.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: KNIHY 

Zbierka prednášok pre ženy


stiahnuť

ČO JE TO LÁSKA?


Kam sa nám podela láska a úcta? Kde sú ľudské hodnoty ako česť, poctivosť, pravdovravnosť, dodržiavanie slova či sľubov, úcta k starším a podpora mladších, čistota myšlienok, čistota vzťahu muža a ženy...?

Všade je len zloba, závisť, nenávisť, nedôvera, sklamanie a zmar. Ako je možné, že to všetko už tak zovšednelo, že človeku, usilujúcemu sa o hodnoty ľudského ducha a hľadajúcemu zmysel a hĺbku života, sa dnes iní posmievajú, považujú ho za čudáka a jeho blížni sa k nemu ani nehlásia? Ako je možné, že si ľudia vážia človeka, ktorý má vysoké postavenie v spoločnosti, hoci je to klamár a podvodník? Ľudia sa klaňajú ľudskej prefíkanosti, nie ľudským hodnotám. Vždy, keď niekto zatúži zmeniť svoj život k lepšiemu, smerom k duchovným a mravným hodnotám, ukáže sa, či ho majú jeho najbližší naozaj radi. Väčšinou je to však okamžitý útok na viditeľne odlišné správanie sa syna či ženy, alebo iného blízkeho človeka než je všeobecná šeď ponurej sliedivosti nešvárov dnešnej doby. Aké je všetko zvrátené!

Silný človek, ktorý cíti vo svojom vnútri potrebu nájsť Pravdu a zmysel svojho života, sa tým však nenechá odradiť, pretože Pravda osviežuje a posilňuje, povznáša ducha, dáva mu krídla a to ho robí naozaj slobodným. Chápe potom zmysel a dôležitosť napĺňania Božích Zákonov, ako pomocnú ruku, ktorá ho vedie životom. Slobodný nie je ten, kto si na úkor iných robí, čo sa mu zachce – to je anarchia – ale ten, kto smelo kráča vpred a hľadá cieľ svojho života, konajúc vždy úprimne, nech by mal i pozemsky dočasne živoriť. Len taký človek je slobodný.

Ľudia, nenechajme sa vliecť spoločenskou diktatúrou módy a ľudských zvyklostí, ktorým chýba čistota a krása. Konajme vždy tak, aby sme sa nemuseli hanbiť pred sebou samými. Nestrhávajme svoju ľudskú dôstojnosť do prachu zlozvykov. Ženy, obzvlášť vy stojte vo svojom živote slobodne, s neovplyvneným pohľadom na krásu, ušľachtilosť, pôvab a harmóniu. To všetko bolo do vás prirodzene vložené. Treba to len pod nánosom nečistoty a prachu nájsť, keďže tieto hodnoty boli po stáročia zasypávané. Tam, kde žena nerozkvitne do krásy ducha, nemôže byť silný a poctivý muž, čisté a dobré deti, ani vzrastajúci národ.

V dnešnej dobe sa objavuje množstvo kníh, časopisov i ľudí, ktorí „zaručene“ vedia, ako správne žiť. Ako má človek v tejto záplave objaviť to pravé? Nechajte len na seba všetko pôsobiť a vycítite, či vás čítanie, alebo počúvanie nejakého prednášajúceho zaťažuje, unavuje, privádza do zmätku, alebo vám prináša osvieženie, posilnenie, radosť z prežitého a túžbu prečítané aj napĺňať. Ako sme si už povedali, Pravda, prichádzajúca zo zdroja Pravečného života, jediná posilňuje a ukazuje človeku svojou prostotou, čistotou a jednoduchosťou, ako vlastne treba žiť svoj život, aby sme v ňom správne obstáli.

