.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: PIESNE 

Čarodějnice z Amesbury


Čarodějnice z Amesbury
mp3

Zuzana byla dívka, která žila v Amesbury,

s jasnýma očima a řečmi pánům navzdory,

sousedé o ní říkali, že temná kouzla zná

a že se lidem vyhýbá a s ďáblem pletky má.


Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil

a pověrčivý lid se na pastora obrátil,

že znají tu moc nečistou, jež krávy zabíjí,

a odkud ta moc vychází, to každý dobře ví.


Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali,

a když ji vedli městem, všichni kolem volali:

"Už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš,

teď na své cestě poslední do pekla poletíš!"


Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění,

ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění

a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou,

sedlákům krávy zabíjí tou mocí čarovnou.


Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná,

v noci se v černou kočku mění dívka líbezná,

je třeba jednou provždy ukončit ďábelské řádění,

a všichni křičeli jako posedlí: "Na šibenici s ní!"


Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy,

pak z tribunálu povstal starý soudce vážený:

"Je přece v knize psáno: nenecháš čarodějnici žít

a před ďáblovým učením budeš se na pozoru mít!"


Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vztyčenou

a její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou:

"Pohrdám vámi, neznáte nic nežli samou lež a klam,

pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám!"


Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici

a všude kolem ní se sběhly davy běsnící,

a ona stála bezbranná, však s hlavou vztyčenou,

zemřela tiše samotná pod letní oblohou...

Asonance

Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007