.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: NÁBOŽENSTVO 

Čo láska je a čo nie


Čo láska je a čo nie

• Keby som hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba zvučiacim kovom a znejúcim zvonom. A keby som mal dar proroctva, keby som poznal všetky tajomstvá a vedy; keby som mal takú silnú vieru, že by som aj hory prenášal, a lásky by som nemal, nič nie som. A keby som celý svoj majetok rozdal chudobným, a vlastné telo vydal k umučeniu, a lásky by som nemal, nič mi to neprospeje. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, pyšne sa nevypína, ani nenadúva, nie je neslušná, nehľadá svoj vlastný prospech, nerozhorčuje sa, nemyslí zle. Neraduje sa z neprávostí, ale raduje sa z pravdy. Láska všetko znáša, všetko verí, vo všetko dúfa, vo všetkom vytrvá. Proroctvá, poznanie a veda sa pominú, jazyky umĺknu, ale láska nikdy nezanikne.


• Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého.


• Kto pozná moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová.


• Bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, čím je to výnimočné? Či nerobia to isté aj hriešnici? A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.


• Odpustené sú mnohé hriechy hriešnikom, ktorí mnoho milovali. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje.


• Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske. Ak zachováte moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v Jeho láske. Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás, a vaša radosť aby bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.


Čo láska nie je

Určite nie je láskou, keď niekto niekoho zabije. Boží syn prišiel hlásať slovo Lásky a Pravdy, a pomôcť ľudstvu nájsť stratenú cestu zo stavu duchovného spánku. Odpoveďou bola vražda. A dali ho ukrižovať práve kňazi, ktorí sa tvárili, že slúžia Bohu; išlo im však iba o vlastný prospech a moc. Temná história zabíjania trvala skoro dve tisícročia - ako usvedčenie z vraždy Božieho syna. Po tom, ako Ježiša ukrižovali, prenasledovali apoštolov a niektorých aj zabili. Rovnako tak prenasledovali raných kresťanov, ktorí mali skutočnú živú vieru podľa Ježišovho slova - nie fanaticky prijímané naučené dogmy. Keď správa cirkvi prešla do zvrchovanej moci pápežov, zabíjanie sa rozmohlo ešte viac. A to v mene Boha! Beštiálne mučenie a vraždenie tých, ktorí sa dostali do rúk cirkvi bolo dokonca pápežovým vyhlásením dopredu ospravedlnené, odpustené a vysvätené Bohom. Kto sa nepodvolil rozhodnutiu koncilu, ktoré muselo byť potvrdené pápežom, bol vyhlásený za kacíra. Napríklad počas jednej noci bolo vo Francúzku zavraždených 30000 kresťanov, ktorí rovnako verili v Ježiša Krista, ale nepodriadili sa pápežovi. A niet sa čo čudovať, lebo pápežský úrad až do nedávnej doby zastávali často tí najväčší netvori. Pápeži žili v neresti a opilosti a neštítili sa zneužívať ženy a dievčatá. Tie, ktoré sa vzopreli, dali mučiť. Nečudo, že počas pápeža Leva X (1513-1521), ktorý si vydržiaval 30 dvorných dám, vystúpil Luther so svojou reformou.

Najpekelnejším vynálezom katolíckej cirkevnej vrchnosti bola inkvizícia. Iba inkvizítor Tomáš Torquemada má na svedomí vyše 114000 mučených obetí, z ktorých 10200 bolo upálených. Pápež Bonifác VIII. (1294-1303) nariadil, že vrchnosti, ktoré by sa zdráhali potrestať odsúdených inkvizíciou, majú byť samé považované za kacírske a podliehajú trestu. A Inkvizícia prekvitala.


Takto šírila lásku "svätá cirkev". Spôsoby mučenia, ktoré používali, boli tie najukrutnejšie, aké kedy "ľudská" myseľ vymyslela:

- odsúdenému natreli kožu lojom a potom ho pomaly opekali zaživa, - na obnažené brucho obvinenej obete nasadili hrniec plný myší, potom zapálili na hrnci oheň, takže myši sa v panike prehrýzli až do brušnej dutiny obete,

- drvenie kostí končatín za živa,

- zavrtávanie špirálovitých skrutiek pod nechty,

- pomalé zavrtávanie skrutky do chodidla nohy,

- drvenie mužských pohlavných žliaz špeciálnymi kliešťami, odtrhávanie mužského pohlavného údu rozžeraveným nástrojom tvaru krokodíla,

- odtrhávanie prsníkov ženám rozžeraveným kovovým nástrojom,

- nalievanie tekutín do hrtana a priedušiek, množstvo a zloženie: 2 litre moču, octu a pálivej papriky,

- naťahovanie tela pri súčasnom zarezávaní sa nožov do brucha a čriev, navíjanie a lámanie tela na kolese s ostrými nožmi,

- pomalé rozrezávanie tela v rozkroku, až kým sa ostrie mučidla nedostalo do panvovej dutiny,

- pálenie bokov obžalovaných fakľami a vypaľovanie najcitlivejších miest na tele,

- zdieranie z kože a sypanie soli na holé tkanivo,

- stiahnutie kože z hlavy až k pupku a uvolnenie roja včiel na krvácajúce mäso úbožiaka.

Naozaj zaujímavé praktikovanie Ježišových slov "miluj blížneho svojho, ako seba samého" a "robte druhým to, čo chcete, aby robili oni vám"...


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007