.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: ŽIVOT 

Výstraha Nebeského Otca


Výstraha Nebeského Otca

Hoci bol tento text zapísaný Jakubom Lorbertom pred viacej ako 160 rokmi, čas na jeho aktuálnosti neubral, skôr naopak. Pre hlboký odkaz, ktorý nám prináša, uverejňujeme jeho slovenský prepis:

Takto hovoril Pán ku mne a vo mne pre každého, pravdivo, verne a isto:

Kto chce so Mnou hovoriť, nech príde ku Mne a Ja vložím odpoveď do jeho srdca. Ale iba tí, ktorí sú čistého srdca naplneného pokorou môžu počuť môj hlas.

Kto pred celým svetom Mne dáva prednosť, Mňa miluje, tak ako nevesta svojho ženícha v čistej láske, s tým budem kráčať ruka v ruke. Ten vo Mne vždy uvidí priateľa, tak ako aj ja ho vidím od večnosti, skôr ešte než bol.

Chorým však povedz, nech sa v chorobe svojej nezarmucujú, ale nech sa vážne obrátia ku Mne a Mne plne dôverujú. Ja ich poteším a prúd najdrahocennejšieho balzamu sa vleje do ich srdca a naplní ho nevysychajúcim prameňom večného života; budú uzdravení a občerstvení ako tráva po jarnom daždi.

Tým, ktorí Ma hľadajú povedz: Ja som Ten pravý, Všade a Nikde. Všade tam, kde Ma milujú a zachovávajú Moje prikázania – nie však tam, kde sa ku Mne iba modlia a uctievajú Ma. Či nie je láska viacej ako modlitba a zachovávanie prikázaní viacej ako uctievanie?! V pravde ti hovorím: Kto Mňa miluje, ten sa modlí ku Mne v duchu a kto zachováva Moje prikázania, ten Ma skutočne uctieva! Moje prikázania však nemôže zachovávať nikto, iba ten, kto Ma miluje; kto Ma však miluje, ten už nemá žiadne prikázanie, ale iba to, že miluje Mňa a Moje živé slovo, ktoré je pravým večným životom.

Slabým oznám slová Mojich úst: Ja som silným Bohom. Nech sa obrátia všetci ku Mne; Ja ich zdokonalím. Z lovcov komárov urobím krotiteľov levov a bohabojní zničia svetskú moc a silní tejto Zeme budú rozptýlení ako plevy.

Tanečníkom a tanečniciam tohto sveta povedz bez ostychu, že sú všetci zlákaní temnotou. Uchopuje ich totiž za nohy a rýchlo s nimi točí vo vírivom kruhu, aby ich úplne pojala závrať a nemohli ani stáť, ani jesť, ani sedieť, ani odpočívať, ani vidieť, ani počuť, ani hmatať, ani voňať, ani ochutnávať, ani cítiť; lebo sú ako mŕtvi – preto sa im nedá ani poradiť, ani pomôcť. A keby sa aj chceli ku Mne obrátiť, darilo by sa im ako tomu, ktorého by vzal silný za nohy a rýchlo by ním točil okolo seba v kruhu; aj keby vzhliadol k nebu, neuvidel by Slnko, ale iba svetlý pruh, ktorý by ho oslepil, aby potom zavrel oči a nemohol už vôbec nič vidieť.

Koho telesné oko je slepé, ten ešte môže prezrieť zrakom ducha; kto však oslepne na duchu, zostáva slepý večne!

Hráčom povedz, že prehrávajú predovšetkým svoj život a potom všetko, čo im bolo k nemu dané. Lebo hra je studňa, plná jedovatého odpadu; hráči sa však domnievajú, že je to skrytý zdroj zlata. Preto sa v ňom denne rýpu, hltajú morový dych, načisto sa otravujú a miesto domnelého zlata nachádzajú večnú smrť ducha.

Tí, ktorí majú Písmo a nečítajú ho srdcom, podobajú sa smädnému človeku pri studni, v ktorej je čistá voda, ktorú však nepijú. Buď z určitej duchovnej besnoty, podobní besným psom, ktorí miesto aby strčili ňufáky do vody a uzdravili sa, hryzú do najtvrdších kameňov, aby uhasili pálčivý smäd. Alebo tiež väčšinou z akejsi vlažnej lenivosti a preto si na utíšenie smädu nechávajú radšej podávať z najbližšej kaluže páchnuce bahno, aby potom všetci biedne zahynuli.

Záletníkom a záletniciam však povedz: Kto kráča v tele, ten kráča v smrti a modla jeho tela bude čoskoro pokrmom červov. Iba ten, kto kráča v duchu, prichádza k Svetlu, Prazdroju všetkého života; jeho podiel potrvá na veky a a jeho diel sa bude večne rozmnožovať.

Dychtivým po nádhernom odeve a móde povedz vážne, že pred svojím najspravodlivejším Sudcom stoja nahí. Ich nádhera rázom zmizne ako penová bublina; ich vládychtivosť bude premenená v potupné otroctvo a za svoju nerozumnosť sa budú musieť večne hanbiť.

Či nie je nerozumným ten, ktorý bude pozlacovať lajno a drahokamy dá namiesto do zlata vsadiť do najšpinavšieho blata?!

Ach, ako veľmi veľa je teraz vo svete takýchto šialencov! Svetlo považujú za tmu a tmu za svetlo!

Na východe už stojí Hviezda, ktorá bude raziť dráhu Oriónu a oheň Veľkého psa ich všetkých strávi; a Ja vrhnem veľké množstvo hviezd z neba na Zem, aby zahynuli všetci nešľachetní a všade zažiarilo Moje Svetlo.

Ja, Jehova, Boh od večnosti, Pravdivý a Verný do posledného varovania.


Toto hovorí Prvý a Posledný. AMEN.

Mne, ktorý som toto zle napísal, platí to predovšetkým, potom však všetkým ostatným.

Jakub Lorber, 15. marca 1840

Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 4318802 od 1.1.2007