.
úvodobsahfórum DUCHOVNO
sk
en
fr
br
es
www.poznanie.sk
stiahnuťlinkye-mail
Pridať záložku
RSS


POZNANIE: KNIHY 

Zbierka prednášok pre ženy


stiahnuť

ASTARTE


Astarte, milý, bytostný obraz čistoty, strážkyne manželstva a ochrankyne všetkých cností pozemskej ženy, už dlho nenachádza spojenie so Zemou. Žena sa už natoľko vzdialila od svojej pravej úlohy, že ani nemá dostatok sily vymaniť sa zo zovretia temných pozemských pút. Oddala sa záchvevom samoľúbosti, pohodlnosti, márnivosti a jej túžba, ktorá ju mala viesť smerom hore, už ledva tlie.

Preto musí teraz každá žena, ktorá chce napĺňať Zákony Stvorenia a kráčať hore za Svetlom, vynaložiť všetko svoje úsilie, aby túto túžbu opäť našla a nechala sa ňou viesť. Musí sa v nej najskôr rozhorieť pravá viera a dôvera v Stvoriteľa. Bez tejto opory nedokáže nič. To znamená vážiť si prvé prikázanie. Potom bude chcieť byť pre Stvoriteľa najjasnejšou a najčistejšou dušou, ktorá koná všetko Jemu pre radosť. Z toho vyplýva najväčšia bdelosť a modlitba, ktorá sa hneď formuje v čin. Potom bude žena napĺňať všetko až do najmenších maličkostí, pretože ony sú základom jej čistého a láskyplného pôsobenia.

Nie je možné, aby sa niečo zanedbávalo. Žena musí predovšetkým pestovať krásu v každom svojom konaní, pretože krása povznáša jej ducha a oblažuje tým aj jej okolie. Krása sa musí prejavovať v reči, obliekaní, vytváraní domáceho zázemia i vo všetkých maličkostiach, ktoré vysiela smerom k druhým.

Aj jej pohyb musí súznieť s jej vnútrom. A pretože je pohyb ovplyvňovaný nielen vnútorným jasom, ale aj šatom, treba dbať na krásu odevu, ktorý nie je možné zanedbávať len preto, že sa žena obáva kritických pohľadov iných. Pokiaľ sa v tomto súzvuku vnútra, odevu a pohybu bude zachvievať ušľachtilosť, nie je možné, aby okolie reagovalo posmechom. V čistej duši takýto prejav vyvolá len radosť a súhlasné pritakanie, nečistému nedovolí pošpiniť alebo hanobiť, lebo v tom cíti dôstojnosť. Je v tom veľká sila ženského pôsobenia bez slov. Svojím vnútorným presvedčením a podporovaním všetkého dobrého svojimi myšlienkami, prosbou a následným poďakovaním smerom hore môže byť ochrankyňou ženských cností. Ale musí ich najskôr chcieť nachádzať a napĺňať. Keď je jej chcenie pravé a má otvorené oči i uši, dokáže zachytávať jemnejšie a jemnejšie tóny (vlny), ktoré k nej prúdia v podobe myšlienok či obrazov, aby ich následne mohla premeniť v čin a uvedomovať si, čo ešte treba zmeniť a zušľachťovať.

Astarte bdie nad ženami a túži po spojení. V najnežnejších záchvevoch našich duší môžeme otvárať čisté spojenie s ňou a nechať sa viesť vlastným cítením k obrazu pravého ženstva.

Zbierka prednášok pre ženy, Martina Štokrová


Facebook
Twitter
LinkedIn
MySpace


Up Contents Home
počet návštev 4068196 od 1.1.2007