.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: KNIHY 

Ticho promlouvá


stiahnuť

Egoistické já


Mysl nehledá jen potravu pro myšlení; hledá také potravu pro svou totožnost, hledá pocit vlastního já. Tak se rodí ego, které se pak neustále obnovuje.

Když přemýšlíte nebo mluvíte o sobě, když řeknete „já“, obvykle máte na mysli „já a moje minulost“. To je vaše „já“, jež není nikdy spokojeno. Je to já, které je ovlivněno vaší minulostí a které hledá naplnění v budoucnosti.

Chápete, že tohle „já“ je prchavou, přechodnou formou jako vlna na hladině jezera?

A kdo to vidí? Kdo si uvědomuje dočasnost vaší fyzické a psychologické formy? Vaše já. Nicméně toto uvědomující si já je hlubší „já“, jež nemá nic společného s vaší minulostí ani budoucností.


~

Co zbude z vašich obav a tužeb spojených s problematickými situacemi vašeho života, jež zaměstnávají vaši pozornost. Pomlčka – pět centimetrů dlouhá pomlčka mezi datem vašeho narození a datem vašeho úmrtí na náhrobní desce.

Pro vaše egoistické já to je velice depresivní myšlenka. Pro vás je to však osvobozující.


~

Jestliže každá myšlenka zaneprázdní celou vaši pozornost, znamená to, že se ztotožňujete s hlasem ve své hlavě. Myšlení tím získává vědomí já. Tohle je vaše ego neboli „já“ vyprodukované myslí. Toto myslí vytvořené já se cítí neúplné a nejisté. Proto jsou obavy a strach jeho převládajícími emocemi a motivační silou.

Až si uvědomíte, že máte v hlavě hlas, který předstírá být vámi a neustále mluví, začnete se probouzet ze svého nevědomého ztotožňování se s proudem myšlení. Až si toho hlasu všimnete, okamžitě si uvědomíte, že jím nejste vy, neboť vy jste tím, kdo si jej uvědomuje.

Až pochopíte, že jste vědomím za tímto hlasem, budete svobodní.


~

Egoistické já ustavičně něco hledá. Hledá to či ono, aby se konečně cítilo naplněné. Proto neustále přemýšlí o budoucnosti.

Kdykoli pochopíte, že „žijete pro příští okamžik“, znamená to pro vás osvobození od egoistického způsobu myšlení. Okamžitě si uvědomíte možnost věnovat plnou pozornost přítomnému okamžiku.

Jakmile začnete žít v přítomném okamžiku, do vašeho života vstoupí inteligence, která je mnohem větší než vaše egoistické já.


~

Pokud žijete skrze ego, redukujete přítomný okamžik na prostředek k dosažení cíle. Žijete pro budoucnost a když dosáhnete svých cílů, nikdy vás neuspokojí nadlouho.

Jestliže budete věnovat víc pozornosti vlastní činnosti než jejím budoucím výsledkům, zbavíte se starých egoistických návyků. Vaše činnost se stane nejen efektivnější, ale také mnohem radostnější.


~

Téměř každé ego obsahuje prvek, který bychom mohli nazvat „totožností oběti“. Někteří lidé se považují za oběť do takové míry, že se taková představa stane jádrem jejich ega. Nenávist a nespokojenost pak tvoří základní část jejich já.

I když je vaše nespokojenost „odůvodněná“, vytvořili jste si osobní totožnost, která je jako vězení, jehož mříže tvoří myšlenkové formy. Uvědomujte si, co děláte sami sobě nebo lépe řečeno, co vám dělá vaše mysl. Vnímejte svou emoční připoutanost ke své nešťastné minulosti a uvědomte si své nutkání neustále o ní přemýšlet a mluvit. Buďte nestrannými pozorovateli svých vnitřních stavů. Nemusíte nic dělat. S vědomím přichází transformace a svoboda.


