.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: POÉZIA 

Polnočný anjel


Polnočný anjel
mp3

Z nepoznaných diaľok na prahu večnosti

zjavila sa pieseň

Ako vyspievané slovo

ako portrét na bielom plátne

je tvojou básňou ukrižovanou a vzkriesenou

v notových osnovách života

Práve ti vypadla zo srdca a hľadá cestu nazad

ako sťahovavé vtáky svoj teplý juh

ako človek človeka

ako úsmev úsmev

ako bolesť, ktorá dokorán otvorila bránu láske

Povedz, však to nebolo ľahké?


Tiekla pramienkami v tvojich žilách

až prešla tým, čo voláme cesty a chodníčky života

Zaplavila hornú a dolnú komoru

ľavú a pravú predsieň

obmyla tvoje moje brehy

tichými vlnami prílivu

brehy, na ktorých sa túla divoký koník

strážený polnočným anjelom


Nad všetky hmotné statky

nad všetky múdrosti

nad všetku krásu tela je to

ako obstojíme v živote vo svete

Čo dokážeme dať?

Ako prežiť a zostať človekom?

Dokázať milovať a prijať lásku

Byť niekým pre iných a ničím v pokore

Lebo všetko je márnosť

a nad márnosť

je hodnota ľudského vnútra

naplneného Božím svetlom a ľudským teplom

Veronika Hoffmanová

Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007