.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: ČLOVEK 

Nostradamus


Nostradamus

Nostradamus a jeho proroctvá budia neustále záujem širokej verejnosti a hoci história dokázala pravdivosť veľkej časti proroctiev, ktoré Nostradamus napísal, nie všetky proroctvá sú jasné. Mnohí čitatelia však pokladajú výklady autorov širokej ponuky kníh, ktoré sa pokúšajú vykladať Nostradamove proroctvá, za skutočné predpovede, ktoré písal samotný Nostradamus. Ale nie je to tak.

Nostradamus písal proroctvá ako krátke štvorveršia (Quatrains) v skupinách po sto, alebo ako šesťveršia (Sixains). Dohromady ich Nostradamus napísal viac ako tisíc. Keby sa z tohto počtu splnilo iba niekoľko proroctiev, i tým najväčším skeptikom by mohli byť Nostradamove proroctvá dôkazom, že čas a hmota, ako ju bežne vnímame hmotnými zmyslami, nie je jedinou skutočnosťou nášho bytia. I ten najväčší materialista by sa štúdiom jeho proroctiev mohol presvedčiť, že Nostradamus skutočne videl budúcnosť a musel by uznať, že teória o existencii sveta hmoty bez uznania jeho duchovnej podstaty je plytká a nedostačujúca.

Dôvodom, prečo Nostradamove proroctvá nie sú ľahko identifikovateľné, je fakt, že Nostradamus predpovede šifroval, používal rôzne prirovnania a nezameniteľné detaily javov, ktoré potvrdili jeho proroctvo vlastne až vtedy, keď sa vyplnilo. Možno tak chcel uchrániť ľudí pred tým, aby sa jeho proroctvami bezprostredne riadili. Každopádne ho toto šifrovanie predpovedí uchránilo pred inkvizíciou, ktorá na jeho šťastie rýmovaným štvorveršiam nerozumela. To bolo pravdepodobne ďalším dôvodom, prečo Nostradamus použil tajomný jazyk k uchovaniu proroctiev.

Nostradamus bol nielen známy prorok, ale aj vynikajúci lekár, ktorý videl v chorobách človeka hlbšie súvislosti a poukazoval na vplyv ducha na zdravie. Veľa sa naučil už v detstve od svojho starého otca, ktorý ho zasvätil do tajomstiev matematiky, astrológie, ale naučil ho poznať aj moc liečivých byliniek, ktorých silu Nostradamus neskôr používal k liečeniu.

Keď vypukol v krajine mor, Nostradamus ako lekár zachránil život tisícom ľudí. Vymyslel prosté antiseptické postupy, ktoré doplnil bylinnou liečbou. Nostradamus liečil mor hlavne hygienou, inštrukciami o čistote, vetraní a odmietal rozšírené púšťanie žilou alebo prikladanie pijavíc. Nostradamus na rozdiel od iných lekárov pred morom neutekal, ale cestoval po krajine a pomáhal. Neuchránil však pred smrťou svoju ženu a deti. Tento tragický zážitok ho zmenil a duchovne prehĺbil.

Prvé proroctvo, ktoré je známe, urobil Nostradamus v roku 1538 (Nostradamus sa narodil v roku 1503), keď stretol mnícha so stádom svíň a oslovil ho "jeho svätosť". Mních Pereti Felice, ktorého Nostradamus oslovil, toho času dedinský chlapec, ktorý nedávno vstúpil do rádu mníchov, sa o pol storočia neskôr stal pápežom, známym pod menom Sixtus V.

Prvá zbierka proroctiev, ktorú Nostradamus uverejnil v roku 1555, vzbudila veľkú pozornosť verejnosti, i keď bola často považovaná za nezmysly postrádajúce zdravý rozum a samotný Nostradamus bol pokladaný za výmyselníka alebo dokonca za blázna. Jeho knihu preslávilo až splnenie proroctva, v ktorom Nostradamus predpovedal smrť kráľa Henricha II.: "Mladý lev premôže starého na bojovom poli v osobnom súboji: Prepichne oči v zlatej klietke, dve zranenia v jednom, potom zomrie krutou smrťou." Po smrti kráľa bolo toto štvorveršie považované za veľmi výstižné a zrozumiteľné. Henrich II., ktorý užíval symbol leva vo svojom osobnom erbe, sa totiž zúčastnil zápasu s veliteľom gardy na trojdennom turnaji usporiadanom na počesť svadby jeho dcéry s Filipom II. Španielskym. Heraldickým symbolom krajiny, z ktorej pochádzal Montgomery, veliteľ gardy, bol hrozivo vzpriamený lev. Montgomeryho kopija sa pri súboji zlomila, jej úlomok kráľa poranil na krku, ale väčšia časť kopije mu prenikla pozlátenou mriežkou brnenia do oka a pravdepodobne narušila aj mozog. Veľké utrpenie kráľa nakoniec po desiatich dňoch ukončila smrť.

