.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: POZNANIE 

Karma


Karma

Každý človek má karmu, či o tom vie, alebo nie. Na to, ako sa karma prejaví v živote každého z nás, máme priamy vplyv. Dokonca v každom jednom momente svojím vnútorným stavom ovplyvňujeme to, ako sa karma naplní, čo znamená, že my sami rozhodujeme o tom, či budeme zdraví alebo chorí, či nás vyhodia zo zamestnania alebo iba priateľsky upozornia na chybu...

Čo je to karma? Karma je dôsledok našich predošlých činov, ktoré sa zákonite musia prejaviť, lebo každá akcia vytvára reakciu. Kameň, ktorý hodíte, musí raz dopadnúť, a v dokonalých zákonoch, ktoré pracujú s absolútnou precíznosťou, nie je zabudnutý žiadny náš čin, slovo alebo dokonca myšlienka.

Podľa učení niektorých duchovných majstrov karma neexistuje. Ak si uvedomíme, že účinky karmy priamo ovplyvňujeme (v tomto článku to bude jasne vysvetlené), musíme im dať za pravdu, lebo vlastne karma, ak budeme vedome konať v harmónii so Zákonmi stvorenia, nebude mať na nás negatívny dopad, aj keby bola hociako ťažká.

Niektorí ľudia na karmu neveria, iní všetko pripisujú osudu a nechajú sa bezradne hádzať životom. Mnohí hovoria o Božej vôli a vo falošnej pokore vravia: „to sa tak malo stať, to mi bolo súdené“. Súdené? To je iba nevedomosť. Nikomu nie je nič súdené a predurčené. Je to iba snaha zbaviť sa vlastnej zodpovednosti za svoj život, nič iné. Nepamätáte sa? Boh dal predsa každému právo slobodného rozhodovania sa. Aká by to bola ale sloboda, keby sme mali dopredu určené to, čo sa má stať? Nič také ako predurčený osud neexistuje – na tom, čo sa nám stane, máme podiel, či už priamo alebo nepriamo, my sami.

Život človeka je podobný hospodárovi, ktorý rozhadzujúc okolo seba sadí do zeme semená a neskôr zbiera úrodu, ktorá z nich vyrastie. Tak niekto kráča rozkvitnutou záhradou a iný sa prediera tŕním a bodľačím; každý podľa toho, čo sadil. Tou zemou je hmotný svet, semenami myšlienky, slová a skutky, a úrodou naša životná situácia a to, čo každodenne od života dostávame. Niektoré semená prinášajú plody okamžite, iné dozrievajú dlho. Je jedno, či sadíme tie semená priamo my, alebo navedieme iných na to či ono a oni potom zasadia niečo do nášho života; lebo nepriamo sme si to čo máme aj tak spôsobili my sami.

Prvý spôsob ako zmeniť svoj život je stať sa vedomý si toho, čo „sadíme“. Ak kopeme do ľudí, tak sa nám neskôr vrátia kopance, ak kradneme, okradnú aj nás... veď je to úplne jednoduchý princíp, stačí sa len pozerať na život okolo seba, vnímať ľudské životy a životné situácie.

Mnohí sú pomýlení tým, že nevidia príčiny úspechu alebo utrpenia, ktoré prežívajú, alebo to, že ich činy neprinášajú okamžite prospech alebo skazu. Je to preto, lebo zákon spätného účinku pracuje svojím vlastným tempom a nie je obmedzený na jeden ľudský život. Ako sa hovorí, Božie mlyny melú pomaly, ale isto. Práve to spomalenie účinkov myšlienok, slov a činov, ktoré sa deje v hmotnosti, dáva človeku možnosť slobodného konania, a aj čas potrebný k náprave. Veď ak by napríklad neznášanlivosť vytvorila okamžité kŕče v žalúdku, alebo prianie smrti druhému okamžite zabilo toho, kto si to prial, ako by sa mohli nevedomí ľudia vyvinúť na vedomých? Preto sa mnohé dôsledky činov vracajú často až v čase, keď človek dozrie a je schopný znášať účinky toho, čo zasial vedome, aby mu to bolo v prospech, a naučil sa, čo je správne a čo nie. Veď najlepšie sa učí človek na tom, že zažije dôsledky toho, čo konal nesprávne, sám na vlastnej koži (keď to nešlo podobrom). Práve spoznávaním správneho a nesprávneho sa ľudský duch učí rozoznávať, a tým sa stáva vedomým. Karma sa tak preň stáva tým najlepším vychovávateľom.

