.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: POZNANIE 

Dobré a zlé


Dobré a zlé

Dobré a zlé sa týka takzvanej "horizontálnej roviny" života človeka, ktorú tvorí jeho životná situácia. Tú človek pociťuje subjektívne ako dobrú alebo zlú. Oproti tomu treba ešte rozlišovať slová "dobro" a "zlo". Tie slúžia na pomenovanie duchovného smerovania človeka - "vertikály" jeho života. Ak si predstavíte človeka ako bod, ktorým prechádza horizontála prejaveného života a vertikála ducha, dostanete kríž. Kríž je symbolom Pravdy; úroveň vášho života (horizontála) bude úmerná vašej duchovnej kvalite (vertikála). Ak teda chcete naozaj zmeniť svoj život a jeho vonkajšie okolnosti, zmeňte seba.

Človek sa pozerá na svet okolo seba väčšinou subjektívnym pohľadom, pretože ho obyčajne vníma iba vo vzťahu k sebe. "Toto chcem a tamto nie, to je dobré a to zlé..." Podľa toho, či mu dané veci vyhovujú, alebo nie. V skutočnosti však veci nie sú dobré alebo zlé, iba človek si ich takými robí. Dážď voláme dobrým, keď nám polieva záhradu, a zlým, keď chceme byť vonku; dobrým označujeme oheň v krbe za chladného večera, a zlou horúčavu letného dňa.

Protiklady "dobré" a "zlé" patria akosi k sebe, ako dve strany tej istej mince. Raz ju vidíte z jednej strany, raz z druhej; nikdy nie obe strany súčasne. Vidieť obidva protiklady a mysticky ich spojiť dokáže iba plne vedomý človek, ktorý oba protiklady prežil, spoznal a naučil sa ich mať rád, alebo jednoduchšie povedané, bez reptania ich prijal. To, že je niečo dobré, spoznáme vďaka tomu, že to môžeme porovnať so zlým. Bez protikladu by vlastne nič neexistovalo. Veď ako by ste vedeli, čo je pekné, keby ste nepoznali niečo, čo je škaredé; ako by ste si uvedomili, čo je to byť šťastný, keby ste neboli nikdy nešťastní... Keď však prestanete veci okolo seba posudzovať z hľadiska toho, či vám vyhovujú alebo nie, zmení sa váš subjektívny pohľad na objektívny a budete vidieť veci také, aké sú. Potom začnete životu skutočne rozumieť a budete ho môcť žiť naplno.

To, čo je pre jedného dobré, môže byť pre druhého zlé. Nožom sa dá odkrojiť chleba, ale aj zabiť. "Odkrojiť z chleba" chudobnej rodiny (teda aj z toho mála, čo má) však už dobrým nie je; a zabiť, napríklad prasa, môže byť pre jeho majiteľa dobré. Teda pokiaľ to prasa nemalo povedzme slintavku, to by bolo zase zlé. Dobré sa môže ľahko zmeniť na zlé a zlé na dobré, a to, čo vyhovovalo kedysi, môže byť dnes už na príťaž.

Väčšina vecí, podľa ktorých sa ľudia riadia, mení ich situáciu iba na horizontále a sú pre kvalitu ich života nepodstatné. Taká značka alebo iná (auta, piva, oblečenia), nakupovať tam a nie hentam... Oproti tomu sú aj protiklady, ktoré stoja na vertikále a výberom medzi nimi sa mení náš život skutočne. Napríklad: pýcha - pokora, lakomosť - štedrosť, smilstvo - čistota, závisť - dobroprajnosť, obžerstvo - striedmosť, hnev- znášanlivosť, lenivosť - usilovnosť.

Podľa nášho výberu sa prikláňame na stranu dobra alebo zla. Na ceste k dobru nám môžu pomôcť ako dobré, tak aj zlé veci. Ak nás povedzme ráno niekto doma budí a vyháňa z postele, vnímame to ako zlé, pokiaľ sme nevyspatí. Keď sa však naučíme na neho nehnevať (čo pri opakovanom budení nie je ľahké), získavame znášanlivosť. Ak sa naučíme vstať ráno a nie okolo obeda (čo sa nám bude spočiatku javiť ako nepríjemné a zlé), porážame vlastnú lenivosť a získavame priestor pre život, ktorý sme predtým prespali. Každý krôčik po vertikále mení nás samotných, a tým aj náš život. Napríklad vďaka tomu skoršiemu vstávaniu zažijeme veľa už cez deň a nebudeme cítiť potrebu vysedávať do noci niekde v krčme a "mlátiť prázdnu slamu". Ráno krásne spievajú vtáky a doobeda býva zväčša krajšie počasie; na rozdiel od toho alkohol a cigarety večer "chutia" viac ako cez deň. Stačí teda iba vykročiť po vertikále nahor a cesta je stále ľahšia, lebo naším posúvaním po nej sa mení aj celý náš život. Veď je odrazom nášho vnútorného stavu. Keď budeme znášanliví my, budú k nám takí aj ostatní, keď nebudeme leniví niečo urobiť pre druhých, aj oni radi pomôžu nám; ak budeme štedrí, obdaria iní aj nás, a to práve vtedy, keď to budeme najviac potrebovať. Preto Vám prajeme na ceste po vertikále Vášho osobného kríža veľa síl a trpezlivosti.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007