Nostradamus predpovedal vládu Napoleona, Hitlera, Stalina, atentát na prezidenta Kennedyho, a dokonca aj tragickú smrť princeznej Diany. Taktiež prorokoval aj obe svetové vojny, atómový útok na Hirošimu a Nagasaki, potopenie Titanicu a iné katastrofy. Nostradamus už pred viac ako 400 rokmi hovoril o tom, že ľudia budú cestovať vzduchom a pod vodou, a mnohé iné skutočnosti. Nostradamus však vo svojich predpovediach neuvádzal takmer nikdy konkrétne dátumy, mená a miesta. Napriek tomu sú takmer všetky splnené Nostradamove proroctvá jednoznačné a nezameniteľné.

Nostradamus predpovedal ešte aj dátum svojej smrti, a dokonca porušenie svojej hrobky, ktoré sa stalo 225 rokov po jeho smrti. Tí, čo jeho hrobku otvorili, našli v nej na tabuľke napísaný deň, v ktorý hrobku otvorili. Dokonca sa naplnilo aj jeho proroctvo, podľa ktorého zomrie ten, kto jeho hrobku znesvätí. Lupiča, ktorý chcel získať nadprirodzené schopnosti pitím vína z lebky proroka, ako o tom hovorila rozšírená povera, zabila zablúdená guľka z boja, ktorý v meste prebiehal.

Proroctvá, ktoré Nostradamus napísal, sa tešili záujmu verejnosti, kým neboli zakázané pápežom, pretože obsahovali state hovoriace o úpadku Vatikánu.

O Nostradamove proroctvá budúcnosti je veľký záujem dokonca aj medzi hľadajúcimi. Pozrite si preto ukážku dvoch štvorverší a ich vysvetlení z knihy Nostradamus Code: Tretia svetová vojna 2007 - 2012 od Michaela Rathforda. Budete prekvapení, i keď pravdepodobne inak, ako by ste očakávali.


2.4. Smrť troch pápežov / Katolícka cirkev a Antikrist

(4. stovka, 86. štvorveršie)

Terajší pápež bude zavraždený a ďalší pápež nebude trvať dlho. Posledný pápež bude nástroj Antikrista. Rímska cirkev je už dávno nástrojom Antikrista, nepriamo podporujúca jeho ciele bez toho, aby si to uvedomovala.

(2. stovka, 57. štvorveršie)

Poslední traja pápeži katolíckej cirkvi padnú krátko po sebe. Tretí od konca zomrie výstrelom atentátnika. Druhý od konca bude pohltený intrigami Antikrista. A posledný, od narodenia trochu telesne znetvorený, najviac prispeje k zničeniu cirkvi. Antikrist ho využije na krátky čas, kým nedosiahne svoju vlastnú pozíciu. Potom bude pápež eliminovaný. Jeho faloš sa bude zväčšovať a jeho smrť bude signalizovať koniec katolíckej cirkvi.


A teraz si prečítajte originály veršov, ktoré napísal Nostradamus, a na ktoré sa Michael Rathoford vo svojej knihe odvoláva:


Originál (4, 86. štvorveršie):

L’an que Saturne en eau sera conioinct,

Avecques Sol, le Roy fort puissant,

A Reims & Aix sera receu & oingt,

Apres conquestes meurtrira innocens.


Preklady:

The year that Saturn will be conjoined in Aquarius

With the Sun, the very powerful King

Will be received and anointed at Reims and Aix,

After conquests he will murder the innocent.


