.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: ÚVAHY 

Mimoriadna správa


Mimoriadna správa


Ľudstvo stojí v súčasnej dobe svojím spôsobom života proti všetkému duchovnému vo stvorení. Nerešpektujúc Zákony Života nachádzame sa iba niekoľko stupienkov nad celosvetovou spoločenskou krízou. Pri páde iba o jeden stupeň nižšie sa začnú prejavovať silné klimatické zmeny v podobe najrozličnejších prírodných katastrof!

Zem duchovne klesla na samotnú hranicu možnej existencie. Vlákno držiace Zem na mieste, kde sa ešte smie odvíjať súčasný každodenný život ľudí, je napnuté na prasknutie... Jediná vec, ktorá drží ľudstvo nad zlomovým bodom zániku, je ochota určitého počtu ľudí pomáhať blížnym. Ak stratí túto schopnosť viac ako polovica z nich, existenčný stav Zeme bude z hľadiska Zákonov Stvorenia neudržateľný!


Život vedený v súlade s desiatimi prikázaniami umožňuje človeku prežiť čistý, spravodlivý čas na zemi, aký žili dávne národy v časoch Mojžiša. Bez toho, aby si to uvedomilo, nachádza sa dnešné ľudstvo ako celok hlboko pod úrovňou čistoty a harmonickej spolupráce. Omnoho hlbšie, než kde sa malo v dobe blížiaceho súdu nachádzať...

Keď Mojžiš požadoval od židovského národa dodržovanie Desatora, nejednalo sa v skutočnosti o nič mimoriadneho, lebo pri dostatočnej námahe je v dennom jednaní a myslení človeka súlad s Desatorom niečím úplne samozrejmým a jednoduchým. Už Ježiš, ktorý prišiel na zem 1500 rokov po Mojžišovi, hovoril o tom, že aj spravodlivý človek za deň niekoľkokrát zhreší. (Na grafe je vidieť miesto, na ktorom sa približne nachádzalo vtedajšie ľudstvo.) Od tej doby však celkový stav ľudstva klesal stále viac (viď spodná časť grafu) a dnes sa nachádza na úrovni, ktorá je tesne nad hranicou možnej existencie.

Stojíme teda na úplnom bode obratu, kde je možné jedine vyšvihnúť sa smerom hore s vypätím všetkých síl ducha, alebo... viesť naďalej pár krátkych rokov taký život ako doposiaľ, avšak s perspektívou, že sa nakoniec energeticky a ekologicky zdevastovaná a vyčerpaná zem vzoprie a zmetie ľudské pokolenie zo svojho povrchu.

Táto situácia je taká vážna, ako nič iné v celých dejinách ľudstva. Malo by sa o tom hovoriť v televízii, písať v novinách - svet sa však tvári, akoby sa ho to netýkalo!

Miliardy ľudí síce hovoria o Bohu, o Jeho Vôli, o Láske a Spravodlivosti, ale takmer nikto sa nesnaží spoznať skutočnú Božiu vôľu a podľa nej aj žiť!


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 0 od 1.1.2007