.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ABDRUSHIN: VO SVETLE PRAVDY 

Vo Svetle PravdyTo, čo má skutočnú hodnotu, nie je nikdy ľahko dosiahnuteľné, ale vyžaduje nemalé úsilie. Tak je to aj s hľadaním Pravdy a skutočným poznaním, ktoré je veľmi vzdialené naučeným frázam a sladkým rečiam, ktoré sú často za poznanie považované.

Dielo Vo Svetle Pravdy obsahuje v sebe možnosť spoznať neskrivenú jednoduchú Pravdu, ako i dokonalý opis celého Stvorenia, pôsobenie Vesmírnych zákonov, ale hlavne jasnú a priamu cestu vedúcu ľudského ducha k sebauvedomeniu, duchovnému vzostupu, a tým aj na cestu návratu z hmotnosti do duchovných svetov, z ktorých kedysi zostúpil za účelom svojho duchovného vývoja.

Kniha Vo Svetle Pravdy, a to platí aj pre každú inú knihu, môže na Pravdu iba poukázať, lebo Pravda sama o sebe je ľudskými slovami nevyjadriteľná a ako taká nemôže byť vložená do hmotnej knihy. Preto skôr, ako uvedomovať si fakty racionálne, je oveľa dôležitejšie písané prežívať vo svojom vnútri a vnímať duchom. Iba vtedy, keď si plne uvedomíte každú vetu a porovnáte svoj vlastný život s prírodnými zákonmi, ktoré sa budú pred vaším zrakom odokrývať vo svojej dokonalosti, môže vám kniha Vo Svetle Pravdy priniesť úžitok. Veď poznanie, ktoré by poskytlo iba informácie a neviedlo k plnému duchovnému sebauvedomeniu a schopnosti neomylne rozoznávať v každodenných životných situáciách podstatné od nepodstatného, pravé od falošného a hodnotné od prázdneho, by nemalo veľkú hodnotu.

Keď budete čítať knihu Vo Svetle Pravdy naozaj pozorne a budete každú vetu aj naplno v sebe prežívať, môže sa vám stať, že si z nej síce nebudete veľa pamätať, ale všetko, čo precítite, sa stane vo vás živým a budete to vedieť automaticky uplatniť vo svojom živote bez toho, aby ste si museli spomínať, ako sa to v knihe písalo. Pravda sa tak stane vaším vlastným poznaním a budete ju cítiť jasne v sebe bez toho, aby ste museli nad ňou premýšľať a hĺbať. Vnútorný hlas, ktorý je verným spojením ducha so Svetlom, vám umožní jasne cítiť, čo je v harmónii s prirodzenými Božími zákonmi v každom okamihu života.

Pokiaľ ste dielo Vo Svetle Pravdy ešte nečítali, chceme vás upozorniť na nutnosť čítať knihu od začiatku, lebo prednášky postupne naberajú na náročnosti a sile, a bez pochopenia predchádzajúcich kapitol vám hrozí nesprávne pochopenie alebo prehliadnutie Pravdy, ktorá je v nich ukrytá.

Čítanie knihy Vo Svetle Pravdy je náročné, lebo vyžaduje plnú pozornosť a duchovnú bdelosť. Námaha pri čítaní je však zároveň prácou na sebe, ktorá človeku pomáha pri jeho duchovnom napredovaní, bez ktorého Pravdu nie je možné nájsť.

Kniha Vo Svetle Pravdy neponúka hotové názory, ale naopak, jej autor Abdrushin nabáda k prísnemu a vecnému skúmaniu poznania, ktoré prináša. Pokiaľ však chcete Pravdu, na ktorú je v knihe poukázané, vyvracať, kritizovať, dokazovať si svoje názory a predsudky, alebo si z tejto knihy či jej autora urobiť modlu alebo predmet fanatického nasledovania, mrháte svojím časom. Kniha Vo Svetle Pravdy je určená iba pre skutočne hľadajúcich, ktorí chcú podľa Pravdy žiť a vrátiť sa naspäť do harmónie s Božími a prírodnými zákonmi.

Ak budete čítať knihu Vo Svetle Pravdy so skutočnou túžbou po poznaní a bez obmedzenia predsudkami a strnulými dogmami, nájdete v nej poklad, ktorý sa nedá porovnať so všetkými pokladmi sveta. Dielo Vo Svetle Pravdy je pre každého vážne hľadajúceho tým najlepším zdrojom poznania, aké mu môžeme odporučiť, veď naše stránky sú iba matným odleskom poznania, ktoré môžete nájsť v tejto knihe. Ak nosíte v sebe aspoň zrnko skutočnej túžby po Pravde, táto kniha vo vás zapáli plameň poznania, ktorý nikdy nevyhasne.

