.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: PRAKTICKÉ 

Ako prestať fajčiť


Ako prestať fajčiť

Fajčenie spútava človeka na tele aj na duši. Nejeden fajčiar po tom, ako zažil prvé nepríjemné dôsledky fajčenia zistil, do akej šlamastiky sa zaplietol, keď chcel prestať fajčiť a... nešlo to! Keď človek naivne siahol po prvej cigarete, netušil, čomu sa tým upisuje. A aké ľahké bolo začať.

Väčšina fajčiarov už aj chcela prestať fajčiť, ale podarilo sa to iba tým, ktorý chceli prestať fajčiť skutočne. Chcenie prestať fajčiť ako rozhodnutie v myšlienkach človeka totiž nie je skutočné chcenie, a teda nemá potrebnú silu. Keď si poviete: "chcem prestať fajčiť", je to skôr túžba netrpieť, vyhnúť sa nepríjemným následkom, a takéto chcenie v sebe nemá hĺbku. Preto má tak veľa ľudí problém prestať fajčiť, lebo chcú prestať fajčiť iba povrchným prianím, ale v skutočnosti by radi bezstarostne užívali účinky cigariet ďalej. Problém je teda v tom, že ich chcenie nie je úprimné; nie v tom, že by prestať fajčiť bolo ťažké.

Pravé chcenie je rozhodnutie ducha, nie myšlienok, a zakladá sa na spoznaní a prežití toho, čo fajčenie obnáša, nie na predstave rozumu, ktorý by sa chcel ľahko a pohodlne zbaviť dôsledku bez toho, aby odstránil príčinu. A bez odstránenia príčiny to jednoducho nejde. Iba pri precítení duchom toho, čo fajčenie spôsobuje a čo k nemu človeka vedie, je možné spoznať príčinu, a tým aj odstrániť dôsledok, ktorým fajčenie je. To ale človek musí prestať zatvárať oči a pozrieť sa, aká je príčina fajčenia uňho samého. Iba poznanie oslobodzuje, nie prianie rozumu.

Zlozvyku fajčiť sa drží človek kvôli viacerým dôvodom a rozhodnutie prestať fajčiť bez vlastného poznania je podobné snahe zlomiť naraz tri prúty. Povieme si preto niečo o jednotlivých aspektoch tohto zlozvyku, ktorý sa bude dať po častiach ľahšie odstrániť a zlomiť tak jeho moc nad človekom. Nečakajte však, že si tu prečítate celé potrebné poznanie k tomu - ukážeme iba cestu, ako budete môcť získať svoje vlastné poznanie a prúty zlomiť sami. Za vás totiž nikto iný prestať fajčiť nemôže, to je snáď jasné. Aby som bol presný, ak nadobudnete toto poznanie, nebudete už musieť chcieť prestať fajčiť, lebo prúty sa zlomia vaším poznaním samé. Chcenie prestať fajčiť je v konečnom dôsledku tak trochu na príťaž, lebo či už chcete alebo nechcete fajčiť, v oboch prípadoch sa v myšlienkach zaoberáte cigaretami, a dávate tak chceniu fajčiť svojimi myšlienkami energiu. Správna cesta je cítiť, čo cigarety spôsobujú. Vtedy sa vytvorí vnútorné, duchovné chcenie, ktoré má hĺbku a moc zlozvyk odstrániť. Ale prejdime k veci.

Prvým pomyselným prútom je závislosť na nikotíne. Je to potreba mať v tele látku s opojnými účinkami. Hoci táto látka je dôvodom fajčenia, skutočná závislosť je minimálna a prekonanie tejto závislosti možno ani nepostrehnete. A to aj napriek tomu, že tabakové spoločnosti pridávajú do cigariet látky, ktoré túto závislosť zvyšujú. Nie je to na zlosť..?

Druhým dôvodom je psychický návyk. Človek si povýšil fajčenie na rituál. Cigareta ku káve, cigareta po jedle, cigareta vo chvíli čakania, keď človek nevie, čo robiť, cigareta pri rozhovore alebo popri pití alkoholu a mnoho iných situáciách. Tento prút sa láme už ťažšie, lebo rituály s cigaretou je potrebné nahradiť inými. Keď však budete pri pozorovaní týchto rituálov pozorní, zistíte, že vám nejde o cigaretu, ale o relax, uvoľnenie sa. A to sa dá ľahko aj bez cigarety. Jediným problémom je, že bez cigarety ste si doposiaľ nevedeli nájsť na uvoľnenie a prestávku v činnostiach, ktoré vás vyčerpávajú, čas. Vedomé uvoľnenie sa bez cigarety je však intenzívnejšie a zaberá menej času. Na druhej strane opojenie z cigarety trvá iba krátko a následne spôsobuje ešte väčšiu únavu a ďalšiu potrebu oddychu. Preto pár pomalých hlbokých nádychov pri súčasnom plnom pozorovaní a prežívaní dýchania a napĺňania pľúc vzduchom vám v priebehu iba jednej minúty dá viac energie, ako dym cigarety, ktorý iba zaťaží vaše pľúca ďalším nánosom dechtu. Veď aj pri fajčení ide o účinok nádychu a možno budete prekvapení, že vás vo veľkej miere bude uspokojovať samotné dýchanie aj bez cigarety.

