.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: KNIHY 

Zbierka prednášok pre ženy


stiahnuť

VO VŠETKOM MUSÍ BYŤ ROVNOVÁHA


Na to, aby sa mohlo správne vzájomne dopĺňať a posilňovať aktívne – mužské a pasívne – ženské vyžarovanie, musia byť obidve ramená kríža rovnako dlhé.

Pasívne musí dostatočne podporovať a posilňovať aktívne, vytvárať zázemie pokoja a harmónie, aby muž mohol čerpať novú silu pre svoje ďalšie činy.

Žena by si nemala od muža vynucovať prehnanú pozornosť, mala by byť taká, aby v mužovi prebúdzala túžbu konať veľké činy a túžbu milovať ju. Žena však pre svoje pasívne pôsobenie potrebuje doplnenie aktívnym mužským pôsobením. Keď je muž pre ňu dostatočnou oporou, s veľkou radosťou a túžbou tvorí a koná vo svojej tichosti, pretože vie, že tým posilňuje a obdarúva muža, ktorý ju takto posilnený túži ochraňovať a s láskou s ňou zdieľať všetky svoje prežitia.

Vo vzájomnom dávaní sa jeden druhému môžu spolu žiť v harmónii a láske, z ktorej vykvitne hojnosť požehnania aj pre ich okolie. Ani jeden sa nesmie domnievať, že jeho činnosť je dôležitejšia ako činnosť toho druhého a vnímať svojho partnera ako menejcenného. Práca i spolužitie musí byť v rovnováhe, aby nevznikol nesúlad.

Keď muž príliš uprednostňuje svoju prácu, pretože je taká dôležitá, prichádza tým o spoločné prežívanie, ktoré by ho mohlo posilniť a osviežiť.

Žena potom buď dôrazne upozorňuje na túto skutočnosť, čím vytvára disharmóniu, alebo ticho dúfa, že sa to čoskoro zmení. Potláča v sebe prirodzenú potrebu vzájomnej komunikácie a vzájomného dopĺňania sa, potrebu objať muža, ktorý jej tým dáva pocítiť svoju ochranu a lásku.

Je to ako s kvietkom. Keď si ho málo všímame, živorí a nerozkvitne do krásy, ktorá nás oblažuje.

Všetko je len otázkou chcenia: Čo naozaj chceme urobiť alebo na čom sa chceme zúčastniť, na to si čas nájdeme vždy. Pokiaľ naše chcenie nie je také silné, vždy nás premôže nadmiera práce, úloh a povinností.

Podobne, keď prežívame veľkú vnútornú samotu, môžeme jej vo svojom smútku podľahnúť, alebo sa snažiť nájsť, kvôli ktorej z našich chýb sa do samoty dostávame a čo ešte potrebujeme pochopiť. Vždy je potrebné hľadať zo svojej strany kroky, ktoré nás priblížia k iným a nečakať, kým oni prídu za nami. Za všetky skúsenosti máme ďakovať a usilovať sa nachádzať odpovede a riešenia vo svojich nedostatkoch. Aby sme to zvládli s radosťou a chuťou, musíme všetci prežívať pravý zmysel ľudského bytia na zemi a pritom v službe Bohu stáť voči sebe s láskou a porozumením.

Vedieť, že sme tu jeden pre druhého, a nie ten druhý pre mňa. Každé ľudské konanie s čistotou v službe Stvoriteľovi je potrebné. Ako práca budujúca, tak láska milujúca. Láska je nám dávaná ako veľký dar. Vážme si ju, verme v ňu a starajme sa o ňu, aby sme ju v závale starostí nestratili. Ako keď sa vyparuje voda – veľmi pomaly, ale iste; keď nebudeme dolievať stále čerstvú a životodárnu. To znamená stále hľadať pochopenie pre svojho najbližšieho, dávať mu zo svojho srdca radosť a lásku a z nej plynúce šťastie, ktoré povznáša a dáva krídla pre radostnú, tvorivú a budujúcu prácu.

Žena, neplač a staň sa ženou plnou pochopenia, láskavosti, pokoja a sily.

A ty, muž, nestoj nad svojou ženou s prevahou dôležitosti svojej práce – podeľ sa s ňou o svoje prežitia, nechaj sa obdarovať jej darmi a buď jej oporou a láskou, ktorú môže vždy cítiť, vážiť si ju a ochraňovať spolu s tebou.

Ľudia, nenechajte sa zomlieť v chaose rozumu, ktorý teraz vládne vo svete. Postavte sa proti nemu s mečom citu a štítom lásky. Vaše oči nech sú otvorené smerom k nebesiam, vaše srdce nech bije verne a vaše myšlienky nech sú čisté a pôsobiace v sile Svetla. Tak môžeme zvíťaziť nad sebou i nad temnom.

Božia Sila a Láska nech je s vami...

Zbierka prednášok pre ženy, Martina Štokrová


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 4147378 od 1.1.2007