.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: ČLOVEK 

Pohlavná energia


Predstavme si, čo by sa asi stalo, keby náhodne vybraného chodca z ulice poverili riadením jadrovej elektrárne. Je úplne jasné, že by musel zapríčiniť katastrofu, pretože nevedomosť v tejto oblasti by mu nedovolila zvládnuť obrovskú energiu, uvoľňujúcu sa v jadre atómu.

Niečo podobné prežíva vo svojom živote každý z nás. Každý človek je totiž jedného dňa prinútený osobne sa vysporiadať s pohlavnou energiou, aktivizujúcou sa v jeho dospievajúcom tele. Pre nás všetkých a zvlášť pre mladú generáciu sa preto stáva priam životne nutným poznanie, ktoré ľuďom umožní zvládnuť túto energiu v súlade so Zákonmi stvorenia, pretože iba tadiaľ vedie cesta k šťastiu. Táto energia natoľko silne ovplyvňuje celý náš život, že jej nevedomé alebo ľahkomyseľné podceňovanie a následne nezvládanie jej účinkov musí ľuďom zákonite prinášať iba nepríjemnosti a neraz i životné tragédie. Málokto však tuší, že stratená cesta vedúca k víťazstvu pravého človečenstva je ukrytá v... našich myšlienkach!

Človek, ktorý je schopný trvalo udržiavať ľudsky plnohodnotnú vysokú úroveň čistoty a ušľachtilosti svojich myšlienok, je touto čistotou postavený na vysoký piedestál pravého človečenstva. Tým získava nevyhnutný nadhľad nad vecami, umožňujúci mu ovládať ich a nie byť nimi ovládaný. Boj s nesprávnym, nečistým a zvrhlým je schopný víťazne vybojovať už na úrovni svojho myslenia i cítenia, a to tak, že všetko neplnohodnotné je ním bdelo a okamžite odsúvané nabok, pretože do chrámu jeho vnútra majú voľnú cestu iba veci dobré, čisté a ušľachtilé.

Keď však dôjde k nedostatočnej sebadisciplíne v myslení, pohlavná energia, ktorá dokáže byť naozaj energiou nespútanou, sa vo chvíľkovej nepozornosti vrhne na našu myseľ ako zviera, ktoré sa, vyciťujúc jeho slabosť, vrhá na človeka.

Žiaľ, v období prebúdzania sa pohlavnej energie dochádza hlavne z nevedomosti a z neznalosti sily a ďalekosiahleho vplyvu nášho myslenia, pod zhubným vplyvom okolia, kamarátov, kníh, filmov a časopisov k zdanlivo neškodnému, nečistému myšlienkovému pohrávaniu sa, ktoré veľmi rýchlo prekročí istú, presne stanovenú hranicu ušľachtilosti a čistoty mysle človeka, doposiaľ ešte správne stojaceho vo stvorení. Podobá sa to ľahkomyseľnému otvoreniu brány všetkej okolitej špine a nízkosti, ktorá následne ako kalný príval zaplaví bdelosťou nechránenú myseľ a ovládne ju. Tak sa potom človek z nevedomosti a z nedostatku sebadisciplíny v myslení dostane pod vplyv rôznych nízkych prejavov pohlavnej energie, ktoré ho iba ponižujú a zotročujú.

A ako sa zmienený, človeka nedôstojný stav, prejavuje navonok? Keď sa pozrieme na svet mužov, tak ten je v tomto smere dokonale otrávený, čo sa neraz prejavuje situáciami hraničiacimi až zo zvrhlosťou. O ich zotročení, ba priam deštrukcii mysle vlastnou pohlavnou energiou svedčia ich slová, záujmy a chovanie. Myslím, že každodenná realita a hoci i len krátky, náhodne vypočutý rozhovor dvoch mužov, bude pre mnohých dostatočným svedectvom, nepotrebujúcim ďalší komentár.

A čo ženy? Ako bytosti citlivejšie dokážu veľmi vnímavo vyciťovať nízke záujmy mužov, ktorí v nich vidia predovšetkým objekt svojich zmyselných chúťok. Ale namiesto toho, aby si z úcty k vlastnej dôstojnosti udržiavali zachovávaním ušľachtilosti myslenia odstup od okolitej nízkosti, vychádzajú jej naopak takmer všemožne v ústrety.

Ako? Spomeňme niečo zdanlivo nevinné, čomu v trestuhodnej povrchnosti podlieha prevažná väčšina súčasných žien, a síce, ich vzťah k takzvanej „móde“, ktorá je najmä v poslednej dobe cielene utváraná tak, aby čo najprovokatívnejším spôsobom odhaľovala ich telo a vystavovala ho na obdiv pohľadom mužov. A tomuto trendu nehanebného obnažovania sa ochotne a bez námietok podvoľuje takmer celá ženská populácia. Následný nízky záujem mužov potom lichotí ich márnivosti, pričom si neuvedomujú, že v skutočnosti ide iba o pošpinenie a výsmech pravej ženskej dôstojnosti.

A tak sa postupne stáva bežným módnym trendom oblečenie, ktoré bolo pred pár desaťročiami záležitosťou neviestok. Podobné jednanie však nie je nijakým vyzdvihnutím krásy a príťažlivosti modernej ženy, ale iba žalostným svedectvom odchýlenia sa ľudstva od kritérií, ktoré sú Zákonmi stvorenia kladené na bytosť zvanú človek. A, žiaľ, celospoločenské akceptovanie podobných výstredností strháva národy i celú civilizáciu niekam hlboko nadol, kde sa do popredia záujmov spoločnosti stavajú iba čisto zvieracie pudy. To však nie je nijakým pokrokom, ako sa nám mnohí snažia nahovoriť, ale posunom späť, na nižšie vývojové stupne ľudstva. A toto kráčanie späť v oblasti morálnej na jednej strane, a iba čisto technický pokrok na strane druhej vytvára čoraz širšiu, ničím nepreklenuteľnú priepasť, do ktorej sa budú musieť zrútiť všetci jednotlivci i celé národy, ktoré sa ešte včas nespamätajú.

Preto ako fanfára, ako nádherný akord schopný rozozvučať v ľuďoch to najkrajšie, najčistejšie a najušľachtilejšie, znie celým stvorením volanie: Udržujte krb svojich myšlienok čistý, tým založíte mier a budete šťastní!

Milan Š.

Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 4318797 od 1.1.2007