.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: POÉZIA 

Výroky slávnych


Výroky slávnych

Výroky plné čírej, hlbokej Pravdy, čo pomáha žiť; vyslovené tými, čo sú hodní mena slávny. Keď už nie svetsky, tak určite duchovne...


Ľudovít Štúr

• Ak chceš zmeniť svoj stav, najviac sebe dôverovať môžeš a musíš, veď sám máš prístup k hlbinám srdca, svojich citov a myslenia; musíš sa spytovať, či budeš vytrvalý, či budeš pripravený znášať nepriaznivosti, ktoré by sa v premene tvojho stavu položili na odpor.

• Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete.

• Človek sa nevychováva preto, aby len žil, ale hlave preto, aby niečo vykonal pre ľudí svojej obce, aby sa im stal užitočným; on sám je len druhým, lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca.

• Prázdna je každá nacionálna márnomyseľnosť, ktorá v sebe nemá nijaký hlbší základ. Ide koniec-koncov vždy o ľudstvo, ktorého členmi sme my spolu so všetkými ostatnými národmi.


Seneca

• Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu nie je žiadny vietor priaznivý.

• Čo je dobré preplávať more a striedať mestá! Ak chceš uniknúť tomu, čo ťa trápi, musíš byť nie inde, ale iný.

• Osud vedie toho, kto chce. Kto nechce, toho ťahá.

• Nie je málo času, ktorý máme, ale je veľa času, ktorý nevyužívame.


Lao-C'

• Niet ťažšieho hriechu nad vášne.

• Niet väčšieho nešťastia nad neuspokojenie.

• Najmocnejší je ten, kto premôže sám seba.

• Skutočná láska robí človeka odvážnym.

• Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.


Budha

• Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou.

• Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí.

• Koreňom všetkého zla je nedostatok poznania.

• Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.


Epiktetos

• Slobodný je iba ten, kto nemusí pred nikým nič skrývať.

• Sloboda sa nezískava splnením túžby, ale odstránením túžby.

• Ak chceš byť šťastný, vedz, že to záleží len od teba.

• Nežiadaj, aby sa veci diali ako chceš, ale chci, aby sa veci diali tak, ako sa dejú, a bude ti v živote dobre.


Konfucius

• Čo počujem, to zabudnem. Čo vidím, to si pamätám. Čo si vyskúšam, tomu rozumiem.

• Zbabelosť je, keď vieme, čo máme robiť, a nerobíme to.

• Skutočnou chybou je chybu nenapraviť.

• Premôcť zlé návyky je možné len dnes, nie zajtra.

• Keď šíp minie cieľ, viní z toho strelec samého seba, a nie druhého človeka. Tak si počína i múdry človek.

• Každý človek, nech už je to cisár alebo žobrák, sa má predovšetkým starať o svoje zdokonalenie, lebo iba sebazdokonalenie prináša blaho bez rozdielu všetkým.


Henry David Thoreau

• Človek je tým bohatší, čím má menej vecí, o ktoré sa musí starať.

• Nikdy nie je príliš neskoro, aby sme sa vzdali svojich predsudkov.

• Vystavali sme si pre tento život rodinné obydlia a pre to, čo príde potom, rodinný hrob.

• Naše vynálezy sú zvyčajne iba pekné hračky, ktoré odvrátili našu pozornosť od vecí vážnych.


Albert Camus

• Najbohatšie obdaruje budúcnosť toho, kto všetko dáva súčasnosti.

• V hĺbke zimy som konečne pochopil, že vo mne spočíva nepremožiteľné leto.

• Poznať druhých je múdrosť. Poznať seba je najväčšia múdrosť. A najmocnejší je ten, kto premôže sám seba.

• Dobro v slovách vytvorí dôveru, dobro v myslení hĺbku, dobro pri rozdávaní lásku.

• Múdri vynikajú, pretože vidia samých seba ako súčasť celku.


Chalíl Džibrám

• Neverte, že budete usmerňovať lásku. Ak zistí, že ste jej hodní, bude ona usmerňovať vás.


Thomas Carlyle

• Nie v tom, čo mám, ale v tom, čo robím, je moje kráľovstvo.

• Doba je zlá? Je to možné. Ste tu však preto, aby ste ju zmenili.

• Tvoja situácia je vždy materiálom, z ktorého máš vystavať svoj ideál.


Gándhí

• Ty a ja sme jedno. Nemôžem ti ublížiť bez toho, žeby som neranil aj seba.

• Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná.


L. N. Tolstoj

• Máme žiť tak, aby sme mohli i najväčšiemu nepriateľovi zveriť všetko, čo máme na srdci.

• Bohatí dobrodinci často nevidia, že ich dary pre chudobných mnohokrát odcudzili ešte chudobnejším.

• Keď ťa napadne, že všetko to, čo si si myslel o Bohu, je prevrátené a žiadny Boh nie je, nestrachuj sa nad tým. Stáva sa to každému. Nemysli si však, že tvoja neviera pochádza z toho, že Boh neexistuje, lebo keď už neveríš v Boha, v ktorého si skôr veril; je to preto, že v tvojej viere bolo niečo pochybné a musíš sa viac snažiť, lepšie pochopiť to, čo voláš Bohom. Keď divoch prestane veriť vo svojho dreveného Boha, neznamená to, že Boh neexistuje, ale iba že nie je z dreva.


Dostojevskij

• Najväčšie šťastie je, keď človek vie, prečo je nešťastný.

• Keby si zničil v ľuďoch vieru v nesmrteľnosť, nevyschla by iba láska, ale všetka životná sila, ktorá udržuje život sveta.

• Ľudia odmietajú svojich prorokov a zabíjajú ich, ale milujú svojich mučeníkov a ctia tých, ktorých zabili.

• Sú okamihy - je to čosi, čo trvá len päť, šesť sekúnd - keď cítite naraz prítomnosť večného súladu. Tento úkaz nie je ani pozemský, ani nebeský, ale sa dá jasne a nesporne cítiť. Naraz sa vám zdá, že ste v styku s celou prírodou, a poviete si: áno, to je pravda.

Výroky slávnych zozbieral Mojmír. Viac ich nájdete na našom fóre.

Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007