.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: ČLOVEK 

Láska a sex


Láska a sex

Rozdieľ medzi láskou a sexom je podobný rozdielu medzi diamantom a uhlím. Každý hovorí - sex? Nechutné! My hľadáme lásku. Kto by sa zaujímal o uhlie - také obyčajné nič, dá sa od neho zašpiniť a je ho tak veľa. Každý hľadá diamanty. Medzi uhlím a diamantami však nie je žiadný rozdieľ, ak nerátame čas, ktorý je potrebný k vyzretiu uhlia a jeho vnútornej premene na vzácny drahokam. Podobne aj sexuálna sila človeka môže byť zušľachtená a premenená na lásku. A ako? Láskou! Nie je väčšej transformačnej sily, ako láska.

Bez sexuálnej sily by sa človek k plnému prežitiu lásky nemohol nikdy prepracovať - láska a sexuálna energia sú neoddeliteľné, podobne ako je neoddeliteľný vznik diamantov od uhlia. Hadia sila, ako sa sexuálna energia často nazýva, je schopná pri stúpaní po chrbtici otvoriť energetické centrá (čakry) v našom tele a umožňuje plné otvorenie sa svetlu. Človek, ktorý svoju sexuálnu silu používa iba na pohlavné ukájanie sa nikdy k takejto premene nedostane, lebo nebude schopný pre nedostatok lásky sexuálnu silu usmerniť na vnútornú premenu. Podobá sa hlupákovi, ktorý v tme nevedomosti hádže do jazera kamene, domnievajúc sa, že sú bezcenné. Keby videl, že vrece, z ktorého ich vyberá, je skoro prázdne, a to, čo vyhadzuje sú drahokamy, nerobil by tak.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 4318802 od 1.1.2007