.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: ČLOVEK 

Živly a človek


Živly a človek

Živly sú prapôvodné kvality, z ktorých bol stvorený svet. Preto aj povahové črty človeka sú ovplyvnené základným živlom v znamení, v ktorom sa narodil. Vnútorný element každého znamenia, ktorý ho bližšie charakterizuje, je daný ročným obdobím.

Každý živel umožňuje kladné, ale aj negatívne vlastnosti. Nájdite svoje povahové črty a pozrite sa, koľko práce Vás ešte čaká pri pretváraní svojej povahy. Zverokruh vám tiež pomôže pochopiť druhých, prečo sú iní ako vy a ich inakosť tolerovať. Veď keby boli všetci ľudia rovnakí, svet by bol fádny; a práve rozmanitosť pováh ľuďom umožňuje obsiahnuť, poznať a prežiť celú šírku života vzájomným dopĺňaním sa.


OHEŇ - Baran, Lev, Strelec + ZIMA (21.12.)

+ aktívnosť, horlivosť, nadšenie, odvaha, rozhodnosť, sila tvorivosti, smelosť, snaživosť...

hádavosť, podráždenosť, pud všetko zničiť, vášnivosť, nemiernosť, žiarlivosť, žravosť, pomstychtivosť, prudkosť, nenávisť, zlosť, náhle vzkypenie...


VZDUCH - Blíženci, Váhy, Vodnár + LETO (21.6.)

+ bdelosť, bezstarostnosť, dobrosrdečnosť, dôverčivosť, jasnosť, ľahkosť, nezávislosť, obratnosť, optimizmus, usilovnosť, prenikavosť, radosť, usmievavosť...

nedostatok vytrvalosti, nepoctivosť, klebetnosť, prefíkanosť, ohováranie, táravosť, premenlivosť, urážlivosť, márnotratnosť...


VODA - Rak, Škorpión, Ryby + JAR (21.3.)

+ chápavosť, pokojnosť, jemnosť, dôverčivosť, oddanosť, milosrdenstvo, odpúšťanie, skromnosť, súcit, vrúcnosť, poddajnosť, meditatívnosť, zvnútornenie...

ľahostajnosť, bezcitnosť, lajdáckosť, lenivosť, nepoddajnosť, nesmelosť, nedotknutosť, nestálosť, skľúčenosť...


ZEM - Býk, Panna, Kozorožec + JESEŇ (23.9.)

+ dôslednosť, svedomitosť, vytrvalosť, dochvíľnosť, obozretnosť, odolnosť, zodpovednosť, opatrnosť, pevnosť, spoľahlivosť, triezvosť, cieľavedomosť, úctivosť, vecnosť...

fádnosť, povrchnosť, lenivosť, ľahostajnosť, ťažkopádnosť, urážlivosť, nesvedomitosť, nepravidelnosť, plachosť, pohŕdavosť...


Negatívne vlastnosti a nimi vytvorené myšlienky, slová a skutky sú na škodu nielen nám, ale aj nášmu okoliu. Môžete to síce ignorovať, ale každá voľba má svoje následky. Takto vytvorené negatívne energie sa hromadia na našej planéte, a keď presiahnu únosnú mieru, Zem sa ich zbaví prostredníctvom živlov. Požiarmi a sopečnou činnosťou OHEŇ likviduje negatívne energie vytvorené hnevom, agresivitou a násilím; záplavami VODY a morskými vlnami odplavuje nečistoty - zlé energie nahromadené bezohľadným zhŕňaním majetku; hurikánmi, tornádami a víchricami VZDUCHU rozfukuje negatívne myšlienky, a otrasmi zemskej kôry odstraňuje zo ZEME sebeckú energiu bezohľadného drancovania a znečisťovania prírody.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 4318777 od 1.1.2007