.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: KNIHY 

Zbierka prednášok pre ženy


stiahnuť

SILA MYŠLIENOK


Doposiaľ sme, my ženy, málo dbali na veľmi dôležitú úlohu, ktorá nám bola zverená. A to, vedome pomáhať a svojimi myšlienkami ochraňovať všetko usilujúce sa za Svetlom.

Aby mohli muži naplno stáť vo svojej úlohe aktívneho formovania, tvorenia a budovania, musíme ich neustále posilňovať svojím čistým spojením so Svetlom. To je naša najväčšia a najdôležitejšia úloha. Je potrebné, aby sme svojimi najčistejšími myšlienkami a srdcom plným lásky chránili súdržnosť všetkých čisto sa usilujúcich ľudských duchov. Pokiaľ budeme svoje vnútro neustále rozochvievať harmóniou, ušľachtilosťou a čistými myšlienkami, začnú sa k nám po čase, po zosilnených nitkách nášho citového zachvievania približovať bytosti nádherného zjavu, ktoré nám budú sprostredkúvať obrazy nesmiernej krásy, a hoci ich neuvidíme, budeme ich veľmi silno cítiť ako vnútornú radosť a šťastie. V týchto záchvevoch sa musíme naučiť stáť vedome, aby sme nepremeškali nejakú pomoc či výstrahu.

Je pochopiteľné, že čím viac myšlienok je vybudovaných a sformovaných pre budúcu ríšu Svetla, tým viac sa temno bude snažiť útočiť na všetko slabé, čo by sa mohlo stať článkom rušiacim túto stavbu. Preto sa v tom nedá poľaviť a nie je tiež možné myslieť si, že sa v tejto chvíli nič nedeje, len preto, že nám chýba dostatok trpezlivosti.

Áno, práve trpezlivosť, čistota myšlienok, neustávajúca vznešená túžba po Svetle a tiež skromnosť vlastných prianí. Na všetko musíme neustále dbať. Vždy si musíme uvedomiť, v akej dobe stojíme a že sme sľúbili službu Svetlu. Tento sľub nás zaväzuje a musí byť vždy na prvom mieste. Žiadne naše záľuby nesmú odsúvať nabok to najdôležitejšie: verné napĺňanie Slova Posolstva Grálu. Ako ženy musíme byť vzormi v čistote myšlienok, láskyplnej túžbe po Svetlej ríši na zemi a v pevnej, neochvejnej viere.

Aj malomyseľnosť, strach a nedôvera oslabujú boj, ktorý môže byť vybojovaný len v spojení so Svetlými nitkami. Práve na tomto poli je naše miesto. V blízkosti zeme sú nesmierne zástupy svetlých hrdinov, ktoré môžu na tejto zemi pôsobiť len prostredníctvom nášho prepojenia. Ak im teda neumožníme toto spojenie, nebudú môcť v plnej sile vyraziť a zmiesť všetko nečisté zo zeme. Musíme byť bdelé v každej sekunde, lebo temno sa vo svojej zúrivosti a nenávisti snaží zastrašiť, rozoštvať, oslabiť a napokon odviesť od Pravdy každého, kto sa usiluje kráčať za Svetlom. Temno nikdy nebojuje priamo. Vedie svoj útok zákerne, podlo a zbabelo. Každý náznak útoku temna musíme dokázať včas rozpoznať a svojou neochvejnou vierou a čistotou zastaviť a odvrátiť. Žena je predsa uspôsobená jemnejším cítením, ktoré musí vedieť používať! Preto sa nesmieme brániť ničomu, čo rozvíja naše ženské cítenie, čistotu, pôvab, nehu, krásu a pokoru. Sú to naše hrivny, ktoré máme rozvíjať, aby sme potom dokázali dostatočne silno pôsobiť v tých najjemnejších záchvevoch myšlienok, citov a prejavov.

Keď to dokážeme, dáme tým netušenú posilu mužom, aby zdanlivo nemožné mohlo byť prevedené. Dáme tým oporu zdravému rastu a vývoju svojich detí. Rovnako dáme prírode spojenie, ktoré už dlho nenachádza a bytostní, posilnení touto osviežujúcou silou, budú potom s radosťou pomáhať pri formovaní zeme pre víťazstvo Svetla. Bez nášho pričinenia sa však samo nič nevybuduje.

Odložme nabok všetko nepotrebné, čo obťažuje našu myseľ. Nepremeškajme ani minútu pohrávaním si v myšlienkach, ktoré nie sú dôležité, čisté, posilňujúce, spájajúce nás s výšinami. Netreba ani žiadne meditácie, ani iné spôsoby rozoberania seba samého. Kým budú naše myšlienky čisté, budujúce a pomáhajúce, všetko zlé od nás postupne odpláva, pretože to nebude vyživované. Len Slovo Pravdy má zamestnávať našu myseľ. Neznamená to však, že budeme žiť ako odtrhnuté od zeme a vznášať sa v oblakoch. Musíme dokázať prepojiť svoju každodennú činorodú prácu so  svetlými myšlienkami. Tie nás povedú k prísnosti aj vo výchove detí, lebo tým im dáme nutnú oporu.

Predstavte si horský prameň, ktorý živo a zároveň jemne steká po kameňoch. Všetko, čoho sa dotkne, pocíti životodarnú silu a čistotu. Čistota je však chladivá a udržiava trvalý pohyb. Všetko, čo by v bystrine chcelo zostať stáť, pocíti tento chlad a ihneď ožije. Buďme takou bystrinou, ktorá tečúcim pohybom prúdi krajinou, osviežuje, dáva silu, radosť a jas neba, odrážajúci sa v nej a ktorá nikoho nenechá stáť a zaspávať vo svojich vodách.

Touto vodou osviežený, svetlý bojovník vrhá sa do nového boja proti všetkému temnému, aby sa zem opäť navrátila k radostnej vďake svojmu jedinému Pánovi, Všemohúcemu Stvoriteľovi.

Zbierka prednášok pre ženy, Martina Štokrová


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 4068193 od 1.1.2007