.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: POZNANIE 

Ľudské slovo


kryštály vody - slovo „ďakujem“
Slovo „ďakujem“
kryštály vody - slová „láska a vďačnosť“
Slová „láska a vďačnosť“
kryštály vody - slová „to je naozaj krásne“
Slová „to je naozaj krásne“
kryštály vody - slová „choré, zabijem“
Slová „choré, zabijem“
kryštály vody - liečivá hudba
Hudba - liečivá
kryštály vody - Bachova symfónia
Hudba - Bach
voda - heavy metal
Hudba - heavy metal
kryštály vody - voda z prameňa
Voda z prameňa
voda rieky veľkomesta
Voda rieky veľkomesta
kryštály vody - voda rieky veľkomesta po modlitbe
Voda z rieky po modlitbe

Hovorí sa, že ľudské slovo má veľkú silu. Slovom možno človeka povzbudiť, zraniť, pohladiť či ublížiť mu. Na druhej strane však ľudia mávajú sklon neprikladať slovu až taký veľký význam, pretože je to koniec koncov „len slovo“, ktoré nemá žiadny (aspoň podľa nich) viditeľný účinok; možno snáď okrem zmeny nálady človeka, s ktorým sa rozprávame. Ľudský sklon k materializmu, kedy dokonca aj ľudia usilujúci sa o duchovný rozvoj hľadajú viac-menej podvedome nejaký okamžitý hmatateľný účinok, teda či sa to dá „chytiť, vidieť, ohmatať, počuť“ a tak ďalej, prispieva k tomu, že sa so slovami, a ešte viac s myšlienkami, zaobchádza pomerne ľahkovážne. A tak si ľudia spokojne tárajú, nadávajú, vedú prázdne reči, odhliadnuc od ich myslenia, lebo to je nepomerne horšie...

A to všetko v podstate preto, lebo neexistuje, alebo lepšie povedané až donedávna neexistoval žiadny hmatateľný dôkaz o účinkoch slov a myšlienok, kým vedec Masaru Emoto nevyskúšal jeden experiment s vodou. Vedel, že voda má schopnosť prijímať do seba informácie v podobe iných prvkov, ktoré v sebe rozpustí, a tak chcel Masaru Emoto vyskúšať, či dokáže prijímať informácie aj zo slov. Na fľaše s destilovanou vodou napísal rôzne slová, ako „láska“, „ďakujem“, ale aj „hlupák“ či „démon“ a podobne. Tieto fľaše s nápismi nechal stáť po celú noc a na druhý deň vodu zmrazil, a potom Masaru Emoto pozoroval jej kryštály pod mikroskopom. Výsledky boli ohromujúce: kryštály z vody, na ktorých fľašiach boli napísané pozitívne slová ako „láska“ a „ďakujem“, boli vytvarované do nádherných súmerných tvarov najrôznejšieho druhu – priam až umeleckým spôsobom; kdežto kryštály vody s negatívnymi nápismi mali tvar chaotický, škaredý a odpudzujúci.

Toto je teda jasný, „hmatateľný“ dôkaz, že slová dokážu výrazne pôsobiť a majú nepochybne účinok. Poďme však ďalej. Voda je jeden zo základných stavebných častíc hmoty, jeden zo štyroch živlov; nachádza sa v prírode, v rastlinách, zvieratách, veciach, a aj samotné ľudské telo je zložené z viac ako 70% práve z vody. Teda všetko, čo povieme, aj to napohľad najnevinnejšie slovo má silný účinok na nás samých, na ľudí okolo nás a na celé naše okolie. Poďme však ešte ďalej.

Ten istý vedec Masaru Emoto pozoroval pod mikroskopom kryštály zmrazenej vody z priehrady veľkomesta. Dá sa asi predpokladať, aký bol výsledok: voda bola znečistená a kryštály boli beztvarné a škaredé. Tú istú vodu potom zaniesli istému mníchovi, aby sa nad ňou pomodlil a požehnal ju. Kryštály tej istej vody potom nadobudli opäť krásny tvar...

To, čo pôsobí na vodu však nie je slovo samotné, teda jeho fonetický zvuk, ale význam slova a to, čo doň človek vkladá, a to je myšlienka, zámer, cit. Veď niektoré slová môžu mať v jednom jazyku jeden význam, a v inom zasa úplne opačný (napríklad v češtine „ne“ znamená „nie“, v gréčtine "áno"). Možno teda povedať, že už samotné myšlienky a hlavne cítenie majú obrovskú silu pôsobnosti, ktorá môže pôsobiť deštruktívne a rozožierajúco, ale aj tvorivo a ozdravujúco nielen na nás a naše telo, ale aj na naše okolie. Ľudia sa čudujú, odkiaľ sa berú všetky choroby a prírodné či iné katastrofy, a pritom my sami máme k tomu kľúč, pretože sme ich pôvodcami. Hoci si to neuvedomujeme, je nám daná obrovská moc a s ňou i zodpovednosť, lebo máme možnosť silou ducha pôsobiť na hmotnú časť stvorenia a tým jej vládnuť.

Sila ľudského ducha vplýva na všetko vo svojom okolí, nielen na vodu, u ktorej sú tieto účinky dokázateľné. Ak si to človek plne uvedomí, začne chápať význam slov: "odpustite svojim nepriateľom" a už si nebude viacej škodiť tým, že by sa na niekoho hneval, alebo na niečo nadával. Po uznaní týchto neviditeľných dejov si určite začne uvedomovať, aké účinky má na neho pokrm, keď zaň Tvorcovi všetkého úprimne poďakuje a mnohé iné veci, ktoré doposiaľ v neporozumení prehliadal.

Ak teda budete nabudúce na niečo myslieť alebo niečo hovoriť, spomeňte si, akú veľkú moc majú vaše myšlienky a slová, a čo nimi práve v tej chvíli vytvárate. A to platí aj naopak. Preto si dajte pozor, čo vy sami necháte na seba pôsobiť; či už keď sa stretávate s inými ľuďmi, alebo keď zapnete televízor či rádio...


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007