.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


SPIRITUAL KNOWLEDGE 

Články 

Články
Articles


Vnímanie Vnímanie: V tejto časti webu nájdete články o vnímaní duchom. Pravda sa totiž nedá povedať, dá sa na ňu iba poukázať a pokiaľ ju niekto hľadá, musí sa naučiť pozerať sám. Preto tieto články nie sú iba na čítanie, ale predovšetkým na realizovanie v praxi.

Poznanie Poznanie: Denne prežívame situácie, ktoré nás formujú. Pravé poznanie spôsobí, že si budeme sami vedome a hodnotne život vytvárať, namiesto toho, aby sme boli životom bezmocne sácaní a udieraní...


Poslanie Poslanie: Všetko má na zemi svoj zmysel, aj otázka „načo sme tu..?“ Poslanie ale znamená predovšetkým zodpovednosť, a dá sa naplniť iba s pokorou, nie s pýchou...Život Život: Neexistuje jeden deň, aby sme sa v škole menom Život nenaučili niečo hodnotné, ak máme otvorené oči a srdce. Pozorovaním, pochopením a zaradením sa do Jeho zákonov môžeme rásť každý deň...


Človek Človek: Človek je nejakým spôsobom vytvorený a uspôsobený, má svoju prirodzenú podstatu, niečo mu škodí a niečo prospieva, avšak on už dnes väčšinou ťažko rozoznáva čo je čo...


Praktické Praktické: Články, v ktorých nájdete návody na rôzne užitočné veci, najmä však konkrétne a praktické rady na neduhy rôzneho druhu; fyzického, ale predovšetkým duchovného, ktoré má vždy prednosť. Poznanie príčiny je viac ako liek...


Úvahy Úvahy: Ak rozum slúži duchu, skúmanie a uvažovanie o javoch, udalostiach a zákonitostiach života nás privádza k poznaniu pravdy. Hodnotné úvahy sú vždy predovšetkým reflexiou srdca...


Biblia Biblia: V Biblii sú ukryté mnohé múdrosti a pravdy, ktoré sú však ľuďmi počas stáročí často pozmenené a skreslené. Čo sa skutočne ukrýva za dobre známymi vetami a úsloviami..?


Náboženstvo Náboženstvo: Je náboženstvo jediným nositeľom Pravdy, alebo je Pravda niečím viac? Je dôležité všetko prísne skúmať, aby nedošlo k zámene Pravdy za dobre znejúce slová...

Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 0 od 1.1.2007