.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: KNIHY 

Egypt


stiahnuť

Ak začnete čítať text o Egypte, zistíte, že vás hneď v úvode zavedie na samotný počiatok úsvitu dejín ľudstva. Trochu prekvapivé vzhľadom na názov. Kolíska ľudstva na území Egyptu, ako aj prvotná egyptská ríša na prapočiatku, je niečo iné, než čo sme zvyknutí hľadať a nachádzať na tému Egypt. Žiadne pyramídy, faraóni, hrobky, zlato či záhady, ale niečo oveľa cennejšie: pravda o vývoji ľudstva videná očami povolaného. Ak teda prekonáte prvé prekvapenie a budete čítať ďalej, rozvinie sa pred vami krásny a živý príbeh o prvotnom vývoji ľudských duchov. Uvidíte jeho počiatky, dávne doby, keď sa ešte radostne zachvieval v harmónii Božích a prírodných zákonov: „Človek vzišiel z vody a ducha - toto vyjadrenie pochádza ešte zo starej múdrosti Egypta. Čisté ako vlny vody bolo jeho zachvievanie, a jeho otvorená jasnosť, jeho prostá myseľ sa usilovala nahor vo vrúcnej radostnej vďake.“ Budete svedkami ľudskej túžby po vývoji, ako i okamžitej odpovede zo Svetla a vyslania pomoci ľuďom. Uvidíte, ako napredovali v šikovnosti a umení pretvárať spočiatku nepoddajnú hmotu tak, aby im slúžila, ako vystavali svoju ríšu i kult boha Réa, ktorý vôbec nie je vymyslenou postavou, ale bol krásnou bytosťou, žiarivejšou než slnko, s obrovskou, nepredstaviteľnou silou. Bol to Lucifer.

Lucifer, nádherný archanjel, vyslanec Svetla, bol zoslaný na zem, aby pomáhal ľuďom v ich duchovnom vývoji a naučil ich používať rozum, aby tak získali schopnosť pôsobiť v hmote. „Veľa sa o ňom narozprávalo, ale vždy iba ako o odpadlíkovi, popieračovi, padlom, nikdy ako o duchovi preniknutom Svetlom, ktorým bol, keď sa odlúčil z božsky-bytostnej časti, aby slúžil stvoreniu ako jeho podporovateľ.“ Tak sa píše v knihe a taký aj skutočne bol. „Ľudia sa (pod jeho vplyvom) naučili rozdeľovať a používať to, čo im príroda dala. V dobrom zmysle všetko využívali a z ich trvalého pohybu rástol úspech a bohatstvo.“ Až kým neprišiel Luciferov pád. V knižke sa opisuje, ako všetky úspechy pripisoval sebe, bral ich len ako svoje zásluhy a následne aj ako svoje vlastníctvo. Lucifer sa snažil ľudí ovládať, zvádzať a držať nakrátko, čo mu jeho na pozemské pomery ešte stále veľká sila umožňovala. Ľudia sa ho báli... „Ré sa im zjavil a povedal: „Nasledujte ma a moju vôľu, a budete ako Boh!" Ľudia sa podriadili jeho vôli. Jeho sľub sa však nesplnil.“

Keďže sa už Luciferove konanie nezachvievalo v Božej vôli, spôsobilo to veľké zmeny: „Božsky-bytostné zachvievanie okolo neho sa spomalilo, jeho vyžarovanie zmatnelo a jemný obal, ktorý obklopoval jadro jeho bytosti oťažel - Lucifer klesol!" Aké boli následky tohto pádu, to už všetci dobre vieme. Za všetko zlé však príde odveta, ktorú ľudia sami privolajú. Civilizácie ako Egypt a po ňom ďalšie a ďalšie preto zanikli a na ich miesto prišli nové, pretože sa nevedeli udržať v toku života; avšak každá zmena prináša so sebou aj nádej na lepšie; aj o tom môže príbeh o Egypte z tejto knihy rozprávať. Aj keď je rozsahovo útla, majstrovsky dokáže na takom malom priestore popísať zánik a príchod nového veku. Jej posolstvo je pritom priezračne jasné a také dôležité, že z toho behá mráz po chrbte. Ostáva dúfať, že sa nevytratí ani po prečítaní knihy.

Knihu Zaviate doby sa prebúdzajú (Zaviate doby sa prebúdzajú III., Egypt) dostanete kúpiť vo vybraných kníhkupectvách s duchovnou literatúrou.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007