.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: POZNANIE 

Tok Svetla


Tok Svetla

Nie je najdôležitejšie, či je človek dobrý alebo zlý, ale či je, alebo nie je. Ak neveríte, spomeňte si na Pavla, ktorý najskôr prenasledoval a zabíjal kresťanov, a potom sa stal najsilnejším Ježišovým apoštolom; alebo na Ježišove slová "...neviestky a mýtnici vás predídu do nebeského kráľovstva.“ Zlý človek môže totiž ľahko spoznať pravdu a stať sa dobrým. Ak je však niekto vnútorne prázdny, hranie sa na dobrého mu k duchovnému uvedomeniu nepomôže. Aby človek bol, musí byť v duchu živý a jeho bytosťou musí tiecť Svetlo. Nosiť masku dobra, ktoré sa mylne zamieňa za zmäkčilosť, nestačí.

Tok Svetla býva v človeku často blokovaný rôznymi vlastnosťami - vypočítavosťou, pretvárkou, neúprimnosťou, komplexmi... Čím je takých blokov viac, tým väčšmi je brzdený tok životnej energie, ktorý prúdi ku každému človeku rovnakým dielom. Preto je správne tvrdenie, že Boh miluje všetkých rovnako. Každý blok, ktorý stojí v ceste tomuto prúdu Svetla, je tvorený našimi vlastnými energiami stojacimi nepriateľsky proti Svetlu - pýchou, strachom, závisťou... Čím menej je takýchto blokov v človeku, tým je vitálnejší a schopnejší vnímať duchom. Aby človekom naplno tieklo Svetlo, nemusí vlastne robiť nič; stačí, ak prestane robiť to, čo blokuje tok Svetla, ktorý k nemu prúdi. Keby človek uveril - čo je to isté, ako neodporovať Svetlu (prestal mať strach, predsudky, obmedzené názory...), začal by krajšie vyžarovať a hneď by priťahoval iné životné situácie... Preto je pravda, že viera robí zázraky. Čím je človek vnútorne ľahší a svetlejší, tým väčšmi môže vnímať duchom, a potom sa pred ním aj otvorí skutočná duchovná cesta životom, ktorú nenahradia žiadne prečítané a naučené informácie.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 4516464 od 1.1.2007