.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: KNIHY 

Efezus


stiahnuť

Meno Efezus môže byť pre mnohých záhadou, neznamená však nič viac ani menej než meno jednej časti vesmíru, v ktorej sa nachádza aj naša Zem. Efezus spomína už Ján vo svojom Zjavení ako jednu zo svetových častí. A práve v tejto našej časti sveta, Efeze, keďže sa má v nej vykonať súd, je dôležité objasniť mnohé významné pojmy a udalosti. Z tohto dôvodu máme možnosť čítať a spoznávať dávno minulé doby a konkrétne v knihe Efezus utváranie nášho sveta v predhistorickej dobe, pôsobenie bytostných síl, prebúdzanie sa prvých ľudských duchov ku Svetlu a ich duchovnému vzostupu pod vedením duchovného vodcu na to povolaného, Hjalfdara.

Kniha Efezus vykresľuje život tohto vodcu a pôsobenie medzi ľudskými duchmi i prírodnými bytosťami. Spojenie s bytostnými silami bolo v tom čase neporovnateľne intenzívnejšie než dnes. Spolu s Hjalfdarom máme možnosť postupne spoznávať prácu bytostných na utváraní prapočiatkov Zeme v čase jej dynamických premien, prastarú, dnes už zaniknutú prírodu s predhistorickými stromami, rastlinami a zvieratami, ako i viac alebo menej pripravených ľudských duchov na prijatie Slova. Mnoho ľudí bolo v tej dobe ešte polodivých, dokonca divých, avšak vznešenosť, vyžarovanie a čistota Hjalfdarovho zjavu pôsobí takmer okamžite; a mnohí takíto duchovia dobrého chcenia sa nechávali detsky viesť... Kniha Efezus ponúka netradičný výnimočný príbeh o ľuďoch, ktorých poriadne nepoznáme ani z archeologických výskumov; a je dostupný vďaka duchovnému prijatiu na to povolaného človeka...

Knihu Efezus dostanete kúpiť vo vybraných kníhkupectvách s duchovnou literatúrou.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007