.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: KNIHY 

Zbierka prednášok pre ženy


stiahnuť

KRÁSA ŽENY


Každá žena môže a má byť krásna. Ak budeme svoje vnútro prežarovať láskou, čistotou, nehou a spanilosťou, budeme krásne v každom veku. Pokiaľ v nás toto nie je, môžeme svoje telo akokoľvek vyzdobiť, nikdy nebudeme krásne. Budeme len vymaľovanými bábkami, ktoré nie sú ničím iným než dekoráciou.

Dnešná žena už stráca zmysel pre krásu. Necháva sa ovplyvňovať bláznivými módnymi trendmi, aby v domnienke, že jedine tak je krásna, upútala na seba pozornosť. Pre nedostatok vlastného cítenia a v povrchnosti musia dnes ľudia všetko zvýrazňovať krikľavými farbami. Veď sa len rozhliadnite vôkol seba. Žena si dnes farbí vlasy i tvár, jej odev je neprirodzene pestrý. Cítite snáď v hĺbke duše, že toto je prejav pravej krásy? Áno, v prvej chvíli pocíti každá žena odmietnutie, ale po čase opäť podlieha novým a novým zvrhlostiam módy, ktoré ju len deformujú a zohyzďujú. Nechajme na seba všetko chvíľu pôsobiť, a potom sa sami pokúsme hľadať, čo je skutočne krásne. Jedine v prirodzenosti a jednoduchosti môžeme nájsť pravú krásu, takú, akú vidíme okolo seba v prírode. Ak budeme chcieť, vážne chcieť, určite ju svojím cítením spoznáme a nájdeme.

Veď aj spôsob, akým sa žena oblieka, hovorí o tom, aká je. Keď je silnou osobnosťou, bude sa vždy riadiť vlastným zmyslom pre krásu. Pre skutočnú krásu, ktorá je trvalá a pôsobí stále rovnako ušľachtilo. Hľadajme všetky, každá sama v sebe, vo svojom vnútri. Pravá krása vždy povznáša a obšťastňuje ducha.

Nielen naše oblečenie, ale i naše pohyby o nás hovoria. Všimnime si svoje držanie tela. Aké neľahké je v dnešnej dobe často rozpoznať dievča od chlapca. Ženy v sebe potláčajú svoje nežnejšie a jemnejšie záchvevy, a tým aj prirodzené pohyby svojho tela. A tak sa mnohé ženy vo svojom odievaní a pohyboch vôbec nelíšia od mužov. Ba je to oveľa horšie, pretože jej tieto prejavy nie sú vlastné a vo svojej snahe nevyzerať príliš jemne sa stáva smiešnou!

A ešte jeden prejav ducha by sa mal zušľachťovať a nezanedbávať. Je to rečový prejav. Akým vulgárnym spôsobom a povrchne sa vyjadruje žena dneška! Mnohokrát je vo svojom prejave horšia ako najhrubší muž. Čo je na tom ženské? Aká musí byť žena, ktorá dokáže tak škaredo rozprávať?

Veď keď žena túži po kráse, po pravej, povznášajúcej kráse, bude v sebe, na sebe aj okolo seba neustále všetko zušľachťovať. Tomuto zušľachťovaniu nebude nikdy koniec, pretože všetko sa dá stále viac a viac skrášľovať, viesť hore za Svetlom, ktoré je na všetkých stupňoch obklopené oblažujúcou a povznášajúcou krásou.

Ak teda chceme kráčať nahor, do nebeských záhrad, musí sa naše vnútro stále zachvievať v harmónii krásy a lásky. Keď prežijeme záchvev radosti z tejto krásy, uchovajme si ho v sebe i vo všednosti dní. Potom už neostane čas na premýšľanie o nepodstatných veciach, na kritizovanie druhých a na hĺbanie nad tým, prečo je všetko také zlé. Áno, je a bude to zlé, kým sa žena nezmení a nebude sa usilovať o vyšší a ušľachtilejší cieľ a zmysel svojho života, ktorý doposiaľ premrháva v márnivosti a ničotnosti, v samoľúbosti a túžbe byť obdivovaná.

Žena má byť oporou. Láska v nej musí rozkvitnúť ako kvet, ktorý svojou vôňou a krásou rozdáva pokoj a silu všetkým. Svojim deťom má byť úcty plnou matkou, ktorá ich vedie k poznaniu lásky a krásy a odovzdáva im poznanie zákonitostí, do ktorých sa majú vradiť a napĺňať ich. Až keď bude žena sama svojimi skutkami vzorom pre svoje deti, budú si ju aj ony ctiť a budú si vážiť jej slová.

Ale ako to všetko naplniť, ako to všetko nájsť v zmätku dnešnej doby? Odkiaľ čerpať silu? Stačí len chcieť, naozaj chcieť stať sa a byť pravou ženou, nie karikatúrou dnešnej doby. Uprime svoj zrak do výšin, tam hľadajme Silu. Nesme slnko vo svojom srdci. Načúvajme, čo hovorí náš cit.

Nebuďme v láske sebecké, ale rozdávajme svoju lásku úsmevom, radosťou a pomocou. Avšak aj tu treba nájsť správnu mieru. Keď dávame svoju lásku druhému, premýšľajme, čo je pre neho ozajstnou pomocou a čo by mohlo, naopak, viesť k rozmaznanosti a oslabeniu alebo k podpore jeho zlých vlastností.

Vkladajme sa úplne do každého diela, ktoré tvoríme, a ono nám bude spätne prinášať radosť.

V každej žene je ukrytá krása – pravá krása, len ju musíme chcieť v sebe objaviť. Potom môže byť oporou a posilou pre všetkých a všetci si ju budú vážiť, ctiť a milovať.

Ženy, prebuďme svoje vnútra a vykročme dopredu za svetlými a ušľachtilými cieľmi. Máme svoj osud i osud národa vo svojich rukách.

Zbierka prednášok pre ženy, Martina Štokrová


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007