.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: POSLANIE 

Vakcinácia snáď naposledy


Vakcinácia snáď naposledy

Ak chceme, aby bol náš národ zdravý duchovne, musíme byť zdraví i telesne. Nebolo povedané iba tak: „Duch je síce ochotný, ale telo je slabé.“ Iba v zdravom tele môže byť zdravý duch. A zdravie je iba tam, kde je zdravý duchovný a telesný život. Vtedy je aj imunitný systém človeka silný a nepotrebuje lieky alebo preventívne vypínanie kontrolky ukazujúcej chorobou, že niečo dôležité v našom živote nie je v poriadku. Alebo sa chce snáď tvrdiť, že Boh stvoril naše telá nedokonalé a musíme jeho dielo opravovať?


Apokalyptická choroba?

Podľa hrozieb Svetovej zdravotníckej organizácie, médií a niektorých iniciatívnych jedincov z vládnych kruhov to tak vyzerá. Je však prasacia chrípka skutočne takým vážnym nebezpečenstvom, aby sme boli nútení siahnuť hlboko do vrecka štátnych rozpočtov a plytvať peniazmi daňových poplatníkov? Veď na iné choroby umiera tisícnásobne viac ľudí a nerieši sa to...

Vakcinácia nie je vtip

Prasacia chrípka však určite nebude prírodou zoslaná epidémia, ktorá by mala potrestať ľudstvo za jeho bezohľadnosť, lebo ako kríženec prasacej, vtáčej a ľudskej chrípky nemohla vzniknúť prirodzene, ale iba v laboratóriách.

Súčasne s týmto tvrdením je dôležité uviesť, že firma Baxter si rok pred vypuknutím prasacej chrípky dala patentovať vakcínu proti prasacej chrípke (dňa 28. 8. 2008, číslo patentu US 2009 0060950 A1). Ako mohla vedieť, že choroba vypukne? Podieľala sa na vývoji vírusu?

Firma Baxter je známa aj distribuovaním vakcín proti vtáčej chrípke (vírus H5N1). Ešte v decembri 2008 distribuovala do 18 krajín sveta vakcíny, ktoré boli infikované vírusom vtáčej chrípky. Našťastie v Českej republike vakcíny otestovali najskôr na fretkách. Všetky uhynuli. Vakcína mala zrejme pod zámienkou boja proti vtáčej chrípke slúžiť na rozšírenie epidémie a umožniť tak ďalší predaj vakcín. Lebo omyl ohrozujúci životy obyvateľov osemnástich štátov je vylúčený.

Toto nebol inak prvý známy incident tejto dodnes slobodne a beztrestne podnikajúcej firmy, lebo v nedávnej minulosti firma Baxter spôsobila úmrtie tisícov pacientov chorých na žltačku, lebo jej krvné produkty boli kontaminované vírusom HIV. Mnohí pacienti dokonca nakazili vírusom i svojich rodinných príslušníkov... A určite tiež nešlo o omyl, lebo existujú záznamy FDA (vládna agentúra pre správu potravín a liečiv), ktoré po početných úmrtiach tieto produkty zakázalo predávať v USA, ale súčasne povolilo predaj v zahraničí, kde sa celá situácia s úmrtiami opakovala.

Dôležitejšie ako kto vakcínu vyrába je si uvedomiť, že takéto farmaceutické spoločnosti neboli nikdy za spáchané zločiny odsúdené a beztrestne zarábajú na laboratórne vyvinutých biologických zbraniach a následne na vakcínach. Kto stojí za týmito spoločnosťami, že dokáže ovplyvňovať Svetovú zdravotnícku organizáciu, vládnych predstaviteľov i médiá na šírenie falošnej propagandy vakcinácie?


Zloženie vakcín

Všeobecne vakcíny obsahujú oslabený živý vírus, jeho časť alebo látku, ktorá vie navodiť reakciu imunitného systému. Po vstreknutí do tela sa očakáva, že takto oslabené vírusy ľudské telo zvládne zničiť a popritom si vyrobí protilátky, ktoré by mu mali pomôcť zdolať v priebehu nasledujúceho niekoľkoročného obdobia i neoslabený vírus. Ono to však tak nefunguje, lebo imunitný systém je oveľa komplexnejší a cudzorodé látky v ľudskom neraz spustia i samodeštruktívne procesy, ktoré napáchajú viac škody ako úžitku a dlhodobo poškodzujú zdravie.

Súčasťou vakcín sú aj iné „pomocné“ vysoko jedovaté látky, ako ortuť, hliník, formaldehyd...

Pri výrobnom procese vakcín sa používajú rôzne tkanivá živočíšneho pôvodu ako obličky, zvieracie, ale i ľudské embryá (pochádzajúce z potratov). V nich sú často mikroorganizmy a všetky možné druhy kontaminácií, ktoré sa čiastočne dostávajú i do vakcín, a následne priamo do krvného obehu človeka bez toho, aby prešli ochrannými procesmi imunitného systému. Vakcíny proti obrne boli kontaminované vírusom SV40 spôsobujúcim nádory, v iných vakcínach sa našli leukotické vírusy, pestivírusy, acanthamoeby ("mozog-požierajúce" améby), cytomegalovírusy, vírusy vtáčej rakoviny, inhibítory enzýmov...


Úspechy vakcinácie

Úspechy vakcinácie

Všeobecne sú rozširované informácie o úspešnosti vakcinácie a ako dôkaz sa poukazuje na mnohé choroby, ktoré boli vďaka vakcínam úspešne odstránené. Je to však pravda?

