.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: KNIHY 

Apoštoli


Najbližší služobníci Pána, výnimoční ľudskí duchovia majú dôležité poslanie: ďalej šíriť Ježišovo Posolstvo. Kniha Apoštoli rozpráva o všetkých cestách Pánových učeníkov, o prekonávaní mnohých prekážok, o Herodesovi a prenasledovaní, ale i o sklamaniach tých, ktorí zlyhali; ohnivý Peter, ktorý zaprel Ježiša, avšak verne mu slúžil až do smrti, ako i najväčší z učeníkov – Pavol, práve ten, ktorý sa s Ježišom nikdy osobne nestretol. Jeho pôsobenie zmenilo mnoho ľudí, jeho slová a činy mnohých presvedčili, volanie zhora ho priviedlo do najrôznejších krajín, ba snažil sa obrátiť i toho najväčšieho človeka krajiny – samotného panovníka Nera. Učeníci chcú zachovať čo možno najviac z Ježišových slov; rímsky hodnostár Marek sa usiluje zapísať čo najvernejšie všetko, na čo si spomenuli... Udalosti a biblické postavy, ktoré možno dobre poznáte, a predsa sa čítaním riadkov z knihy Zaviate doby sa prebúdzajú môžete dozvedieť mnoho nového a prekvapivého. Apoštoli pred vami povstanú ako svieži ľudia, plní vnútornej sily, hovoriaci jasnou rečou bez zbytočných prikrášľovaní a fráz. Krásny príbeh o výnimočnej službe Svetlu...

Kniha Apoštoli z dejín ľudstva je súčasťou knihy Zaviate doby sa prebúdzajú a bola napísaná povolaným ľudským duchom z Abd-ru-shinovho okolia. Pisateľ si nerobí nárok na autorstvo či autorské práva, lebo je iba zapisovateľom toho, čo videl a duchovne prijal; preto neuviedol ani svoje meno.

Knihu Zaviate doby sa prebúdzajú (Zaviate doby sa prebúdzajú III., Apoštoli) dostanete kúpiť vo vybraných kníhkupectvách s duchovnou literatúrou.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007