.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


















POZNANIE: POVIEDKY 

Nový duchovný pokrm


Nový duchovný pokrm

Keď na Zemi zavládol hlad, a jedlo, ktorým sa ľudia živili, už viac neprinášalo silu a občerstvenie, zostúpil na Zem Syn Svetla, aby priniesol ľuďom nový pokrm.

Najskôr prišiel k tým, ktorí zvykli ľuďom rozdeľovať kašu. Keď nahliadol do ich nádob, videl, že kaša v nich je hnilá a plesnivá. Ponúkol im teda zo svojho pokrmu.

Naberači z jeho kaše síce ochutnali, ale hneď na to misky od seba pohŕdavo odtisli a povedali: "Chuť tvojej kaše nám je cudzia - my máme svoju vlastnú kašu. Tá bola dobrá našim otcom a praotcom, a bude dobrá aj nám."

Syn Svetla preto musel nájsť ľudí, ktorí si ešte na chuť starej kaše neprivykli. Našiel ich medzi rybármi a jednoduchými ľuďmi. Tí silu novej kaše ihneď ucítili, jedli z nej plnými lyžicami a v radosti ju začali ponúkať aj ostatným.

Správa o novej kaši sa šírila stále ďalej a aj po odchode toho, ktorý ju z lásky Najvyššieho ľuďom priniesol, sa o nový pokrm hlásilo stále viac ľudí.

Také rozdávanie zdarma však nevydržalo dlho, a znovu sa okolo kaše ustanovili naberači. A ako čas plynul, naberači tu a tam ušpinili okraj nádoby, a dokonca im do nej občas aj niečo spadlo! A ako by to nestačilo, do funkcie naberačov sa čoraz viac tlačili práve tí s najšpinavšími rukami.

Čoskoro po tom, ako kaša začala strácať svoju čistotu, vytrácala sa z nej aj sila, ktorá oblažovala ľudí na duchu. O čo bola sila kaše slabšia, o to viac ju však naberači chválili.

Po dlhom čase, ako sa pri mise vystriedali celé generácie naberačov, kaša v nej znovu zapáchala hnilobou a plesňou a naberači sa začali báť, aby nestratili svoje významné postavenie. Preto začali ľuďom sľubovať, že každý, kto im obetuje svoju chuť a čuch, dostane od nich večné právo na kašu.

A tak si húfy ľudí dodnes pochutnávajú na kaši a nedajú na ňu dopustiť. Majú nos a necítia vôňu; jedia a nevnímajú chuť.

Nájde sa síce pár podozrievavých, ktorým sa kaša zdá byť pokazená a nechutí im, tých však ostatní prehliadajú, podobne ako nový pokrm, ktorý Najvyšší vo svojej nezmernej láske ľuďom opäť poslal. Nový pokrm života je ale znovu ako kedysi odmietaný nielen naberačmi, ale aj tými, ktorí príliš privykli starej kaši a zamenili večnosť za sľub večného práva na kašu. Každý však, kto poctivo a vytrvalo hľadá, tento duchovný pokrm života nachádza.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 4516452 od 1.1.2007