Pozrime sa napríklad na štatistiky úmrtí na čierny kašeľ. Podľa nich je nepochybné, že po vakcinácii v roku 1949 sa skutočne v priebehu nasledujúceho desaťročia výrazne znížil počet úmrtí na čierny kašeľ. Ak si však pozriete aj štatistiky za obdobie predchádzajúcich desaťročí, uvidíte, že počet úmrtí na čierny kašeľ v období pred vakcináciou z roka na rok klesal a že vakcinácia bola spustená až v dobe, keď úmrtnosť dosahovala úroveň iba 10%. Ústup epidémie čierneho kašľa teda nemal nič spoločné s vakcináciou a táto choroba by doznela sama i bez očkovania. Naopak, je možné tvrdiť, že bez vakcinácie by sa choroba vytratila ešte skôr, lebo imunita ľudí by nebola znížená jedmi, ktoré vakcíny obsahujú.

U detskej obrny sa začalo s vakcináciou takisto až keď bola choroba na ústupe, a aj napriek tomu, že počet paralyzovaných ľudí po očkovaní vzrástol, vakcinácia bola pred verejnosťou prezentovaná ako účinná a detská obrna ako úspešne porazená. Vzniknuté ochorenia (najčastejšie spôsobené priamo „oslabenými“ vírmi vo vakcíne) boli vykazované ako iné choroby a detská obrna nakoniec ustala sama, v dôsledku všeobecného zvýšenia hygieny, lepšieho uskladňovania potravín, čistej vode, modernej kanalizácii, dostatku stravy... Jednoducho v dôsledku zlepšenia životných podmienok, ktoré umožnili správne fungovanie imunitného systému ľudí.

Podobne sa tak dialo aj pri iných chorobách, ako napríklad pri osýpkach, záškrte, čiernom kašli... pri ktorých vakcinácia začala až v období, keď choroby takmer úplne vymizli. To, že choroby ustali zlepšením životných podmienok a nie vakcináciou, je vidieť jasne pri šarlachu a týfuse, pri ktorých sa masová vakcinácia vôbec neprevádzala.


Sú vakcíny bezpečné?

Všetci lekári, ktorí problematiku poznajú, vedia, že všetky vakcíny sú vysoko toxické a pripúšťajú, že následné účinky sú nepredvídateľné. Stav zdravia a funkčnosti imunitného systému je totiž u každého jedinca iná. Preto je vopred nemožné určiť reakciu, akú vakcína spôsobí. Napriek uisteniam o bezpečnosti vakcíny ide vždy o smrteľne nebezpečnú hru, lebo vakcína môže následne spôsobiť paralýzu, ochorenie obličiek, poškodenie pečene či dokonca smrť, alebo s väčším časovým odstupom rakovinu, srdcové problémy či nejakú inú chronickú chorobu. Negatívne dôsledky však jedy vstreknuté do tela spôsobia v každom prípade.


Povinné očkovanie

Podľa aktuálneho očkovacieho kalendára musia deti na Slovensku absolvovať povinne počas svojich prvých 15 mesiacov života až 25 očkovaní! To predstavuje pre ich krehké rozvíjajúce sa telíčka enormnú záťaž!

4. deň života: tuberkulóza

3.-4. mesiac: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, žltačka typu B, hemofilová infekcia, pneumokok

5.-6. mesiac: opakuje sa znova 7 očkovaní

11.-12. mesiac: opakuje sa znova 7 očkovaní

15. mesiac: osýpky, mumps, rubeola

6. rok života: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna

11. rok života: osýpky, mumps, rubeola, tuberkulóza

13. rok života: záškrt, tetanus, detská obrna

Dospelí: záškrt, tetanus: preočkovanie každých 15 rokov


V niektorých krajinách, ako napr. Rakúsko, Nemecko, Španielsko, sa proti tuberkulóze neočkuje vôbec, u nás už vo 4. deň života dieťaťa! V iných krajinách je toto očkovanie dobrovoľné (Anglicko, Taliansko, Švédsko) - a s touto chorobou napriek tomu nemajú problémy.

Nie všade sa tak „starajú“ o nové generácie, alebo lepšie povedané, nie všade sú poplatní farmaceutickým spoločnostiam, ktoré evidentne štedro uplácajú svojich služobníkov.

Je podozrivé, ak majú deti povinne dostať vakcínu proti hepatitíde B a súčasne pripúšťať, že človek sa touto chorobou môže nakaziť iba použitou infikovanou injekčnou ihlou alebo pohlavným stykom! Podobne diskutabilné je očkovanie proti chorobám, ktoré sa už dlhé roky vôbec nevyskytujú...


Dáte sa očkovať?

Väčšina doktorov nie, a nedajú očkovať ani svoje deti. Mnohí vedia, že vakcíny škodia a človek sa dokáže vyliečiť i bez nich – a to bez nebezpečných vedľajších účinkov.

Ako je teda možné, že podvod s masovou vakcináciou ešte stále funguje? Možno sú to peniaze, strach o zamestnanie, snaha získať prestíž, pomýlený idealizmus, neinformovanosť, neschopnosť alebo lenivosť používať vlastný rozum, dôverčivosť, alebo podobné dôvody na strane podporovateľov vakcinácie. Nie však zo strany výrobcov vakcín! Na najvyšších úrovniach medicínskeho kartelu sú vakcíny najvyššou prioritou, pretože vakcíny oslabujú imunitný systém ľudí, a tým umožňujú vznik ochorení a výnosný obchod s chorobami. A ten bude prekvitať iba dovtedy, dokiaľ sa nájde dosť naivných a dôverčivých ľudí, ktorí na to naletia.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 0 od 1.1.2007