V roku, keď Saturn bude v spojení Vodnára

so slnkom, veľmi silný kráľ

bude prijatý a posvätený v Reims a Aix,

po víťazstve zabije nevinného.Originál (2, 57. štvorveršie):

Auant conflict le grand tumbera,

Le grand mort, mort, trop subite & plainte,

Nay miparfaict la plus part nagera,

Aupres du fleuue de sang la terre teinte.


Preklady:

Before the conflict the great wall will fall,

The great one to death, death too sudden and lamented,

Born imperfect: the greater part will swim:

Near the river the land stained with blood.


Pred konfliktom veľký múr padne,

ten veľký na smrť, smrť náhlu a oplakávanú,

narodený ako nedokonalý: väčšiu časť prepláve,

Územie blízko rieky sfarbené krvou.


Ako vidíte sami, autorovo vysvetlenie veršov je dosť diskutabilné. Samozrejme, pochybnosti a nezhody sa týkajú väčšinou nenaplnených predpovedí do budúcnosti, lebo to, čo sa už stalo, potvrdzuje proroctvá, ktoré Nostradamus napísal.

Rôzni autori podávajú často úplne iné vysvetlenia tých istých Nostradamových veršov týkajúcich sa budúcnosti a ak by ste Nostradamove proroctvá v podaní týchto autorov skúmali hlbšie, prišli by ste k neuveriteľnému zisteniu. Veľa autorov totiž podáva informácie, ktoré sú úplne lživé alebo pokrivené a nemajú s Nostradamom a jeho proroctvami vôbec nič spoločného. Pozrite si napríklad toto vysvetlenie proroctva o newyorských dvojičkách: „Príde čas, keď sa začne nové tisícročie. Na domy siahajúce až k oblakom zaútočia ohnivé vtáky. Bude veľa mŕtvych a nezvestných. Svet sa zmení. Klamstvo bude pravdou. Už nič nebude také, ako pred tragédiou.“ Hoci tento výklad veršov znie celkom hodnoverne, má jednu chybu - v Nostradamových veršoch toto proroctvo nenájdete. Jednoducho nič také v nich neexistuje. V deň útoku na dvojičky bola napríklad pohotovo rozšírená do celého sveta prostredníctvom spravodajskej agentúry Reuters táto verzia (Pozor, ako preklad pôvodných veršov zo starovekej francúzštiny, nie ako výklad!):


V roku nového storočia a deviatich mesiacov,

z nebies príde veľký kráľ Teroru,

nebo bude horieť na štyridsiatom piatom stupni.

Oheň stíha to veľké nové mesto.


V meste Yorku bude veľký kolaps,

2 dvojčatá (bratia) rozorvaní chaosom

Keď pevnosť padá, veľký vodca podľahne

Tretia vojna začne, keď to veľké mesto bude horieť.


Tieto verše, napriek tomu, že boli prijaté takmer každým, kto ich v deň pádu Dvojičiek počul, sú podvrhom. Nostradamove proroctvá tieto štvorveršia jednoducho neobsahujú. Nie je to prvý krát, čo boli Nostradamove proroctvá zneužité so zámerom manipulovať verejnú mienku...

Väčšina autorov neudáva znenie pôvodných veršov, z ktorých vychádzala, pravdepodobne preto, lebo by to spochybnilo ich výklad. Všetky knihy autorov vysvetľujúcich Nostradamove proroctvá však majú napriek rôznemu, často protichodnému, významu výkladov niečo spoločné - ich knihy zarábajú veľa peňazí. Tieto knihy však okrem toho pútajú pozornosť čitateľa na senzácie a budúcnosť, alebo lepšie povedané na dohady o budúcnosti, a tým odvádzajú človeka od života v prítomnosti a svojím spôsobom slúžia temnu. Vedomosti o budúcnosti a všakovaké zaujímavosti neprinesú človeku v jeho duchovnom vývoji totiž nič prospešné, i keby boli pravdivé, a sú mrhaním drahocenného času, ktorý má človek využiť úplne inak. Veď iba to, čo urobíme v prítomnosti, v malých krokoch každodenného života, môže zmeniť náš život, a tým aj tento svet. Iba vtedy, keď sa staneme duchovne vedomými v každodennom živote, budeme môcť vedome tvoriť aj našu budúcnosť.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 0 od 1.1.2007