.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: ÚVAHY 

Nebojíte sa užívať lieky?


Nebojíte sa užívať lieky?

Zdravý duchovný a telesný život je najlepšou ochranou proti chorobám. Pokiaľ však už človek porušil zákony, v ktorých žije, a v dôsledku toho ochorel, nezostáva mu nič iné ako choré telo vyliečiť (a samozrejme urobiť nápravu vo svojom živote, bez ktorej je trvalé zdravie nemožné). Na jednej strane je tu možnosť prirodzenej liečby bylinkami, ľudovou medicínou, vhodnou stravou, bioenergiou či alternatívnou medicínou, alebo neprirodzená liečba syntetickými prípravkami. Napriek tomu, že prirodzená liečba je účinnejšia, lacnejšia a nemá vedľajšie nepriaznivé účinky, je možné vidieť dlhodobú snahu uprednostňovať pred prirodzenou, takzvanou nepatentovanou liečbou, liečbu patentovanú. Liečia však lieky produkované farmaceutickým priemyslom?


Koronárne srdcové choroby

Základnou príčinou chorôb srdcovej tepny a infarktov je štrukturálne oslabenie a narušená funkcia arteriálnej steny, čo sa podobne ako skorbut prejaví pri dlhodobom nedostatku vitamínov a ďalších nevyhnutných živín.

Farmaceutický prístup k prevencii a liečbe kardiovaskulárnych ochorení však tieto príčiny ochorenia úmyselne ignoruje a radšej sa zameriava namiesto na liečenie choroby na ošetrovanie symptómov, ako napríklad na zníženie hladiny cholesterolu v krvi. Tak môže byť pretrvávajúca choroba dlhodobo liečená.

Súčasťou takejto liečby symptómov sú aj škodlivé vedľajšie účinky farmaceutík, ktoré vytvárajú nové ochorenia. Celkový celosvetový počet obetí kardiovaskulárnych chorôb v dôsledku týchto praktík má na svedomí viac ako 12 miliónov životov ročne.


Vysoký krvný tlak

Základnou príčinou vysokého krvného tlaku je zvýšené namáhanie arteriálnych stien kvôli nedostatku nevyhnutných živín v bunkách arteriálnych hladkých svalov, čo vedie k zužovaniu priemeru artérie a zvyšovaniu krvného tlaku. Napriek tomu, že je k dispozícii veľké množstvo klinických štúdií dokumentujúcich výhody použitia nepatentovateľných stopových prvkov, najmä aminokyseliny arginínu a horčíka, ktoré napomôžu správnemu fungovaniu buniek cievnych stien, a tým zväčšeniu priemeru ciev a normalizovaniu krvného tlaku, sú preferované farmaceutické drogy na ošetrenie vysokého krvného tlaku, ktoré sa úmyselne zameriavajú iba na ošetrenie príznakov. Napríklad na beta-blokátory redukujúce počet srdcových úderov a diuretiká zmenšujúce krvný objem. Takéto farmaceutické drogy zámerne obchádzajú odstránenie stiahnutia cievnych stien, ktoré je základnou príčinou vysokého krvného tlaku. Tieto lieky majú dlhodobo škodlivé vedľajšie účinky a vyvolávajú veľké množstvo nových ochorení, a tým dopyt po nových liekoch. Okrem toho nechávajú po celom svete stovky miliónov nevyliečených pacientov s vysokým krvným tlakom.


Zlyhanie srdca

Základnou príčinou srdcových zlyhaní je nedostatok bunkových biokatalyzátorov, niektorých vitamínov, minerálov, karnitínu, koenzýmu Q10 a ďalších bioenergetických nosičov v miliónoch svalových buniek srdca. To má za následok oslabenie čerpacej funkcie srdca a hromadenie vody v tele.

Farmaceutické prístupy vedome ignorujú túto skutočnosť a sústreďujú sa opäť len na symptómy. Diuretiká predávané na zabránenie zlyhania srdca vylučujú z tela nielen nahromadenú vodu, ale aj vitamíny, minerály a iné vo vode rozpustné nosiče bioenergie. Farmaceutické drogy predávané proti zlyhaniu srdca preto toto ochorenie v skutočnosti zhoršujú.


Nepravidelný srdcový tep

Základnou príčinou nepravidelného pulzu je nedostatok stopových prvkov, vitamínov, minerálov, ubiquinónu (koenzým Q 10) a ďalších nosičov bioenergie svalových buniek srdca. To má za následok narušenie tvorby alebo prenosu elektrických impulzov potrebných pre normálny srdcový tep. Farmaceutický prístup k liečbe nepravidelného srdcového tepu tieto skutočnosti vedome ignoruje a namiesto toho sa zameriava len na symptómy. Drogy predávané na upravenie tejto poruchy mnohokrát nepravidelný srdcový rytmus zhoršia, spôsobia zástavu srdca a predčasnú smrť pacienta. Pritom terapeutické použitie stopových prvkov je efektívne a spoľahlivé.