Osloboď sa od všetkého temna!


Posolstvo Grálu od Abdrushina

 1. Čo hľadáte?
 2. Prebuďte sa!
 3. Mlčanie
 4. Vzostup
 5. Zodpovednosť
 6. Osud
 7. Stvorenie človeka
 8. Človek vo stvorení
 9. Dedičný hriech
 10. Syn Boží a Syn Človeka
 11. Boh
 12. Vnútorný hlas
 13. Náboženstvo lásky
 14. Vykupiteľ
 15. Tajomstvo zrodenia
 16. Odporúča sa okultné školenie?
 17. Špiritizmus
 18. Pripútaný k zemi
 19. Je pohlavná zdržanlivosť nutná a odporúča sa?
 20. Posledný súd
 21. Boj
 22. Myšlienkové formy
 23. Mravnosť
 24. Bdej a modli sa!
 25. Manželstvo
 26. Právo dieťaťa voči rodičom
 27. Modlitba
 28. Otčenáš
 29. Uctievanie Boha
 30. Človek a jeho slobodná vôľa
 31. Moderná duchoveda
 32. Nesprávne cesty
 33. Ideálni ľudia
 34. Uvaľte na neho všetku vinu
 35. Zločin hypnózy
 36. Astrológia
 37. Symbolika v ľudskom osude
 38. Viera
 39. Pozemské majetky
 40. Smrť
 41. Zosnulý
 42. Zázrak
 43. Krst
 44. Svätý Grál
 45. Tajomstvo Lucifera
 46. Oblasti temna a zatratenie
 47. Oblasti Svetla a raj
 48. Svetové dianie
 49. Rozdiel v pôvode medzi človekom a zvieraťom
 50. Odlúčenie medzi ľudstvom a vedou
 51. Duch
 52. Vývoj stvorenia
 53. Ja som Hospodin, tvoj Boh!
 54. Nepoškvrnené počatie a narodenie Syna Božieho
 55. Smrť Syna Božieho na kríži a posledná večera
 56. „Zostúp z kríža“
 57. To je moje telo! To je moja krv!
 58. Vzkriesenie pozemského tela Kristovho
 59. Ľudské zmýšľanie a Božia vôľa v zákone zvratného pôsobenia
 60. Syn Človeka
 61. Blúdenie
 62. Pohlavná sila a jej význam pre duchovný vzostup
 63. „Ja som vzkriesenie a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba cezo mňa!“
 64. Čo oddeľuje dnes tak mnoho ľudí od Svetla?
 65. Volanie po vodcovi
 66. Hrubohmotnosť, jemnohmotnosť, vyžarovanie, priestor a čas
 67. Omyly jasnovidectva
 68. Druhy jasnovidectva
 69. V ríši démonov a fantómov
 70. Okultné školenie, mäsitá alebo rastlinná strava
 71. Liečivý magnetizmus
 72. Žite prítomnosťou!
 73. Veľká kométa
 74. Čo má človek robiť, aby mohol vojsť do kráľovstva Božieho?
 75. Vidíš triesku v oku brata svojho, ale na brvno vo vlastnom oku nedbáš
 76. Boj v prírode
 77. Vyliatie Ducha Svätého
 78. Pohlavie
 79. Môže byť staroba prekážkou k duchovnému vzostupu?
 80. Bolo raz..!
 81. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia!
 82. Bohovia – Olymp – Walhalla
 83. Povolaní
 84. Ľudský tvor
 85. A tisíc rokov je ako jeden deň!
 86. Cit
 87. Svetový učiteľ
 88. Cudzinec
 89. Posledné slovo
 90. Antikrist
 91. A vyplnilo sa..!
 • Záver
 • Dodatok: Desatoro Božích Prikázaní
 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
 2. Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo!
 3. Deň sviatočný máš svätiť!
 4. Cti otca i matku!
 5. Nezabiješ!
 6. Nenarušíš manželstvo!
 7. Nepokradneš!
 8. Nevydáš krivého svedectva!
 9. Nebudeš bažiť po žene blížneho svojho!
 10. Nepožiadaš blížneho svojho o dom, dvor, dobytok ani všetko, čo je jeho!
 • Život

Doznievanie k Posolstvu Grálu od Abdrushina I.

