.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: BIBLIA 

Blahoslavení


Blahoslavení

Blahoslavení chudobní v duchu, ktorí prijímajú slovo pravdy do svojho srdca jednoducho a prosto, bez zbytočného mudrovania, lebo ich je kráľovstvo nebeské.

Blahoslavení plačúci, ktorí trpezlivo znášajú bolesť a utrpenie, lebo oni sa zo svojich hriechov poučia a budú potešení.

Blahoslavení tichí, ktorí sú trpezliví a mierni, lebo oni budú dedičmi zeme - ich vlastná sebakázeň bude mať v sebe moc ukázniť iných a podmaniť si ich.

Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, ktorí naplnia spravodlivosť odčinením neprávostí, ktoré spáchali voči svojim blížnym, lebo viac im nikto neublíži a budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, ktorí nesledovali skryto vlastné ciele, a ktorých pomoc skutočne ľuďom prospela, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení, ktorí sú čistého a ničím neskaleného srdca, lebo oni uvidia a spoznajú Boha v jeho dielach.

Blahoslavení pokojného srdca, ktorí dosiahli pravú čistotu a liečia rany iných už len samotnou svojou prítomnosťou, lebo ich budú volať Božími deťmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, ktorí žijú spravodlivo a pravdivo vo všetkom a za každých podmienok, lebo ich je kráľovstvo nebeské.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007