Pravdu nám priniesol aj Ježiš, Syn Boží, ktorý hovoril v prvom rade o láske. Ale o láske prísnej a spravodlivej, nie tak, ako toto posolstvo Lásky a Pravdy pokrivili ľudia počas dlhých tisícročí. Veď vo svojej čistej prísnosti musí byť Láska a Pravda spravodlivá. A v dnešnom zmäkčilom ponímaní lásky veriacimi sa spravodlivosť nezachvieva.

Preto ani láska nemôže stáť medzi ľuďmi vo svojej plnej sile a nádhere. Urobili si z pravej lásky len akúsi naivnú, slabú náhradu, naplnenú tichým trápením a bolesťou. Rovnakým spôsobom väčšina ľudí prežíva medziľudské vzťahy, lebo do lásky sa vplazilo sebectvo a požadovanie.

Práve preto je žena dneška taká nešťastná a zároveň je tou, ktorá spôsobuje toto nenaplnenie v láske. Veď žena, plná citu, nehy a porozumenia, mala byť láskou prežiarená a mala ju svojím štedrým srdcom bohato rozdávať. Nie obdarúvať iných hmotnými darmi, odstraňovať deťom ťažkosti z cesty, ale byť pre nich oporou a posilou vo chvíľach, keď ich musia prežívať, aby pochopili to, v čom robia chyby a zosilneli v tom, v čom sú slabí.

Kde je dnes taká žena? Je to len karikatúra ženskosti, čo svojím pokriveným obrazom ukazuje ženám cestu. Stávajú sa tým vymaľovanými, dobre vysústruženými bábkami, ktorým chýba čistý a krásny duch, a dožadujú sa pozornosti a lásky voči svojej osobe.

Ale vo Stvorení platí Zákon rovnováhy – zákon „dávania a brania“. Preto tam, kde láska nie je dávaná, nemôže byť ani prijímaná. Najskôr musíme niečo dať, aby sme mohli dostať. Nepleťme si však lásku citovú s láskou telesnou. Pravá láska musí rozochvievať vnútro človeka, musí v sebe niesť túžbu stať sa dobrým človekom, aby si ho ten druhý mohol vážiť, mohol si ho ctiť a tým ho aj pre jeho ušľachtilosť milovať. Iba tým dávame druhému seba, v tom najlepšom, čo dokážeme. Až potom môže prichádzať skutočné naplnenie lásky i v telesnom splynutí. Týmto prístupom by ľudia nemuseli neustále riešiť neveru, spory a nechcené tehotenstvá. Môžu vydržať len ozajstné, silné vzťahy, ktoré sú oporou a posilou. Láska musí byť stále opatrovaná a polievaná ako krehká kvetinka. Predovšetkým žena nesmie spohodlnieť vo svojom úsilí zušľachťovať všetky cnosti. Potom bude prežívať zázrak za zázrakom, pretože bez jediného slovka požadovania bude obdarovaná takou láskou a nehou, akú si zaslúži.

Áno, my ženy máme naozaj lásku „vo svojich rukách“. Netrápme sa pre ňu a neopakujme donekonečna plané reči. Staňme sa ženami hodnými úcty a lásky a uvidíme, ako bude naše okolie rozkvitať v harmónii a kráse, pretože to sme my, kto ho najviac ovplyvňuje. Je veľa dôležitých zdanlivých „maličkostí“, o ktoré ženy nedbajú, pretože sa konanie ľudí pokrivilo natoľko, že je zložité nachádzať v ňom čistý a prirodzený prístup k životu. Potom väčšina ľudí zachádza do opačného extrému, kedy sa vracia späť a prehliada tak nutný duchovný aj hmotný vývoj.

Každý z nás má však vo svojom vnútri, vo svojom cite pravého pomocníka na rozpoznávanie Pravdy od lží. Len musíme byť schopní a chcieť počúvať jeho hlas. Keď budeme chcieť, naozaj chcieť, tak Pravdu nájdeme a spoznáme. Pretože už Ježiš riekol: „Hľadajte a nájdete.“

Zbierka prednášok pre ženy, Martina Štokrová


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 4292632 od 1.1.2007