.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: POZNANIE 

Pýcha a pokora


Pýcha a pokora

Je pravda, čo povedal Pán Ježiš: "...mýtnici a neviestky vás predídu do Božieho kráľovstva..." A pre ktorú vlastnosť? Pre pokoru. Veľkí hriešnici a veľkí svätci, to bývajú ľudia pokorní. Oni sa nepotrebujú pretvarovať pred druhými, akí sú oni čnostní. Sú preto tak blízko pri Bohu, lebo sa tak hnusne nenafukujú ako my ostatní. Oni sa neporovnávajú so susedom - som lepší ako on, ja chodím častejšie do kostola a na prijímanie, ja chodím na stretko, ona nechodí. Veľkí svätci a veľkí hriešnici toto nerobia. Porovnajú sa s Ježišom a povedia: "Pane, ešte vždy som malý."

Len dve cesty sú v živote: cesta pýchy a cesta pokory. Na konci cesty pýchy ťa čaká nenávisť - voči Bohu, voči ľuďom a voči sebe samému. A si "v pekle". Na konci cesty pokory ťa čaká láska - k Bohu, k ľuďom a k sebe samému. Si "v nebi". Len tieto dve cesty sa ti ponúkajú v živote. Keby sme išli celkom na začiatok, Pán Boh stvoril pred Adamom a Evou anjelov. Prvý a najkrajší z anjelov sa volal Lucifer. Lux znamená svetlo a ferrere nosiť - ten, ktorý nosí svetlo. Svetlonos. Lucifer bol tak krásny anjel, že svetlo išlo s ním všade kam prišiel. Pán Boh stvoril anjelov a ukázal na Lucifera a povedal mu: "Budeš prvý zo všetkých." A zdvihol ho úplne hore. Pozor na to, keď vás zdvihnú úplne hore, keď dostaneš funkciu, keď dostaneš úrad, možno sa staneš inžinierom, doktorom, magistrom, PhDr... Dávaj na tom vrchole veľký pozor. Na vrchole nie je bodka, tam je len križovatka. Alebo sa odtiaľ vyberieš po ceste pýchy, alebo po ceste pokory. Aj Lucifer vedel, že tam nie je bodka, ale križovatka a mal si vybrať jednu z týchto ciest. Čo si Lucifer vybral? Cestu pýchy. Peklo vzniklo touto vetou: Non serviam. "Nebudem slúžiť." Lucifer si uvedomil svoje postavenie, svoju funkciu, svoju moc, a chcel, aby sa slúžilo jemu, nie aby on bol služobník. A tak letel úplne zhora úplne dolu. Tak je to s každým pyšným človekom, nech je hoci aj biskupom, kňazom, rehoľnou sestrou či kardinálom. Keď si pyšný, poletíš dolu. Pýcha peklom dýcha, pýcha predchádza pád.

Naproti tomu Mária, Ježišova matka, mala takisto na výber dve cesty. Cestu pýchy a cestu pokory. Čo si vybrala Mária? Cestu pokory. Lucifer povedal: "Nebudem slúžiť," a Mária "...hľa služobnica Pána. Nech sa stane Božia vôľa". Ona nielenže bola ochotná slúžiť, ona aj slúžila.

Cesta pýchy teda znamená: "...mne slúžte!" A cesta pokory: "Ja budem slúžiť." Cesta pýchy je cestou zotročovania. Je to ten najhnusnejší, najprašivejší a najzákernejší hriech, a základ všetkých hriechov. Povedz mi hocijaký hriech, ja ti ho odvodím z pýchy. Hneváš sa? To preto, že si pyšný; nejde všetko podľa teba. Si lakomý? To preto, že si pyšný. Mrzí ťa, že aj niekto druhý má nejaké hmotné alebo duchovné dary, ktoré si myslíš, že by si ich mal mať len ty. Máš problém s čistotou? Si pyšný. Priamo úmerne s pýchou rastie tvoja nečistota. Chceš sa zbaviť nečistoty? Zbav sa pýchy. Matka všetkých hriechov je pýcha. Prví anjeli a ľudia zhrešili najprv v pýche; uvedomili si svoje postavenie. A prvorodenou dcérou pýchy je neposlušnosť. "Nebudem slúžiť." Ak máš problém s poslušnosťou, si človek pyšný.

Na druhej strane pokora je matka všetkých čností. Povedz mi hocijakú čnosť, a ja ti ju odvodím z pokory. A prvorodenou dcérou pokory je poslušnosť. Dobrá matka rodí dobré dcéry a zlá matka zlé. Všetky zlé hriechy prídu postupne k tebe, ak si pyšný. A všetky čnosti prídu k tebe, ak si pokorný. Ten najväčší hriech, aký ti pýcha môže porodiť, je nenávisť. A najväčšia čnosť, akú porodí pokora, je láska. Láska dáva zmysel všetkému. Z nej vzniká najväčšia ozdoba ženy. Tá najkrajšia čnosť, ktorá robí ženu naozaj krásnou, je čistota. Aj jej matkou je pokora, tak ako matkou nečistoty je pýcha. Čistota je magnet, ktorý priťahuje všetko dobré; aj Božiu milosť. "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." Avšak vždy je prvoradá láska. Čnosti sú ako krásny kalich, z ktorého sa človek môže napiť. No aj ten najkrajší kalich bez náplne je zbytočný. Tou náplňou je láska. Láska tvorí náplň nášho života. A kde je pokora? Pokora je dno nádoby. Čím hlbšie dno, tým viac lásky môžeme nabrať. Ak dno prederavíš, láska vytečie. A kalich môžeš zahodiť a zomrieť. Ak zničíš pokoru, láska vytečie a život nemá zmysel.

Je jeden jednoduchý spôsob ako môžeš vo svojom srdci živiť matku pokoru. Tým istým spôsobom, ale obrátene, živíš aj pýchu. Jednoduchá vec, žiadna veda: ak zhŕňaš k sebe, živíš pýchu. Ak od seba tlačíš, živíš pokoru. Tento pohľad, tento dotyk, táto osoba, táto vec, táto okolnosť - beriem k sebe, kŕmim pýchu, tlačím od seba, kŕmim pokoru. Radšej urobiť malý skutok, ale s veľkou láskou, ako veľký skutok, ale s pýchou. A ak máš v sebe čnosť pokory, vždy môžeš napriek všetkým hriechom začať odznova. Táto čnosť ti porodí všetky čnosti, celý život, lásku a šťastie. A byť pokorný znamená predovšetkým prijať Pravdu, že ja nie som dôležitý, ale Ten, čo stojí za mnou, za všetkými mojimi skutkami. Lebo vďaka Nemu je všetko možné. On udržuje a vyživuje celé svoje stvorenie, Jeho sila je vo všetkom. V tomto poznaní spočíva pravá pokora. Bojuj vždy za svoju pokoru a proti prašivej pýche. Nech ťa Boh vždy nájde ako bojovníka, nikdy nebuď nečinný.

Z prednášky Mariána Kuffu

Mp3 súbory prednášok nájdete na serveri: tajomstva.org

Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007