Tretím a najpevnejším prútom zlozvyku fajčenia je samotná príčina, dôvod, pre ktorý človek fajčí. Nie je ťažké ju nájsť, ale spoznanie tejto príčiny má jedno vážne úskalie. Fajčiar totiž robí všetko preto, aby si príčinu fajčenia pred sebou skryl. Keby fajčil s plnou pozornosťou cigaretu, hrozilo by mu, že túto príčinu spozná. Preto pri fajčení vždy vykonáva nejakú činnosť, aby samotné fajčenie nevnímal a príčinu nebodaj neodhalil. To by totiž mohlo vážne ohroziť jeho fajčenie, ktorým si zvykol maskovať to, čo by mal vo svojom živote riešiť a nie sa tomu vyhýbať. Preto rád fajčí popri práci, popri rozhovore, alebo nad niečím aspoň premýšľa, len aby odviedol pozornosť od fajčenia. Neveríte? Tak keď si zapálite cigaretu, skúste pri tom nevykonávať žiadnu činnosť. Dokonca ani premýšľať. Budete prekvapení, ale cigareta vám prestane chutiť a možno ju ani nedofajčíte, pokiaľ v sústredení sa na samotné fajčenie vydržíte.

Ak budete pri fajčení pozorní, stane sa to, že začnete cítiť, čo cigareta spôsobuje. Vôbec nebudete musieť premýšľať o škodlivosti fajčenia a predstavovať si napríklad nechutné obrázky dechtom rozožratých pľúc fajčiara. Teraz bude cítiť sám, ako do vás decht vniká a čo spôsobuje - vlastným prežitím. Bude to skutočné, hlboké poznanie, nie suché informácie povrchne prijaté rozumom, ktoré v sebe nemajú naliehavú nutnosť sa vecou vážne zaoberať. Vďaka pozornosti spoznáte konečne pravdivo účinky cigariet sám na sebe, čo pri činnostiach prekrývajúcich vedomie nebolo možné. Zrazu pocítite, ako sa vám ťažko dýcha, konečne ucítite zápach cigariet a chuť dechtu, ktorý preniká celým telom a otravuje ho. Jasne pocítite únavu a ťažobu, ktorou cigareta znižuje vašu vitalitu. Toto poznanie vás možno povedie k hnevu, ale oplatí sa v pozornosti vydržať. Lebo práve toto poznanie má schopnosť zlomiť zlozvyk, s ktorým si rozum nevie rady.

Vráťme sa však k tretiemu "prútu" zlozvyku, k psychickej príčine fajčenia. Viete, čo vlastne nikotín spôsobuje? Posiľňuje život v predstavách tým, že dodáva energiu mozgu. Túto energiu však z odniekiaľ čerpá! Viete odkiaľ? Z vašej duchovnej energie!!! Spôsobuje tak útlm vášho jemnejšieho vnímania, čím sa vo vás obmedzí tok životnej energie. Takto vlastne oklamete seba samých a energiu potrebnú na riešenie vzniknutých situácií použijete na to, aby ste si pred sebou tieto situácie zakryli. Dym cigarety symbolicky zastrie problémy, ktoré treba riešiť. Namiesto konania sa uspokojíte so zahrávaním sa s problémami v myšlienkach, čo pri účinku nikotínu a presune energie do mozgu ide tak príjemne ľahko. Znížená vitalita a znížená schopnosť prežívania však stojí príliš veľa. Fajčenie totiž znižuje aj schopnosť vnímania a okradne vás o množstvo zážitkov, ktoré prehliadnete. Obmedzíte tak život skoro na polovicu a zvyšok uplynie mimo vás, podobne ako dym z cigarety.