Ježiš hovoril o karme (zákone spätného účinku) často, ale používal pre ňu iné slová. Hovoril, že ak človek zaseje bodľačie, nemôže zbierať olivy, že dobrý strom nesie dobré ovocie a zlý strom zlé a iné podobenstvá. Slová o zákone akcie a reakcie, ako by sa dala karma výstižne nazvať, však tvorili podstatnú časť jeho kázania. Preto by sme sa mali tomu, čo je karma, snažiť plne porozumieť a uvedomovať si tento proces pri všetkom, čo konáme - veď je to jeden zo základných Božích zákonov.

Ak chceme hlbšie vystihnúť slovo karma, dalo by sa povedať, že človek vlastne netrpí za svoje predchádzajúce činy – veď ako by mohol trpieť za minulosť, ktorá existuje iba v spomienkach? Vo svete ducha minulosť a budúcnosť neexistuje, ale iba večná prítomnosť. Človek trpí iba za to, aký je v prítomnosti. Neodstránil príčiny karmy, nezmenil sa k lepšiemu, preto ho karma môže rovnorodo zasiahnuť. Týmto sa tiež vysvetľuje, prečo sa vykonanie karmy môže opakovať, napríklad v podobe vracajúcej sa choroby. Človek jednoducho neodstránil príčinu choroby, ktorá spočíva v ľudskom duchu, nie na tele; na tele sa totiž prejavujú už len dôsledky. Teda človek netrpí za to, čo urobil, ale za to, že je schopný urobiť niečo také ako kedysi znovu. Niekdajšia chyba je v ňom totiž stále živá a neustále hrozí, že sa znovu prejaví, keď sa k tomu naskytne príležitosť. Karma teda nie je iba nejaký dôsledok minulosti, s ktorým sa už nedá nič robiť, ale niečo živé, čo existuje v našej prítomnosti.

Ako karma funguje? Ak človek urobí niečo pekné, čím pomôže ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú, vytvára si tým dobrú karmu. V praktickej rovine to znamená, že aj jemu niekto pomôže, keď to bude potrebovať – a to v rovnakej miere, ako pomohol on iným. Sledované jemnohmotne si tak tento človek okolo seba vytvoril krásne vibrácie, ktoré mu pritiahnu podobné situácie, aké vytvoril svojím pekným činom iným. Takáto karma dokonca bude slúžiť ako štít a bude ho ochraňovať pred temnými vibráciami a nedovolí, aby sa mu stalo niečo zlé. Ak ale človek urobil niečo pekné pre druhých z vypočítavosti, aby sa napríklad zapáčil svojmu okoliu alebo niečo získal, súbežne s vytvorením pekných vibrácií, ktoré mu prinesú dobrú karmu, vytvára okolo seba temný obal, ktorý zabraňuje účinkom dobrej karmy, aby k nemu prúdila, a tým sa o jej účinky sám pripraví. Rovnako tak zabraňujú vplyvu dobrej karmy aj všetky ostatné temné vibrácie, ktoré človek svojimi myšlienkami, slovami a skutkami vytvára. Podobne to ale funguje aj opačne a ak človek práve vyžaruje čisto a svetlo, lebo práve koná, hovorí a myslí s láskou, tieto svetlé sa stávajú štítom, ktorý ho bude pred účinkami zlej karmy ochraňovať. A to poskytuje obrovskú milosť a možnosť k náprave.