Rakovina

Rakovina bola ešte donedávna považovaná za rozsudok smrti. Nedávne pokroky v prirodzenej bunkovej medicíne to ale podstatne zmenili. Teraz je už očividné, že aj v prípade tejto choroby bol lekársky výskum nepatentovateľných terapií vedome zanedbávaný v prospech neefektívnych drog, ktoré epidémii rakoviny, jedného z ich najlukratívnejších obchodov, umožnili pokračovať.

Skutočnosť, že sa všetky typy rakoviny rozširujú v tele rovnakým spôsobom: za využitia tráviacich enzýmov - kolagénov (collagenázy, metalloproteinázy), je vedecký fakt. Tieto enzýmy možno blokovať, a tým zabrániť rozšíreniu rakovinových buniek terapeutickým použitím prirodzenej aminokyseliny, lyzínu, a to najmä spoločne s iným, tiež nepatentovateľným stopovým prvkom. Na tento liečebný prístup reagujú všetky druhy doteraz študovanej rakoviny, vrátane rakoviny prsníka, prostaty, karcinómov, rakoviny pľúc, rakoviny kože, fibroblastomov, synoviálnej rakoviny a všetkých ďalších foriem nádorov.

Jediným dôvodom prečo tento zásadný objav nebol celosvetovo použitý na vyliečenie pacientov postihnutých rakovinou je skutočnosť, že tieto substancie nie sú patentovateľné, a preto dosahujú len nízke predajné zisky. Oveľa dôležitejšie však je, že akékoľvek efektívne liečenie ktoréhokoľvek ochorenia nakoniec povedie k jeho odstráneniu - a tým aj k zániku mnohotrilióndolárového trhu s farmaceutickými drogami.

Farmaceutické drogy predávané pacientom trpiacim na rakovinu sú obzvlášť podvodné a zákerné. Pod zámienkou ošetrovania rakoviny sú pacientom pod krycím názvom "chemoterapia" aplikované toxické substancie, vrátane derivátov yperitu. Skutočnosť, že tieto toxické zmesi zničia aj milióny zdravých buniek je vedome využívané, lebo ošetrovanie nebezpečných vedľajších účinkov chemoterapie (infekcií, zápalov, krvácania, zlyhania rôznych orgánov...) je ešte lukratívnejšie ako samotný obchod s chemoterapeutikami.


AIDS a iné infekčné choroby

Vedecké štúdie už pred viac ako 10 rokmi ukázali, že vitamín C môže znížiť schopnosť rozširovania HIV vírusu o viac ako 99%. Tento spoľahlivý, avšak nepatentovateľný liečebný postup bol však úmyselne ignorovaný, a boli vyvinuté patentované drogy proti AIDS s ťažkými vedľajšími účinkami. Okrem toho sú tieto lieky kvôli prehnaným licenčným poplatkom veľkej väčšine ľudí na tejto planéte nedostupné, čo odsudzuje mnohých chorých na smrť.

Obdobným spôsobom bolo úmyselne ignorované, že jediným a najdôležitejším opatrením zvyšujúcim imunitu voči infekčným ochoreniam je optimálny prísun vitamínov B6, B12, kyseliny listovej a niektorých ďalších nevyhnutných živín. Vedecky podloženou skutočnosťou je, že tieto biokatalyzátory bunkového metabolizmu zvyšujú produkciu leukocytov, ktoré sú hlavnou zbraňou nášho tela voči akejkoľvek infekcii.


Ďalšie choroby a „lieky“

Drogy znižujúce hladinu cholesterolu, obzvlášť statíny a fibráty, sú vo veľkom predávané pod zámienkou prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Je známe, že tieto lieky, v dávkach bežne podávaných miliónom pacientov na celom svete, spôsobujú rakovinu.

Acylpirín je hromadne predávaný pod falošnou zámienkou prevencie proti infarktom a mŕtviciam, pričom je známe, že dlhodobé užívanie tohto lieku je príčinou deštrukcie kolagénov, a preto postupne zvyšuje riziko infarktov a mŕtvičných záchvatov, vrátane iných ochorení, ako žalúdočných vredov a krvácania do žalúdka.

Lieky proti zápalom sú užívané proti bolestiam a zápalom, napríklad pri artritíde. Avšak mnohé z týchto liekov ničia spojivové tkanivo, napríklad v kĺboch, a tým pri dlhodobom užívaní zdravotné problémy skôr zhoršia, než aby ich liečili.

