.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: ČLOVEK 

Človek, láska a rakovina


Rakovina je odrazom dnešnej doby, v ktorej človek myslí často iba na seba, a je ochotný pre svoje sebecké ciele ostatných obetovať. Podobne sa správajú aj rakovinové bunky. Rakovina a láska sú si veľmi podobné. Neveríte? Lásku nič nezastaví, tak ako ani rakovinu. Láska je schopná obetovať všetko, ako aj rakovina pokojne obetuje telo a ľudský život. Láska nepozná hraníc, rovnako ako rakovina presahuje hranice jednotlivých orgánov. Rakovina je totiž dôsledok nedostatku skutočnej lásky, ktorá sa presunula do nesprávnej roviny - do roviny fyzickej. Človek v takejto materiálnej rovine hľadá za skutočnú lásku náhradu. Dokonca ľudia, ktorí na túto chorobu ochorejú, bývajú často považovaní za dobrých, no namiesto lásky zväčša dávajú iným iba veci. Sú dobrí podmienene, lebo takýmto "trikom" chcú získať priazeň a lásku iných. Vďaku iných mylne považujú za lásku; potrebujú ich na oklamanie sa, že je všetko v poriadku, a že všetkých okolo milujú. A pretože tento omyl nie sú schopní vidieť, život im ho ukáže na ich vlastnom tele.

Cez to všetko je láska silnejšia ako rakovina, lebo ako jediná dokáže túto chorobu vyliečiť. Ako je to možné? Jedine láska dokáže napraviť anomáliu odtrhnutia sa od celku. Keď človek nájde cestu k celku, potom aj bunky jeho tela, ktoré si začali budovať svet samé pre seba, podobne ako "majiteľ" tela, začnú slúžiť v prospech celku a človek sa uzdraví. Príznačné je, že ľudské srdce, ktoré je symbolom lásky, býva napadnuté rakovinou iba veľmi zriedkavo. Deje sa tak asi preto, lebo srdce svojou činnosťou zabezpečuje rozvod okysličenej krvi do celého tela a stará sa oň ako o celok.

Telo je projekciou ducha a každá neláska k životu sa na ňom prejaví; buďme teda za chorobu vďačný - ukazuje nám to, čo nevidíme a umožňuje nám tak nájsť cestu k stratenej harmónii. Lebo choroba ducha je ďaleko nebezpečnejšia, ako choroba tela.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 4281616 od 1.1.2007