 1. Sväté Slovo
 2. V zemi súmraku
 3. Ráno vzkriesenia!
 4. Hĺbavý človek
 5. Dobrovoľní mučeníci, náboženskí fanatici
 6. Služobníci Boží
 7. Inštinkt zvierat
 8. Bozk priateľstva
 9. Žena neskoršieho stvorenia
 10. Skrivený nástroj
 11. Všetko mŕtve vo stvorení má byť vzkriesené, aby sa súdilo!
 12. Dieťa
 13. Úloha ľudského ženstva
 14. Tisícročná ríša
 15. Nutné vyrovnanie
 16. Ježiš a Imanuel
 17. Vianoce!
 18. Všadeprítomnosť!
 19. Kristus povedal..!
 20. Oddanosť
 21. Jemnohmotné tŕnité krovie
 22. Lenivosť ducha
 23. "Pohyb" zákon stvorenia
 24. Pozemské telo
 25. Temperament
 26. Hľaď, človeče, ako máš putovať stvorením, aby osudové nitky podporili tvoj vývoj a nebrzdili ho!
 27. Betlehemská hviezda
 28. Nový zákon
 29. Kastovníctvo, spoločenské zriadenie
 30. Povinnosť a vernosť
 31. Usilujte o presvedčenie!
 32. Krása národov
 33. Aký si, človeče!
 34. Dokonané je!
 35. Nech v tebe, človeče, ožije Veľká noc!
 36. Na hrubohmotnej hranici
 37. Pozemský človek pred svojím Bohom
 38. Poznávanie Boha
 39. Bytostné
 40. Kdo teraz nechce poznať moje Slovo kvôli niečomu inému, toho nebudem poznať ja v hodine jeho núdze!
 41. Malí bytostní
 42. V hrubohmotnej dielni bytostných
 43. Duša putuje...
 44. Žena a muž
 45. Pokrivené duše
 46. Duchovný vodca človeka
 47. Svetlé nitky nad vami!
 48. Výstražne letí znenie vianočných zvonov vesmírom
 49. Prakráľovná
 50. Kolobeh žiarenia
 51. Stráňte se farizejov!
 52. Posadnutý
 53. Proste a bude vám dané!
 54. Vďaka
 55. Sklamanie
 56. A keď sa ľudstvo spýta...
 57. Buď Svetlo!
 58. Já posílám vás!
 59. Veľká noc 1934
 60. Bezbytostné
 61. Ako Posolstvo prijímať

Doznievanie k Posolstvu Grálu od Abdrushina II.

 1. Brána sa otvára!
 2. Rana
 3. Všemúdrosť
 4. Ľudské slovo
 5. Nový Rok 1935
 6. Pozri čo ti prospieva!
 7. Duchovné úrovne I
 8. Veriaci zo zvyku
 9. Zachraňujúca túžba
 10. Duchovné úrovne II
 11. Veľká očista
 12. Duchovné úrovne III
 13. Duchovné úrovne IV
 14. Veľká noc 1935
 15. Duchovné úrovne V
 16. Duchovné úrovne VI
 17. Duchovné úrovne VII
 18. K 30. máju 1935 (Oběť)
 19. Strážkyně plamene
 20. Sila reči
 21. Živé slovo (Turíce 1935)
 22. Zmysel pre rodinu
 23. Útulný domov
 24. Plameň učeníkov
 25. Slabé pohlavie
 26. Zborený most
 27. Stvorenie - prehľad
 28. Duchovné zárodky
 29. Bytostné zárodky
 30. Upravovateľ cesty
 31. Keď je núdza najvyššia, Božia pomoc je najbližšia!
 32. Očisťujúce plamene
 33. Priepasť vlastných prianí
 34. Duša
 35. Príroda
 36. Kruh bytostného
 37. Neupadnite v pokušení
 38. Vianoce

Prednášky postupne na seba nadväzujú, naberajú na sile a hĺbke, preto opätovne zdôrazňujeme nutnosť čítať Abdrushinovú knihu Vo Svetle Pravdy postupne od začiatku. Určite si viete predstaviť, ako by dopadol žiak, keby študoval učivo jednotlivých ročníkov, ktoré je zadelené podľa náväznosti a narastajúcej obtiažnosti, v ľubovoľnom poradí...

Abdrushin napísal knihu Vo Svetle Pravdy v nemeckom jazyku. Zoberte prosím do úvahy, že inojazyčný preklad nesie v sebe určité obmedzenie a nie je plne totožný s originálom. Pochopeniu jednoduchej Pravdy, akou Pravda vo svojej dokonalosti je, to však nebráni.

Kto sa nenamáha, aby Pánovo slovo aj správne pochopil, ten sa previňuje! Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007