.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: POZNANIE 

Koniec sveta


Koniec sveta

Boh nezničí túto krásnu planétu iba preto, lebo ľudia sa nevyvíjajú podľa jeho vôle. Veď či aj v Písme nie je písané o tisícročnej ríši mieru a pokoja? Nie je teda dôvod báť sa konca sveta. Isto ale prichádza Boží súd a s ním i možnosť, ktorá sa dá využiť alebo prepásť. Všeobecné predstavy o súde sú mylné. Po prvé, nejedná sa o posledný súd a určite nebude ani prebiehať podľa naivnej predstavy, že ľudia budú po jednom predstupovať pred Boží tribunál, kde bude hodnotený ich doterajší život. Zaváži iba prítomný stav človeka, nie nejaké domnelé zásluhy, ktoré si človek v minulosti vydobyl. Minulé skutky sa rátajú iba tak, že zmenili človeka priamo v jeho jadre a on bude takýto súdu podrobený. Pokiaľ ale človek zaspal na vavrínoch a klesol, minulosť ho z jeho stavu nevytrhne.

Prichádzajúce Svetlo oživí a posilní všetko - dobré aj zlé, živé aj mŕtve. Tým mŕtvym nie sú mienení zosnulí, ale duchovne mŕtvi ľudia. Skryté vyjde na povrch a nič nezostane utajené. Svetlo bude všetko presvecovať a čo mu bude brániť v priechode, to spáli. Pre človeka to bude znamenať posledné rozhodnutie, hoci účinky prichádzajúceho svetla ho nútia k mnohým rozhodnutiam už teraz. Na odvrhnutie starého potrebuje človek vnútornú silu, preto nie je čas prácu na sebe odkladať. Samozrejme, čím je človek temnejší, ťažší, hutnejší a hriešnejší, tým viac práce ho čaká. Taký človek bude robiť svojimi vlastnosťami väčší odpor všetko prenikajúcemu svetlu, a tým viac sa na ňom aj účinky svetla prejavia. Svetlo však bude iba pôsobiť a všetko oživovať a zlo sa vlastne spáli samo, lebo nevydrží ten tlak. Ak človek nebude ochotný zbaviť sa svojich temných vlastností, otvára sa nebezpečenstvu, že bude spálený spolu s nimi. Toto svetlo spôsobí u hutnejších ľudí choroby (zviditeľní zlé vlastnosti, napríklad vnútorný hnus v podobe vredov a hnisu) a neplodnosť, ktorá uzavrie možnosť ďalšieho rodenia temných duchov na túto Zem. Tak vznikne tisícročná ríša, v ktorej sa bude môcť človek konečne vyvíjať podľa vôle Božej. Každý čistý a svetlý duch sa môže tešiť, lebo prichádzajúce Svetlo všetko čisté a svetlé posilní a pomôže mu.

Nie je čas otáľať, lebo nikto nie je taký čistý, aby si mohol byť istý, že súdom bezstarostne prejde. Tí, ktorí sa domnievajú byť lepšími, zvyčajne poznajú iba pohodlnú modlu, ktorú si sami pre seba vydávajú za Boha.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007