.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


ČLÁNKY: ÚVAHY 

Peniaze


Peniaze

Peniaze by mali podľa správnosti vyjadrovať hodnotu práce (materiál, z ktorého sa vyrába tovar, dostávame predsa od matky prírody zdarma, nie?). Žiaľ, v súčasnosti tomu tak nie je a všeobecne sa uznávajú názory, že „peniaze robia peniaze“. A peniaze sa stávajú skazou celej ekonomiky.

Všetci dnes obdivujú obchodníkov, ktorí dosahujú obchodom s cennými papiermi či nákupom a predajom tovaru obrovské zisky a chcú byť tiež takí „úspešní“. Keď sa však pozriete na vec trochu triezvejšie, uvidíte, že cena tovaru, s ktorým obchodujú, je navýšená o neprimerane vysoký zisk, o ktorý tí úžasní obchodníci ostatných okrádajú. Pritom tí, ktorí vyrábajú skutočné hodnoty, krachujú a bojujú o prežitie. Rodiny pracujúcich si musia poriadne uťahovať opasky, aby zaplatili čoraz vyššie ceny za nájomné, elektrinu, plyn, vodu, teplo, zdravotné poistky, potraviny...

Milí biznismeni, s čím budete obchodovať, keď zruinujete tých, ktorí vytvárajú skutočné hodnoty? Kto bude vyrábať tovar, na ktorom tak dobre bohatnete, keď pri deľbe prostriedkov zabúdate na ich skutočných tvorcov, a svojou politikou vytvárate stále viac nezamestnaných? Budete jesť peniaze, keď necháte skrachovať družstvá? Alebo podojíte faktúry, či pokosíte cenné papiere???

Na druhej strane, na peniazoch nie je nič zlého. Ak sa však stanú hlavným motívom ľudskej činnosti, prinášajú skazu. Peniaze sú pre ľudského ducha veľmi nízkym cieľom. Veď o tom hovorí aj prvé prikázanie: „Nebudeš mať iných bohov, aby si sa im klaňal. A peniaze sú „zlatým teľaťom“ mnohých .

I keď si to mnohí myslia, peniaze nie sú tým, po čom človek túži. On v skutočnosti hľadá lásku, šťastie, priateľstvo... nie peniaze. No chce to dosiahnuť nesprávnym spôsobom. Myslí si, že keď bude mať dostatok peňazí, bude môcť všetko, po čom túži, získať. Je však iba ďalším oklamaným vábivými reklamami obchodníkov a sladkými rečami politikov, ktorí sľubujú, že peniaze im to všetko môžu priniesť. Pritom oveľa šťastnejšími sú často ľudia, ktorí dali prednosť duchovným hodnotám pred peniazmi, bez ohľadu na to, či sú chudobní alebo bohatí. Oni vedia, že za peniaze si nič skutočne hodnotné nekúpia, a nachádzajú vyššie ciele, ktoré napĺňajú ich život skutočným šťastím.


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
  powered by: led žiarovky
počet návštev 0 od 1.1.2007