Kalciové antagonisty sú hromadne predávané pod falošnou zámienkou liečby vysokého krvného tlaku a prevencie proti infarktom, pričom dlhodobé užívanie týchto liekov je naopak známou príčinou rastu počtu infarktov, mŕtvic a ďalších ochorení.

Estrogén a iné hormonálne lieky sú predávané pod zámienkou prevencie proti rednutiu kostí (osteoporóza) a srdcovým chybám, aj keď je známe, že dlhodobé užívanie týchto prípravkov u viac ako 30% žien, ktoré ich berú, vyvolá rakovinu. Obzvlášť častými formami vyvolanými týmito liekmi sú na hormónoch závislé rakoviny, ako napríklad rakovina prsníka a maternice.

Trankvilizátory a antidepresíva. Ďalší mechanizmus, ktorým je systematicky rozvíjaný trh s chorobami, je úmyselné vyvolávanie návyku za účelom zvýšenia predaja liekov. Je známe, že veľa upokojujúcich prostriedkov a antidepresív, vrátane rozšíreného diazepamu (Válium) vyvoláva návyk a závislosť.

Veľkou snahou farmaceutického priemyslu je rozšíriť obchod s chorobami i o doposiaľ zdravých ľudí, ktorým sú ponúkané lieky na prevenciu proti rôznym chorobám. A to najmä prostredníctvom celostránkových reklám v bežne dostupných neodborných časopisoch a iných médiách.


Jednotný princíp

Po tom, ako sa patentovateľnosť stala nevyhnutným predpokladom farmaceutického investičného obchodu, obsahujú typické farmaceutické drogy syntetické molekuly, ktoré sú pre ľudské telo toxické. Pre takmer všetky lieky platí rovnaký podvodný obchodný princíp - vyvolajú krátkodobé zmiernenie príznakov, zatiaľčo súčasne pôsobia škody a pozvoľna vytvárajú nové choroby ako budúci základ trhu pre ďalšie nové lieky.


Prečo sa obchodu s chorobami tak darí

Farmaceutické spoločnosti systematicky a premyslene infiltrovali medicínu a zdravotníctvo väčšiny krajín sveta. Lekársky výskum už dávno nie je zameraný len na to, aby boli objavené najúčinnejšie, najbezpečnejšie a zdraviu najprínosnejšie liečebné postupy proti nejakej chorobe, ale s cieľom rozpoznať choroby s najväčším potenciálnym trhom, na ktorom výrobcovia liekov môžu vytvoriť čo najvyššie zisky. V uplynulých desaťročiach boli preto z výučby na lekárskych fakultách systematicky vylučované poznatky o efektívnych, ale nepatentovateľných prirodzených terapiách. V dôsledku tejto desaťročia prebiehajúcej praxe absolventi opúšťajú lekárske fakulty ako dobre vycvičení predavači farmaceutického „obchodu s chorobami“. Nie je tajomstvom, že lekári sú finančne zvýhodnení, ak predpíšu pacientovi farmaceutickými spoločnosťami odporúčané lieky.

Súčasťou obchodnej stratégie farmaceutických spoločností je likvidácia všetkých nepatentovateľných liečebných procedúr a ich poskytovateľov. A to dokonca za podpory Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá zjavne namiesto ľudského zdravia háji záujmy týchto spoločností. Obrovský finančný zisk z obchodu s chorobami umožňuje farmaceutickým spoločnostiam vplývať aj na vlády štátov, zdravotníctvo, systematicky a premyslene infiltrovať masmédiá a šíriť klamné informácie, za ktorými môžu beztrestne ukrývať svoje kriminálne praktiky "obchodu s chorobami". Pritom mnohí liečitelia, ktorí úspešne vyliečili tisíce prípadov vážnych ochorení bez toho, aby stratili čo len jedného pacienta, boli na rozdiel od týchto spoločností uväznení, a ich majetok bol skonfiškovaný. Dnes však väčšinu prirodzených terapií odstavili farmaceutické spoločnosti prostredníctvom Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá uzákonila povinnú atestáciu liečiv stojacu viac ako milión dolárov. Napriek tomu táto Svetová zdravotnícka spoločnosť umožňuje predaj farmaceutických drog s pochybnými alebo škodlivými účinkami.

Možno si teraz kladiete otázku, dokedy budú môcť bezcharakterní ľudia stojaci za farmaceutickými spoločnosťami beztrestne vraždiť milióny ľudí kvôli vlastnému finančnému prospechu? Zrejme dovtedy, pokiaľ nájdu dosť dôverčivých a neinformovaných ľudí, ktorí im to dovolia.


Súvisiaci článok: Vyliečiť sa bez liekov
Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 0 od 1.1.2007