Karma je niečo živé, čo sme vytvorili, a budeme ju musieť prežiť, či už je dobrá alebo zlá. Ale to, ako sa karma prejaví, máme plne vo svojich rukách, lebo karma na nás má iba také účinky, aké jej umožníme svojím momentálnym vyžarovaním. V praktickej rovine to znamená, že karma bude taká, ako práve zmýšľame, konáme a hovoríme - či niekomu závidíme a vyžarujeme temne, alebo mu prajeme a vyžarujeme svetle...

Ak by sa človek prepol a začal myslieť, hovoriť a konať iba to, čo je dobré, aj keby mal tú najťažšiu a najtemnejšiu karmu na svete, nemohla by mať na neho žiadny ťažký dopad a vyplnila by sa iba symbolicky bez toho, aby ho vážne zasiahla. Hoci vysporiadať sa aj so sebaťažšou karmou je také jednoduché, v praxi to znamená urobiť dosť veľké zmeny a vykoreniť zo seba zlo, ktoré ju spôsobilo. Nie každý ale dokáže tieto zmeny urobiť okamžite, hoci sa to dá. Preto treba začať s prácou na zmene čo najskôr. Vyžarovanie človeka totiž stemňujú i rôzne zlozvyky a závislosti. Mnohí by si mohli neraz ušetriť mnohé ťažké životné rany odstránením vecí, ktoré stemňujú ich vyžarovanie, ako cigarety, drogy alebo hoci len občasná opilosť, a znemožňujú im presvetliť svoje vyžarovanie. Každým zatemnením vyžarovania vzniká nutnosť jeho prečistenia, a to nejde tak ľahko, ako ľahko sa dá pošpiniť. Začať s očistným procesom je však potrebné čo najskôr, lebo väčšina ľudí má pred sebou ešte veľké množstvo neodčinenej karmy, a čím ďalej tým viac bude tento proces s prichádzajúcim Svetlom súdu náročnejší.

Pretože karma sa tvorí nielen činmi, ale i slovami a myšlienkami, každý človek sa do procesu tvorenia karmy, či už je to karma osobná, karma skupín alebo karma národu, zapája, lebo nikto nedokáže žiť bez mysle. A sú to práve myšlienky, ktoré dozrievajú v slová a činy. Preto najúčinnejšou cestou k tvorbe dobrej karmy je strážiť svoje myšlienky a hneď v zárodku zavrhnúť všetky temné myšlienky.

Na záver by bolo dobré uviesť konkrétny prípad, ako sa karma prejavuje v praxi. Človek, ktorý má zlú karmu, lebo mnohým svojou nedbanlivosťou spôsobil vážne zmrzačenie, napríklad kráča v práci cez naskladané materiály. Vidiac nebezpečie pádu si v duchu hovorí – toto musím uložiť, lebo sa na tom niekto „zabije“. V tom momente sám padá, ale... pretože práve prechovával svetlé myšlienky, jeho vedomie je tiež čisté, a tak reaguje pohotovo a pošmyknutie na klzkom materiáli mu nespôsobuje žiadne poranenie a dokonca sa ani neudrie. Rovnako tak už keď si vyberal, kadiaľ prejde, rozhodol sa pre lepšiu a menej nebezpečnú cestu, pri ktorej mu vlastne nehrozilo, že sa vážne poraní.

Podobne v každej sekunde náš vnútorný stav ovplyvňuje všetko, čo konáme. Všetko so všetkým súvisí a i zdanlivé maličkosti môžu mať nedozerné následky. O tom ale nemusíme rozmýšľať, stačí keď konáme s láskou a s pevným úsilím o dobro; potom sa nám zákonite bude vo všetkom dobrom dariť.

Nezabúdajte, svoj vlastný osud máte vo svojich rukách a vaša karma sa odvíja podľa toho, akými myšlienkami sa zaoberáte práve teraz – lebo všetko, čo sa deje, deje sa vždy iba vo večnej prítomnosti.


Súvisiace články: Spravodlivosť

Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007