~

Ustavičné stěžování a reaktivita jsou oblíbené způsoby, jak ego posiluje samo sebe. Emoční aktivita mnoha lidí spočívá v neustálé obraně proti tomu či onomu. Snažíte se tak dokázat, že máte pravdu, zatímco všichni ostatní se mýlí. Když máte „pravdu“, cítíte se nadřazení a právě pocit nadřazenosti posiluje vaše ego. Ve skutečnosti však posilujete pouze svou falešnou představu o svém já.

Uvědomujete si onen nespokojený hlas ve své hlavě?


~

Egoistické já potřebuje konflikt, protože v boji proti tomu či onomu posiluje svou oddělenou totožnost a dokazuje, že je tímhle a ne něčím jiným.

Kmeny, národy nebo náboženství ne zřídka odvozují svou kolektivní totožnost ze skutečnosti, že mají společného nepřítele. Čím by byl „věřící“ bez „nevěřícího“?


~

Máte při svém jednání s lidmi určitý pocit nadřazenosti nebo méněcennosti? Jestliže ano, pak máte ego, které žije skrze neustálé porovnávání.

Závist je vedlejším produktem ega, jež se cítí ochuzeno, kdykoli se někomu stane něco dobrého nebo pokud má někdo něčeho víc nebo když je prostě schopnější. Totožnost ega závisí na porovnávání.

Ego chce víc čehokoli a chytá se všeho. Když všechno ostatní selže, můžete posílit svou představu o svém já například tím, že se začnete považovat za víc postiženého nebo víc nemocného než ostatní.

Z čeho odvozujete totožnost svého já?


~

Ego má vrozenou potřebu bránit se, odporovat a vylučovat, aby si zachovalo vědomí své odlišnosti, na němž závisí jeho existence. A tak „já“ stojí proti „druhému“ a „my“ proti „nim“.

Ego potřebuje být v konfliktu s někým nebo s něčím. To vysvětluje, proč hledáte klid, radost a lásku, ale nejste schopni je snášet příliš dlouho. Říkáte, že chcete být šťastní, ale jste zvyklí na své neštěstí.

Vaše neštěstí nakonec způsobují návyky vaší mysli, nikoli okolnosti vašeho života.

Trpíte pocity viny kvůli něčemu, co jste v minulosti udělali nebo zanedbali? V každém případě je jisté, že jste jednali na základě toho, co jste si uvědomovali nebo spíš neuvědomovali. Kdybyste si uvědomovali víc, jednali byste jinak.

Pocit viny je další způsob, jakým si ego vytváří totožnost. Egu je naprosto lhostejné, zda je jeho totožnost pozitivní nebo negativní. Všechno, co jste v minulosti udělali nebo zanedbali, bylo projevem vašeho nevědomí. Nicméně ego to zosobňuje a říká: „Já jsem to udělal.“ A proto si o sobě myslíte, že jste „špatní“.

Lidé se vždycky chovali k druhým násilně a krutě a dělají to dodnes. Měli bychom je za to odsoudit? Jsou všichni vinni? Nebo je jejich chování projevem nevědomí, projevem evolučního stadia, z nějž dnes vyrůstáme?

I vás se týkají Ježíšova slova: „Odpusťte jim, neboť nevědí, co činí.“

I když dosáhnete cílů, jež jste si stanovili proto, abyste v sobě posílili pocit vlastní důležitosti, nebudete spokojení.

Stanovte si cíle, ale nevnímejte jejich dosažení jako tak důležité. Žijete-li plně v přítomnosti, znamená to, že přítomný okamžik není prostředkem k dosažení cíle. Vaše činnost vás uspokojuje v každém okamžiku. Přestali jste redukovat přítomný okamžik na pouhý prostředek k dosažení cíle.


~

„Žádné já, Žádný problém.“ odpověděl jeden buddhistický mistr, když byl požádán, aby vysvětlil hlubší smysl buddhismu.

Eckhart Tolle


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007