša a približne 50000 sa ňou vyhráža. Tento počet je značne alarmujúci, preto je na mieste povedať si o tejto problematike viac. Poznanie príčin samovraždy a prvej pomoci pri pokuse o samovraždu môže byť užitočné, lebo nikdy neviete, či nebude niekto vašu pomoc potrebovať. Možno to bude práve niekto, koho máte naozaj radi a kto by vám veľmi chýbal, lebo nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Po dopravných nehodách sú samovraždy druhou najčastejšou príčinou smrti a väčšina ľudí sa úvahou ukončiť predčasne svoj život zaoberá aspoň raz počas života. To, že život na tejto zemi je obrovská šanca a má nevysloviteľnú hodnotu, netreba snáď nikomu pripomínať.

Samovražedný pokus je správanie, ktorým si človek aj za cenu straty života vynucuje pozornosť. Určitou formou samovraždy je aj sebapoškodzovanie. Avšak, keď človek netúži zomrieť, ale naopak, nasadenie vlastného života je motivované túžbou zachrániť iného, prospieť svojou smrťou rozhodujúcou mierou celku, vtedy hovoríme o sebaobetovaní.

Príčiny vedúce k samovražednému konaniu sú rôzne - duševné choroby, alkoholizmus, drogy, sexuálna uvoľnenosť, kriminalita, nepriaznivé životné okolnosti, rodinné či iné konflikty, fyzické a psychické bolesti, spoločenské vplyvy, náboženský fanatizmus, bankrot, vyčlenenie z rodiny, nezamestnanosť, neúspech pri pokuse dosiahnuť dôležité životné ciele, pocit osamotenia, beznádej... Rozbor ukázal, že v osude samovrahov sa od mladosti často prelínajú frustrácie citových vzťahov s povahou precitlivenosti a nevyváženosti, za ktoré vo veľkej miere nesie zodpovednosť aj neprimeraná výchova.

Človeku, ktorý chce spáchať samovraždu, chýba láska. Nič ho na Zemi už nedrží, nemá dôvod tu zostať - chýba mu totiž v živote to jedine cenné - LÁSKA. Avšak, keď sa tak deje, je to ale aj jeho vlastná chyba, čo samovrah väčšinou nie je schopný vidieť. Myslí si, že na vine sú tí druhí, od ktorých sa mu lásky nedostáva. Samozrejme, pre ich nevšímavosť a sebeckosť je to tak, no samovrah by mal vedieť, že iba v dávaní sa môže prijímať. Až keď sami lásku dávame, potom ju dostávame. Mnohokrát sa tiež stáva, že človek vyžaduje lásku iba od konkrétnej osoby, ktorá vôbec nemusí jeho vzťah opätovať a pre tieto "klapky na očiach" jednostranného nasmerovania samovrah prehliada lásku iných. Častokrát by dokonca zistil, že osoba, na ktorú sa upol, je úplne iná, ako si myslel, a celé to trápenie bolo založené iba na jeho predstavách.


O samovraždách existuje veľa mýtov a nesprávnych predstáv:

• „Keď sa niekto rozhodne, že spácha samovraždu, nikto mu v tom nemôže zabrániť.“ Veľa ľudí, ktorí sa pokúšajú o samovraždu, sa pohybujú medzi túžbou žiť a zomrieť. Keď sa im dostane včasnej pomoci a primeranej liečby, je možné ich od samovraždy odvrátiť.

• „Kto o samovražde rozpráva, ten ju nikdy nespácha.“ Ide o veľmi rozšírený a nepravdivý mýtus. Opak je pravdou. To, že niekto o samovražde hovorí, je dôkazom, že samovražda je obsahom jeho myšlienok. Nachádza sa spravidla vo väčšom ohrození ako ten, kto o nej nehovorí.

• „Ľudia, ktorí sa pokúšajú o samovraždu, nehľadajú pomoc.“ Je dokázané, že väčšina ľudí, ktorí spáchali samovraždu, hľadali lekársku pomoc v poslednom polroku pred svojím činom a rovnako dávali najavo svoje pocity pred okolím. V každom samovražednom akte je obsiahnuté volanie o pomoc.

• „Samovražda prichádza bez varovania.“ U ľudí, ktorí sú ohrození samovražedným jednaním, môžeme dosť dlho pozorovať rôzne príznaky psychického napätia, poruchy spánku, telesné problémy a pod.

• „Každý, kto sa pokúsi o samovraždu, musí byť šialený.“ Drvivá väčšina ľudí, ktorí sa pokúšajú o samovraždu, netrpia šialenstvom, ale môžu byť v depresii, môžu pociťovať bezvýchodiskovú situáciu nevediac, že existuje aj iná, často lepšia životná alternatíva ako tá, ktorú sa usilovali dosiahnuť, a následný neúspech ktorej ich dohnal až k rozhodnutiu sa pre samovraždu.

• „Keď sa niekto pokúsi o samovraždu, je ohrozený samovražedným jednaním navždy.“ Osoby, ktoré sa pokúšajú o samovraždu, trpia týmto stavom len v určitých obdobiach svojho života. Keď pominie príčina ich psychického utrpenia, myslieť na samovraždu ich ani nenapadne.

V prípade, že niekto hovorí o samovražde, treba si položiť nasledovné otázky: Je úvaha o samovražde myslená vážne? Aký je motív týchto myšlienok? Je prítomná psychická porucha? Je možné zvládnuť stav bez hospitalizácie?


Prvá pomoc pri akútne hroziacom suicidálnom (samovražednom) jednaní:

Neexistuje jednoduchý a jednoznačný návod, ako zasiahnuť pri pokuse o samovraždu. V každom prípade je potrebné rýchlo zhodnotiť situáciu a nadviazať s postihnutým kontakt. Dôležité je vcítiť sa do jeho silných emócií. Pomôcť môže i náš navonok pokojný postoj (napriek tomu, že vnútri pokojní nie sme), direktívnosť. Cieľom zásahu je zabrániť sebapoškodzujúcemu jednaniu a odviesť pacienta do bezpečia. Preto je nutné naviazať s postihnutým kontakt a ten ďalej rozvíjať, udržať komunikáciu a dať mu najavo svoju empatiu. Neznamená to však súhlasiť s jeho jednaním.

Suicidálnemu jednaniu je nutné porozumieť ako volaniu o pomoc. Pri opakovanom pokuse o samovraždu treba zabezpečiť liečbu. Na rozdiel od prvej pomoci, ktorej účelom je zvládnutie akútneho stavu, liečba by mala objasniť konflikty a problémy, ktoré vedú k pokusu o samovraždu, a tým suicidálne jednanie eliminovať.

Samovraždy a samovražedné konanie existovali pred tisíckami rokov a existujú i teraz. Vždy sa však dá ľuďom, ktorí sa takýmto zúfalým činom pokúšajú pripraviť o obrovský dar, ktorým život je, pomôcť. K tomu je však potrebné mať dostatočné vedomosti o tejto problematike, a dúfam, že aj tento článok k tomu aspoň trochu pomohol.

Peter M.

Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 4304070 od 1.1.2007