.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: ÚVAHY 

Vianoce, čas „radosti-veselosti“


Vianoce – slovo, ktoré pozná hádam každý obyvateľ tejto planéty. Aký je však jeho obsah? Skúsme dva pohľady:

Vianočné sviatky – čas prestretých stolov plných mŕtvych rýb; uštvanej a rozostrieľanej diviny; rozštvrtených a zomletých prasiatok; vyrúbaných mladých stromčekov; prejedených žalúdkov a pokazených žlčníkov od nestriedmosti v jedle či pití; čas hektiky a stresu zo zháňania „darov“, čo po týždni zapadnú prachom; čas klamania detí o bradatom Ježiškovi či inom Santa (podľa zamerania reklamných šotov); strašení čertami a oblbovaním stále rovnakými ceremóniami a rituálmi cirkvi; čas farizejskej charity, keď si bohatí a snobi šijú záplaty svedomia na detských domovoch; nablýskané a vysvietené stromy a obchody na námestiach a TMA v duši!

Vianoce – čas pripomenutia si narodenia najväčšieho proroka, Božieho Syna, ktorý svojím príkladom a Slovom Pravdy ukázal a ukazuje ľuďom dobrej vôle pôvod ľudského ducha a cestu Domov, do duchovnej ríše; cez Jeho všeobsiahlu Lásku ku všetkým životným formám, k ľuďom, k zvieratám, rastlinám, k prírodným ríšam i elementom, bez tajomstiev zaodetých do cirkevného rúcha, bez strachu z trestajúceho Boha, v úcte i k materiálnemu bytiu ako výrazu pôsobenia Ducha Života, cez Jeho Múdrosť v dennodennom uskutočňovaní Jeho vôle, pretože ak žijeme podľa Jeho Zákonov, môžeme sa nazvať Božími deťmi...

A tak vám prajem požehnané Vianoce... Vyberte si sami aké! No nezabúdajme: Čo sejeme – to budeme aj žať!

Ján Fabrícius

Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 0 od 1.1.2007