Ak si pri pocite potreby fajčiť nezapálite cigaretu a budete pozorovať to, čo sa vo vás bude diať, máte šancu vidieť skutočnú príčinu vášho fajčenia. Zažijete nervozitu, netrpezlivosť či stres, možno sa nebudete môcť na nič sústrediť, alebo budete podráždený. To sú vlastnosti, ktoré si pred sebou zakrývate fajčením. Situácie, ktoré ich spôsobujú, však vyžadujú riešenie. Vy ich ale neriešite a radšej pred tým unikáte k cigaretám. Keby ste tieto situácie riešili, fajčenie by pre vás prestalo mať zmysel - nemali by ste k nemu dôvod. Na to, že riešenie skrývaných problémov je dôležité, vás upozorňujú práve vážne dôsledky fajčenia, ktoré sa prejavujú na vašom zdraví a vitalite. Veď posúďte sami: Decht, ktorý sa usádza v pľúcach, hlavne v tenkých kapilárach, ktorými dýchate, (čo je intenzívnejšie práve u "light" cigariet s hustejším filtrom, ktoré prepúšťajú menšie kúsky dechtu) znižuje schopnosť človeka dýchať. Duch a dych spolu súvisia a obmedzením dýchania dechtom v pľúcach (u dlhodobých fajčiarov ide až o niekoľko kilogramov dechtu!) sa zákonite znižuje aj vitalita človeka, ktorá má veľký vplyv na kvalitu a možnosti jeho života. Veď dôsledkami fajčenia je obmedzený samotný duch, podstata bytia človeka! Decht, ktorý z fajčiara páchne, spôsobuje nevôľu ľudí, ktorí nefajčia, a sú nútení to znášať, čo dajú priamo alebo nepriamo fajčiarovi pocítiť nevôľou vo vzťahu k nemu. Samotný fajčiar má vďaka fajčeniu značne potlačenú schopnosť čuchu a chuti. Aj to obmedzuje prirodzenú radosť zo života, keď necíti nádherné vône kvetov alebo necíti prirodzenú chuť jedla. Fajčenie spôsobuje aj iné nepríjemnosti, ako napríklad zvýšené vypadávanie vlasov, paradentózu a vypadávanie zubov, predčasné starnutie a ešte mnohé ďaleko horšie a nepríjemnejšie veci (asi 24 chorôb), ktoré tu nechcem rozoberať. O množstve peňazí a času, ktorý fajčiar svojmu zlozvyku denne poslušne odovzdáva ako otrok, ani nehovoriac.

Vďaka pozornosti môžete získať ďaleko viac ako iba to, že si uvedomíte príčinu závislosti a podarí sa vám prestať fajčiť. V prípade túžby prestať fajčiť je však pozornosť a vnímanie nevyhnutnosťou. Veď človek fajčí často krát viacej cigariet, ako je nutné. Bez pozornosti si fajčiar často ani neuvedomuje, že fajčí, a zistí to až vtedy, keď mu cigareta dohorí. Stojí to potom vôbec za to?

Nedajte sa ovládať strachom – teraz si musím zapáliť, lebo potom nebudem mať čas – a inými nezmyslami... V skutočnosti chuť na cigaretu neexistuje - máte iba potrebu niečo si maskovať a nevidieť. Pozerajte sa preto pozorne a prezrite, aby ste viac neboli otrokmi pomalej smrti, ktorá vám kradne život ešte počas vášho života. Iba v zdravom tele môže byť zdravý duch. Aby ste potom nemuseli stonať, že duch síce chce, ale telo nevládze...

A ešte bonus pre tých, ktorí sa dočítali až sem. Pokiaľ odmietnete fajčiť ako automaty a rozhodnete sa zapáliť si až vtedy, keď dostanete na cigaretu chuť, je možné, že chuť nikdy nepríde a prestanete fajčiť bez toho, aby ste museli potláčať túžbu po cigarete. Až taká je moc pozornosti - odokryje klamstvá rozumu, ktoré chcú človeku predstavu chuti nanútiť. Pozornosť vnímania robí zázraky aj v situácii, keď máte nutkanie zapáliť si a ostro sa zameriate na to, odkiaľ tá "chuť" prichádza. Vtedy sa údajná chuť stratí a vy sa budete smiať nad tou predstavou, že ste si mysleli že máte na cigaretu chuť. To ale vyžaduje odvahu pozrieť sa pravde do očí, ktorú zase nemá každý. Pokiaľ však máte strach a dokážete byť v pozornosti pri fajčení iba v zníženej miere, ale vytrváte pri tom, postupne sa začne znižovať počet cigariet, ktoré fajčíte bez toho, aby ste potrebu zapáliť si potláčali. Úmerne nižšiemu počtu cigariet sa bude zvyšovať aj vaša schopnosť vnímania, a tá určite dospeje k schopnosti pozornosti, ktorá vám umožní nakoniec prestať fajčiť úplne.


Súvisiace články: Fajčiarska meditácia

Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 0 od 1.1.2007