.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: ČLÁNKY 

Poznanie


Denne prežívame situácie, ktoré nás formujú. Pravé poznanie spôsobí, že si budeme sami vedome a hodnotne život vytvárať, namiesto toho, aby sme boli životom bezmocne sácaní a udieraní...

Tok Svetla Tok Svetla Tok svetla je blokovaný rôznymi vlastnosťami. Čím viac blokov, tým viac je tok svetla brzdený. Či je človek dobrý alebo zlý nie je najdôležitejšie...
Dobré a zlé Dobré a zlé Dobré a zlé sa týka horizontály - životnej situácie. Kríž je symbolom Pravdy; úroveň života (horizontála) je úmerná duchovnej kvalite (vertikála)...
Liečivé bylinky Liečivé bylinky Liečivá sila, ktorú majú liečivé bylinky, je v ich schopnosti vytvoriť na základe rovnorodosti most k životnej energii, ktorá je chorobou blokovaná.
Putovanie ľudského ducha Putovanie ľudského ducha Čas, v ktorom žijeme, je rovnako dôležitý, ako doba Mojžišova, v ktorej sa utváral život podľa Božích zákonov. Putovanie ľudského ducha vyžaduje...
Pohľad zhora Pohľad zhora Človek sa svojimi voľbami napája na svetlé alebo temné vibrácie, a to ho potom povznáša alebo ubíja. Hmotné pomery a podmienky sú pri tom druhoradé.
Pýcha a pokora Pýcha a pokora Mýtnici a neviestky vás predídu do Božieho kráľovstva... A pre ktorú vlastnosť? Pre pokoru. Veľkí hriešnici a veľkí svätci, to bývajú ľudia pokorní...
Ako vznikol svet z ničoho Ako vznikol svet z ničoho Vysvetlenie, ako vznikla hmota a materiálny svet z „ničoho“, čím je tu myslené vákuum, vzduchoprázdno, teda „nič“ po hmotnej stránke...
Karma Karma Najprirodzenejším dôsledkom slobodnej vôle je karma, neprináša však neodvratnosť osudu; poznanie zákonu karmy skôr od „nutnosti osudu“ oslobodzuje...
Protiklady Protiklady Celý svet človeka je založený na protikladoch. Povrchný človek si zbežne prečíta text: To poznám. A tým je to pre neho uzatvorené... Hlboký človek...
Úrovne lásky Úrovne lásky Láska je túžba po jednote. Vzťah muža a ženy ako cesta k jednote má rôzne úrovne - telesná, emocionálna... Pri duchovnej láske je jednota...
Ľudské slovo Ľudské slovo Ľudské slovo má silu, ktorej pôsobenie je dokázateľné. Kryštály vody, na ktoré pôsobí ľudské slovo, nútia k uvedomeniu si dôsledkov. Kryštály vody...
Vo Svetle Pravdy Vo Svetle Pravdy Abdrushin: Vo Svetle Pravdy. Kniha od Abdrushina je najlepším zdrojom poznania, aké bolo kedy ľudstvu dané. Obsah knihy Posolstvo Grálu...
Desať Božích prikázaní Desať Božích prikázaní Desať Božích prikázaní je často vysvetľovaných úplne nesprávne alebo skreslene. Desať Božích prikázaní tak človeku nemôže priniesť úžitok. Desatoro...
Nadpozemské sféry Nadpozemské sféry Nadpozemské sféry sú dočasným domovom človeka. Ľudský duch je však na Zemi iba na krátku chvíľu, kým nenadobudne duchovné vedomie. Poznanie človeka...
Pôvod človeka Pôvod človeka Aby ľudskí duchovia mohli vyvinúť svoje vedomie, musia zostúpiť až do hmotného sveta. Keď sa medzi živočíchmi vyvinulo zviera, ktoré malo...
Božia milosť Božia milosť Božia milosť spočíva v nemožnosti pôsobenia dôsledkov zlých činov, ak človek vyžaruje svetlejšie, nie v ľubovoľnom odpúšťaní hriechov. Božia milosť...
Oheň, voda, vzduch, zem Oheň, voda, vzduch, zem Cholerik, sangvinik, flegmatik, melancholik. Oheň, voda, vzduch, zem. Živly sú vo svojej podstate neutrálne. Dobrý alebo zlý charakter...
Hmota nie je až tak hmotná Hmota nie je až tak hmotná Hmota nie je až taká pevná a masívna, ako sa zdá. Hmota je vibrujúcou energiou, ktorá sa neustále premieňa z...
Minulé životy - reinkarnácia Minulé životy - reinkarnácia Nie sme ľudia, ktorí sa narodili a zomrú... ale duchovia, ktorí sa odišli na zem len na chvíľu niečo naučiť. Reinkarnácia - znovuzrodenie...
Láska muža a ženy Láska muža a ženy Asi najväčším omylom je označenie telesnej formy lásky muža a ženy za hriešnu. Láska je svojou podstatou vždy iba duchovná. Telesná láska...
Koniec sveta Koniec sveta Boh nezničí túto krásnu planétu iba preto, lebo ľudia sa nevyvíjajú podľa jeho vôle. Veď či v Písme nie je písané o tisícročnej ríši mieru a pokoja?
Spravodlivosť Spravodlivosť Nie je žiadna nespravodlivosť, ale človeku sa iba vracia to, čo svojimi myšlienkami, slovami a skutkami sám spôsobil. Naopak, Božia spravodlivosť...
Anjeli či pomocníci? Anjeli či pomocníci? Anjel nemá fyzické telo, a keď sa chce prejaviť človeku, urobí to tak, že hýbe jeho obraznosťou. Anjeli. A pri tom sme zabudli na tých, ktorí stoja...
Up Contents Home
počet návštev 4516452 od 1.1.2007