.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: KNIHY 

Budha


stiahnuť

Kniha Budha sa v jednom zaujímavom fakte líši od ostatných kníh o zvestovateľoch pravdy: kým iní sú k svojej úlohe priamo či nepriamo vedení už od malička a ich duša je napojená na Svetlo už od najútlejšieho detstva, cesta Siddhartu Gautamu je iná. Vyrastal obklopený bohatstvom a pohodlím, avšak do duchovných vecí nikdy neprenikol. Bol už z neho dospelý knieža s manželkou a dvoma synmi, ľahkomyseľný, užívajúci si pohodlný život, keď musel prísť zlom. Utrpenie prichádza, keď už nie sme schopní sa duchovne hýbať, a vtedy iba z utrpenia môže vzísť niečo krásne – poznanie, napredovanie a rast; a nie je to inak ani u budúceho zvestovateľa pravdy. Začína sa však vždy od nuly, a tak Siddhartova ťažká cesta vedie najprv cez tú najspodnejšiu a najopovrhovanejšiu kastu chudobných. Takto budúci Budha spoznáva na vlastnej koži a vlastným prežitím postupne všetky kasty v Indii, a s každou novou kastou rastie i jeho poznanie. Cesta k Najvyššiemu je však dlhá a kľukatá a Siddharta má toho ešte veľa pred sebou, kým bude môcť skutočne slúžiť a učiť druhých...

Krásny príbeh Budha je rozmanitý a hlboký ako princípy, ktoré ešte i dnes symbolická soška Budhu v mnohom zobrazuje. O tom, ako všetko prúdi vo večnom kolobehu, ako sa každý kruh musí uzavrieť, aká dôležitá je harmónia a vyváženosť pohľadu obráteného dovnútra i vonku, aká nevyhnutná je pokora a nebezpečná pýcha hlavne vtedy, keď je človek vysoko, a ako láska a dobrota mení svet i človeka samotného...

Knihu Budha dostanete kúpiť vo vybraných kníhkupectvách s duchovnou literatúrou.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 0 od 1.1.2007